Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  CHĘTNIK ADAM

  CHĘTNIK ADAM , ur. 20 XII 1885 w Nowogrodzie nad Narwią,zm . 29 V 1967 w Warszawie, etnograf, historyk, publicysta,poeta i prozaik, działacz społ.-oświat. i polit., związanyz Kurpiowszczyzną. Studiował etnografię na U W , doktorati habilitację (1946) uzyskał na Uniw. Poznańskim. CzłonekPAU...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /2 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHĘCIŃSKI JAN

  CHĘCIŃSKI JAN , ur. 22 XII 1826 w Warszawie, zm. 30 XII1874 tamże, aktor i reżyser, dramatopisarz, tłumacz, poeta,pisarz dla dzieci. Od 1850 aktor, 1860,1868-VII1872 i X1873-74 reżyser scen warsz., 1864-68 nauczyciel Szkoły Dram.,zasilał repertuar przekładami (gł. libretta) i utworami oryginalnymi.Obok...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMNO i literatura

  CHEŁMNO, miasto w woj. toruńskim, nad Wisłą. Osadaw VIII-IX w., pocz. miasta w X w., stolica ziemi chełmińskiej.W okresie 1228-1466 pod panowaniem krzyżackim. Lokacja1233, w XIV-XV w. ośrodek handl., należący do Hanzy. Z XIVw. pochodzą pierwsze wzmianki o szkole miejskiej i 3 szkołachklasztornych. W 1 3...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /6 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁM i literatura

  CHEŁM , miasto woj., nad Uherką. Pierwotna osada słow. (XIw.), podniesiona do rangi miasta w XIII w. przez ks. DanielaRomanowicza, który przeniósł tu stolicę państwa halicko-włodzimierzowskiego;od 1366 w granicach Polski, 1392 prawamiejskie. Rozkwit Ch. w XVI w., przerwany zniszczeniamiwojennymi w XVII w. po...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /4 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁCHOWSKI STANISŁAW

  CHEŁCHOWSKI STANISŁAW, ur. 26 II 1866 w Chojnowiepod Przasnyszem, zm. 23 III 1907 w Ciechanowie, agronomi przyrodnik, działacz społ., ludoznawca. Współpracownik >„Głosu", działacz Ligi Nar. i endecji. Znawca folkloru z rodzinnychokolic, ogłaszał w > „Wiśle" szkice folkloryst.,a w Bibliotece „Wisły"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁCHOWSKI HENRYK

  CHEŁCHOWSKI HENRYK, ur. na pocz. XVII w., zm. 1665w Czarnokozińcach (Podole), poeta. Pochodził z drobnej szlachtymazow., 1630 student Akad. Krakowskiej. W tym s a m y mroku wydał 3 utwory: Rząd domów (nie zachowany), Gwarleśny i Uciechę bogiń parnaskich - utrzymane w beztroskimnastroju. Po elekcji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHATA ZA WSIĄ. Powieść

  CHATA ZA WSIĄ. Powieść, jedna z najpoczytniejszych powieściJ. I. Kraszewskiego, z grupy powieści lud., powst. 1852,prwdr. w „Bibliotece Warsz." 1853-54, wyd. os. w Petersburgu1854-55,t.1-3, kilkakrotnie przerabiana (m. in. na scenę 1884przez G. Zapolską, na film pt. Cyganka Aza 1926; na motywachpowieści...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHATA, Czasopismo ludowe ku nauce i rozrywce dla starszych dzieci

  CHATA, Czasopismo ludowe ku nauce i rozrywce dla starszychdzieci, dwutygodnik dla czytelnika lud. i młodzieży,wyd. we Lwowie 1870-86 (wraz z mies. dodatkiem „Nowiny")pod red. B. Kalickiego, nast. O. Hołyńskiego i Z. Świtelnickiego.Pismo o charakterze wstecznym i klerykalno-dewocyjnym,konkurowało z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA

  CHARAKTERYSTYKA, ogół zabiegów mających na celu prezentację,analizę i interpretację postaci lit. w utworze. Obejmujesposób przedstawienia zarówno wyglądu i zachowańpostaci (ch. zewnętrzna lub prozopografia), jak jej psychiki,postawy moralnej i światopoglądowej (ch. wewnętrzna lubetopeja), jak też...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTER

  CHARAKTER, postać lit. wyraziście zindywidualizowana (wopozycji do —» typu), wyposażona w dobitne cechy osobowei odpowiadający im kodeks norm moralnych i reguł postępowania.Zespół właściwości składających się na ch. jest zazwyczajzhierarchizowany i podporządkowany jakiejś dominancie,którą stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 394

  praca w formacie txt

Do góry