Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BULLA Z R. 1136

  BULLA Z R. 1136, bulla protekcyjna papieża Innocentego II,zatwierdzająca posiadłości arcybiskupstwa gnieźnieńskiego,W tekście łac. znajduje się 410 nazw pol., miejscowych i osobowych.B. jest najstarszym pol. zabytkiem językowym; nazwanazostała przez A. Brucknera „złotą bullą języka polskiego".Rkps...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUKOWSKI HENRYK

  BUKOWSKI HENRYK , ur. 6 I 1839 w Kauklach pod K o w n e m ,zm. 11 III 1900 w Sztokholmie (pochowany w Rapperswilu),antykwariusz, bibliofil, zasłużony dla sprawy związków kult.polsko-szwedzkich. Po ukończeniu prawa na uniw. w Moskwiewalczył w powstaniu styczniowym. Ranny, 1864 przedostałsię do Szwecji. W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /2 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUKOWSKI ANDRZEJ

  BUKOWSKI ANDRZEJ , ur. 30 XI 1911 w Starych Polaszkachpod Kościerzyną, historyk literatury. W 1932-36 studiowałfilologię pol. i niem. na Uniw. Pozn., 1937-38 red. pisma >„Teka Pomorska" w Toruniu. W 1939 uczestnik obrony Warszawy,nast. w niem. obozach jenieckich. W 1945-50 pracownikInstytutu Bałtyckiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUKOWIŃSKI WŁADYSŁAW, pseud. Selim

  BUKOWIŃSKI WŁADYSŁAW, pseud. Selim, ur. 4 II 1871w Święcicy (Sandomierskie), zm. 17 IV 1927 w Tworkach podWarszawą, poeta, krytyk, publicysta. Studiował prawo na ros.U W , gdzie założył nielegalne kółko samokształceniowe. Uczyłhistorii i literatury w prywatnych szkołach warsz.; 1905 brałudział w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUKOWIECKA ZOFIA , z KONARSKICH

  BUKOWIECKA ZOFIA , z KONARSKICH , ur. 28 IV 1844w Brzozowej (Sandomierskie), zm. 20 III 1920 w Warszawie,autorka powieści dla dzieci. Pracowała jako nauczycielkam.in. w Dąbrowie Górniczej, od 1877 współpracowała z —>„Przyjacielem Dzieci", od 1885 z —> „Wieczorami Rodzinnymi".Wczesnopozytywist. kanon powieści...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUKAR SEWERYN

  BUKAR SEWERYN , ur. 1773 w Kijowie, zm. 24 III 1853w Ławrynowiczach (Podole), pamiętnikarz. Syn zamożnegoszlachcica, 1783-90 uczeń Szkoły Rycerskiej w Warszawie,uczestnik kampanii 1792, od 1793 gospodarował na roli; cieszyłsię, mimo lojalistycznej postawy w dobie II i III rozbioru,powszechnym szacunkiem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUJNICKI TEODOR

  BUJNICKI TEODOR , ur. 13 XII 1907 w Wilnie, z m . 28 XI 1944tamże, poeta, satyryk. Studiował historię na U S B . Należał doredaktorów pisma > „Żagary", także współzał. i czł. (1931-34;grupy poet. wokoł niego skupionej, współred. pisma > ,,Piony",redaktor kwart. „Środy Lit." (1937) oraz działu lit...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUJNICKI KAZIMIERZ

  BUJNICKI KAZIMIERZ , ur. 30 Xl 1788 w Dagdzie (Inflanty),zm. 14 lub 15 VII 1878 tamże, prozaik, redaktor. Zamożnyziemianin, piastujący różne funkcje obywatelskie, działalnośćkult., zwł. jako red. pisma zbiór. > Rubon (1842—49), związałz rodzinnym regionem. Konserwatysta, chwalca przeszłościfeudalnej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDZYŃSKI WINCENTY

  BUDZYŃSKI WINCENTY , ur. 1815 na Wołyniu, zm . 5 V 1866w Paryżu, brat Michała, powieściopisarz, publicysta, działaczpolityczny. Po upadku powstania 1830-31, w którym brałudział, uczestniczył w konspiracji polit. w Galicji, za co byłwięziony 1834-36. Po zwolnieniu przebywał wraz z bratemw Anglii, Belgii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDZYŃSKI MICHAŁ

  BUDZYŃSKI MICHAŁ , ur. 1811 w Michałówce (Wołyń), zm.7 VIII 1864 na Wołyniu, brat Wincentego, działacz polit., poeta,tłumacz, pamiętnikarz. Ukończywszy Liceum Krzemienieckie,brał jako student Uniw. Wil. udział w powstaniu, po czymprzedostał się do Galicji, gdzie 1834-36 był więziony za udziałw...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /13.02.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt

Do góry