Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  CEGIELSKI HIPOLIT

  CEGIELSKI HIPOLIT, ur. 611813 w Ławkach pod Gnieznem,zm. 30 XI 1868 w Poznaniu, działacz społ.-gosp., publicysta,pedagog. Po studiach filol. 1835-40 w Berlinie uczył w pozn.gimnazjum; zwolniony 1846 za patriot. postawę, założył sklepz narzędziami roln., rozwinięty stopniowo w dużą fabrykęmaszyn...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEDROWSKI JAN

  CEDROWSKI JAN, ur. 13 III 1617 w Pohoście pod Słuckiem,zm. 29 I 1688, pamiętnikarz. Przez rodzinę związany z kalwinizmemi z domem Radziwiłłów. Po studiach w Królewcui Akad. Krak. towarzyszył ks. Bogusławowi w jego podróżachpo Europie Zach., a potem sprawował administrację w StarejWsi na Podlasiu i w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECH GŁUPCÓW

  CECH GŁUPCÓW, luźna grupa literatów warsz. powstała naprzełomie 1844 i 1845 z inicjatywy J.B. Dziekońskiego. CzłonkowieC.G.: A. Czajkowski, Dziekoński, J. Kenig, T. Lenartowicz,F.H. Lewestam, J.A. Miniszewski, A. Niewiarowski, L.Norwid, H. Skimborowicz, A. Wilkoński (honorowy prezes), K.Witte, malarz A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAZIN PAUL

  CAZIN PAUL , ur. 28 IV 1881 w Montpellier, zm. 12 VI1963w Aix-en-Provence, franc. pisarz, tłumacz i historyk literaturypolskiej. Podstawą głębokiej i wszechstronnej kultury C., zwł.klasycznej, były nie tylko studia na Sorbonie, ale także pobytw seminarium duchownym. Z językiem i literaturą pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /3 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CASTUS IOSEPH

  CASTUS IOSEPH, łac. tragedia renesansowa Sz. Szymonowica(Simon Simonides) w Krakowie 1587, w Drukarni Łazarzowej.Autor podjął popularny w owych czasach temat bibl.,wcześniej już wykorzystany przez M. Reja w —» ŻywocieJózefa. Dzieje bohatera tytułowego przedstawił w wymiarachantycznej tragedii -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CARMEN MAURI

  CARMEN MAURI, łac. poemat epicki o losie woj. PiotraWłostowica, oślepionego 1145 z rozkazu Władysława II. Powstałprawdop. w 2 poł. XII w. w klasztorze benedyktyńskimŚw. Wincentego we Wrocławiu; istnieje wszakże pogląd przesuwającypowstanie utworu dopiero na w. X V . Poemat niezachował się w tekście...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CARMEN DE STATURA, FERITATE AC VENATIONE BISONTIS

  CARMEN DE STATURA, FERITATE AC VENATIONE BISONTIS,łac. poemat M. Hussowskiego, w przekł. J. KasprowiczaPieśń o żubrze (fragm. ogł. w „Słowie Pol." 1913,obszerniejszy w Dziełach, t. 20, W. 1931); właśc. przekł. tytułu:„Pieśń o wyglądzie, dzikości i polowaniu na żubra". Utwór,pierwotnie pomyślany...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAŁE ŻYCIE SABINY

  CAŁE ŻYCIE SABINY, powieść H. Boguszewskiej, wyd.w Warszawie 1934. Powieść psychologiczna o ostatnich miesiącachżycia kobiety w średnim wieku, ciężko chorej, świadomejnieuchronności bliskiej śmierci. Sabina ma poczucie nieudanegożycia osobisto-rodzinnego. Podejmuje ona wysiłekrekonstrukcji i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYTOM i literatura

  BYTOM, miasto w woj. katowickim, na Wyżynie Śl., rozwiniętez XI-wiecznego grodu, nast. kasztelanii; prawa miejskie1254. W okresie rozbicia dzielnicowego B. związał się z dzielnicąkrak., nast. kolejno w rękach Piastów śl., Brandenburgii,Austrii i Prus (od 1741). Do Polski wrócił 1945.Od poł. XIX w. miasto...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /5 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYSTRZYCKI PRZEMYSŁAW

  BYSTRZYCKI PRZEMYSŁAW , ur. 23 V 1923 w Przemyślu,prozaik. Podczas II wojny świat. pocz. w ZSRR, od 1941 w armiipol., przez Bliski Wschód i Afrykę przedostał się do W. Brytanii;1944 przerzucony jako skoczek desantowy („cichociemny")na Podhale, walczył w A K . Po wyzwoleniu studiowałsocjologię i ekonomię...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 277

  praca w formacie txt

Do góry