Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  CHARAKTER

  CHARAKTER, krótki utwór narracyjny, prezentujący portretobycz. typu ludzkiego; gatunek literatury moralistycznej stworzonyprzez gr. filozofa Teofrasta (Charaktery, wyd. pol. 1787;1950 w przekł. M. Brożka). Szkicowy opis zazwyczaj negatywnychcech charakterologicznych, ilustr. obrazkami z życia,ukazuje związki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAM

  CHAM, powieść E. Orzeszkowej, pierwotny tyt. Rybak nadniemeński,utwór dedykowany W. Marrene, ogł. w „GazeciePol." i „Nowej Reformie" 1888, wyd. w Tanim zbiorowymwydaniu pism, t. 44, Warszawa 1889. Fabuła powieści osnutajest wokół autentycznych wydarzeń we wSi Poniżany. Na tlerealiów codziennego życia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEZURA

  CEZURA , w —> wierszu sylabotonicznym przecięcie —> stopypoez koniec wyrazu (lub zestroju akcentowego), zdarzającesię najczęściej w tych układach stopowych, dla których trudniejznaleźć odpowiedniki w układach zestrojowych, a więcw —> jambie, —> daktylu i —> anapescie. Zgodność podziałuwyrazowego i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEZARY FRANCISZEK

  CEZARY FRANCISZEK (st.), ur. 1583, zm. 18 VII 1651 w Krakowie,drukarz. Pierwsze druki pochodzą z 1616; 1620 uzyskałpizywilej król. z serwitoriatem; był związany gł. z Akad. Krak.,drukował zarówno prace, jezuitów (m. in. M. Bembusa, M.Smigleckiego, Thesaurus G. Knapiusza), jak antyjezuickie (J.Witeliusza);...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /2 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEYNOWA, Cejnowa, Cenóva, Cenowa, FLORIAN

  CEYNOWA, Cejnowa, Cenóva, Cenowa, FLORIAN , ur. 4 V 1817 w Sławoszynie pod Puckiem, z m . 26 III 1881 w Bukowcupod  Świeciem, kaszubski folklorysta, językoznawca, pisarzi działacz polit.; z zawodu lekarz. Jako uczeń gimn. należałw Chojnicach do tajnej organizacji „Polonia", w czasie studiówm e d . we...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARZEWICZ KONSTANTY I JOANNA GRUDZIŃSKA, czyli Jakubini polscy

  CESARZEWICZ KONSTANTY I JOANNA GRUDZIŃSKA,czyli Jakubini polscy, powieść J. Czyńskiego, w y d . w Paryżu1833-34,1.1-4, jednocześnie z przekł. franc. H. Demoliere a (L1-2, przedmowa S. Worcella). Powstała w atmosferze rozrachunkupo klęsce powstania listopadowego, stanowi głosCzyńskiego w tej dyskusji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERNY ADOLF , pseud. Jan Rokyta

  CERNY ADOLF , pseud. Jan Rokyta, ur. 19 VIII 1864 w HradecKralove, zm. 27 XII 1952 w Pradze, czes. poeta, tłumacz,publicysta, propagator literatury polskiej. Po ukończeniu InstytutuPedag. w rodzinnym mieście pracował w InstytuciePedag. w Pradze, potem w Czechosł. M u z e u m Etnogr., a nast.jako urzędnik Min...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTKIEWICZOWIE

  CENTKIEWICZOWIE, małżeńska para pisarska: CZESŁAWur. 18 X 1904, w Warszawie, prozaik, reportażysta, podróżnik,autor prac nauk. z zakresu radiometeorologii i elektrotechniki.Z zawodu inżynier elektryk. W 1932 był kierownikiem pierwszejpol. wyprawy polarnej na Wyspę Niedźwiedzią. Do 1939pracował naukowo w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELTIS, Celtes, KONRAD , właśc. K. Pickel

  CELTIS, Celtes, KONRAD , właśc. K. Pickel, ur. 1 II 1450w Wipfeld pod Wurzburgiem, zm. 4 II 1508 w Wiedniu, jedenz pierwszych niem. poetów humanist., przyczynił się też dorozwoju wczesnego humanizmu renesansowego w Polsce,gdzie 1488-91, studiował w Akad. Krak. u Wojciecha z Brudzewa.Tu w bursie węg. i niem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELIŃSKI ADAM

  CELIŃSKI ADAM , ur. w grudniu 1809 w Połomicy (Wołyń),zm. 8 XII 1837 w Montpellier, poeta. Absolwent LiceumKrzemienieckiego, po klęsce powstania 1830-31, w którymbrał udział, wyemigrował przez Kraków do Francji; był podsilnym w p ł y w e m B. Jańskiego. Nie wyd. za życia liryka C. (m.in. poemat...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt

Do góry