Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BUDZYK KAZIMIERZ

  BUDZYK KAZIMIERZ , ur. 15 I 1911 w N o w y m Targu, z m . 5 III 1964 w Warszawie, historyk i teoretyk literatury. W czasiestudiów polonist. na UW (1929-34) czynny w Kole Nauk.Polonistów, które w o w y m czasie było ośrodkiem nowatorstwametodol. w m ł o d y m pokoleniu literaturoznawców. W 1937-44pracował jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /3 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDZISZ ALOJZY

  BUDZISZ ALOJZY , ur. 10 VI 1874 w Świecinie pod Puckiem,zm. 23 XII 1934 w Pucku, pisarz kaszubski. Z zawodu nauczyciel;autor opowieści i anegdot satyr, -humoryst., baśni i wier-szy o dużej wartości językowej i folkloryst., pisanych w narzeczupn. kaszubskim, a ogłaszanych m. in. 1928-29 i 1936w „Przyjacielu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDREWICZ OLGIERD

  BUDREWICZ OLGIERD , ur. 10 II 1923 w Warszawie, reporter.Studiował w konspiracyjnej Wyższej Szkole Dziennikarskieji na tajnym UW (studia ukończył 1946). Żołnierz A K ,uczestnik powstania warsz. (współred. „Dziennika RadiowegoXXII Obwodu"). Długoletni korespondent „Przekroju" (1955-70) i „Perspektyw" (od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDNY SZYMON

  BUDNY SZYMON , ur. ok. 1530 w Budach (Mazowsze), zm.13 I 1593 w Wiszniowie (Litwa), myśliciel, teolog i polemistaariański. Pochodził ze szlachty zaściankowej, studiowałw Akad. Krakowskiej (1544). Początkowo zwolennik kalwinizmu,był ministrem w dobrach M. Radziwiłła Czarnego, późniejnależał do —» braci...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDNY BIENIASZ

  BUDNY BIENIASZ , zm. po 1629, pisarz reformacyjny, tłumacz.Wykształcony na uniw. w Królewcu, od 1594 dworzaninotaczającego się literatami wojewody wil. K.M. Radziwiłła.gronie tym, do którego należeli m. in. D. Naborowski, O.Karmanowski, B. pisywał panegiryki, jak np. łac. epitafium naśmierć J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDDENSIEG HERMANN

  BUDDENSIEG HERMANN , ur. 3 VI 1893 w Eisenach (Turyngia),zm. 12 XII 1976 w Heidelbergu, niem. poeta, tłumaczi historyk literatury (RFN). Studiował prawo na uniw. w Monachium,Jenie i Heidelbergu; zajmował się także humanistyką.Autor zbiorów poet., m. in. Hymnen an die Gótter Griechenlands(1948), Spiel der Welt...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDAI-DELEANU IOAN

  BUDAI-DELEANU IOAN , ur. 6 I 1760 w Cigmau (Siedmiogród),zm. 24 VIII 1820 we Lwowie, rum. filolog, historyk,poeta, polonofil. B.-D. należy do gł. przedstawicieli tzw. szkołysiedmiogrodzkiej. Studiował filologię i teologię w Wiedniu.W 1787 przeniósł się do L w o w a (pracował jako urzędnik...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUCZYŃSKI STANISŁAW

  BUCZYŃSKI STANISŁAW , ur. 23 VII 1912 w UlatowieBarzuchach pod Przasnyszem, poeta i publicysta. Pochodziz rodziny chłopskiej. Uczył się na kursach maturalnych. Popowrocie ojca z emigracji zarobkowej mieszkał w Jankowicachpod Grudziądzem. Radykalnie lewicowych przekonań,działacz SL, współpracownik/prasy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUCZKÓWNA MIECZYSŁAWA

  BUCZKÓWNA MIECZYSŁAWA , ur. 12 XII 1924 w BiałejKrakowskiej, poetka. Po studiach polonist. na UŁdebiutowała1949 tomem wierszy Rozstania. Zona M. Jastruna. W 1966-72czł. zespołu red. mies. „Poezja". Uprawia lirykę refleksyjnonastrojowąo dyskretnych środkach ekspresji i epigramatycznejzwięzłości stylu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUCZKOWSKI LEOPOLD

  BUCZKOWSKI LEOPOLD , ur. 15 XI 1905 w Nakwaszy naPodolu, pisarz, malarz i grafik. Syn snycerza i mechanikawiejskiego, a także kustosza w pałacu Koniecpoiskich w Nakwaszy,od 1914 mieszkał z rodzicami i sześciorgiem rodzeńs-twa w d o m u dziadków w Podkamieniu. Wcześnie przejawiłtalent malarski i lit., ale...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /5 956

  praca w formacie txt

Do góry