Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BRZOZOWSKI WINCENTY , KORAB , pseud. Vincent de Korab

  BRZOZOWSKI WINCENTY , KORAB , pseud. Vincent deKorab, ur. 1877 (?) w Latakiji (Syria), z m . 3  IV 1941 w Warszawie,syn Karola, brat Stanisława, poeta, tłumacz. Jego debiutw „Życiu'' S. Przybyszewskiego 1899, wiersz Affinite d ombreset de fleurs en le soir, w przekł. Stanisława pt. PowinowactwoCieni i Kwiatów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZOZOWSKI STANISŁAW, KORAB

  BRZOZOWSKI STANISŁAW, KORAB , ur. 1876(?) w Latakiji(Syria), zm . 23 IV 1901 w Warszawie, syn Karoia, brat Wincentego,poeta, tłumacz. Studiował filozofię, prawo i teologię weLwowie. W 1889 przedstawiciel redakcji „Życia" krak. weLwowie, po upadku pisma był sekretarzem redakcji „Chimery".należy do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZOZOWSKI (LEOPOLD) STANISŁAW , pseud. Adam Czepiel

  BRZOZOWSKI (LEOPOLD) STANISŁAW , pseud. Adam Czepiel, ur. 28 VI 1878 we wsi Maziarnia (Chełmszczyzna),zm. 30IV 1911 we Florencji, krytyk lit., filozof, publicysta społ.i polit., powieściopisarz. Pochodził z podupadłej rodziny ziemiańskiej.W 1896 wstąpił na wydz. przyr. U W . Studiowałtylko rok: jako jeden...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /14 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZOZOWSKI LUDWIK

  BRZOZOWSKI LUDWIK , ur. 22 VI 1833 w Opaczy Dużej podWarszawą, zm. 10 XII 1873 w Paryżu, poeta, prozaik. Uczestniczyłw Warszawie w działalności spiskowej poprzedzającejpowstanie styczniowe; 1861 wyjechał za granicę, 1862 redagowałw Paryżu organ mierosławczyków „Baczność". Powróciwszyu schyłku 1862 do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZOZOWSKI KAROL

  BRZOZOWSKI KAROL , ur. 29 XI lub 28 IX1821 w Warszawie,zm. 5 XI 1904 we Lwowie, ojciec Stanisława i WincentegoKorab-B., poeta, działacz niepodległościowy. Związany podczasstudiów od 1840 w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiegoi Leśnictwa w Warszawie z —» Cyganerią warsz. i konspiracjąpolit., uszedł 1843 (z T...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZOZA JAN , właśc. Józef Worobiec (Wyrobiec)

  BRZOZA  JAN , właśc. Józef Worobiec (Wyrobiec), ur. 10 XII 1900 we Lwowie, zm. 2 XI 1971 w Ostrowie pod Myszkowem,powieściopisarz. Pochodził z bezrolnej biedoty wiejskiej, pracowałjako cieśla, często bezrobotny, maturę zdobył drogąsamokształcenia. Debiutował 1924 w prasie wierszem Głód,nast...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZOSTOWSKA JANINA , z DOROZIŃSKICH

  BRZOSTOWSKA JANINA , z DOROZIŃSKICH , ur. 7 VII 1907 1907 w Wadowicach, poetka, powieściopisarka, tłumaczka.Studiowała polonistykę i romanistykę na UJ. Należała dogrupy poet. —> Czartak, debiutowała 1925 w almanachu Czartaka.W 1938-39 redagowała regionalne pismo „Skawa".W 1925 ogłosiła zbiorki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZĘKOWSKI JAN

  BRZĘKOWSKI JAN , ur. 18 XII 1903 w Wiśniczu N o w y m podBochnią, zm. 3 VIII 1983 w Paryżu, poeta, teoretyk poezji i prozaik.Uczestnik akcji plebiscytowej na Śląsku, walczył w powstaniu.Studiował na UJ filologię pol. i romańską oraz farmację,1924 poznał w Krakowie T. Peipera i nawiązał kontaktz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /4 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZEZIŃSKI MIECZYSŁAW , pseud. Kazimierz Bystrzycki, Wiktor Olszewski

  BRZEZIŃSKI MIECZYSŁAW , pseud. Kazimierz Bystrzycki,Wiktor Olszewski, ur. 6 X 1858 w Warszawie, zm. 25 I 1911tamże, działacz oświat., wydawca, publicysta. W okresie studiówprzyr. na UW (od 1876) brał udział, wraz z > K. Prószyńskim,w pracach tajnego stow. T O N ; aresztowany 1878, byłwięziony 3 lata w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZEGA WOJCIECH

  BRZEGA  WOJCIECH , ur. 12 IX 1872 w Zakopanem, zm . 6 VII 1941 tamże, podhalański pisarz, artysta rzeźbiarz. Jako nazwiskoprzybrał przydomek rodzinny matki, Teresy z GąsienicówBrzegów. Studiował 1895-98 w krak. Szkole Sztuk Pięknych,nast. w Monachium i Paryżu. Od 1901 w Zakopanem prowadziłdziałalność...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 518

  praca w formacie txt

Do góry