Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  CHŁOPI

  CHŁOPI, cykl powieściowy W.S. Reymonta, t.1-4, (w wyd. 1podtyt.: Powieść współczesna), powst. t. 1-3 1899-1903, t. 41903-08. Prwdr. w „Tygodniku Ilustr.", t. 11902, t. 2 1903, t. 31905-06, t. 4 1908, z dedykacją dla Z. Przesmyckiego, wyd. os.w Warszawie t. 1-2 1904, t. 3 1906, t. 4 1909. Dzieło...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /5 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHŁĘDOWSKI WALENTY

  CHŁĘDOWSKI WALENTY, ut. 13 II 1797 w Jaśliskach podDuklą, zm. 23 XII 1846 w Wietrznie pod Jasłem, brat A d a m aTomasza, stryj Kazimierza, filozof, krytyk lit., redaktor. Podczasstudiów we Lwowie był współzałożycielem —»TowarzystwaĆwiczącej się Młodzieży w Literaturze Ojczystej i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHŁĘDOWSKI KAZIMIERZ

  CHŁĘDOWSKI KAZIMIERZ, ur. 23 II1843 w Lubatówce podKrosnem, zm. 26 III 1920 w Wiedniu, bratanek A d a m a Tomaszai Walentego, m ą ż Stefanii, historyk, powieściopisarz, eseista,satyryk. Ukończył prawo na UJ; od 1867 urzędnik Namiestnictwawe Lwowie, od 1881 urzędnik w Wiedniu, 1899-1900 min.do spraw Galicji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /2 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHŁĘDOWSKI ADAM TOMASZ

  CHŁĘDOWSKI ADAM TOMASZ , ur. 1790 w Jaworniku(Rzeszowskie), zm. 1855 w Oberwerth pod Koblencją, bratWalentego, stryj Kazimierza, dziennikarz. Absolwent uniw.lwow., red. „Pamiętnika Lwow.", w którym zamieścił 1818kilkaset uzupełnień i poprawek do Historii literatury F. Bentkowskiego,latem 1819 przeniósł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHŁĘDOWSKA STEFANIA , z TABĘCKICH

  CHŁĘDOWSKA STEFANIA , z TABĘCKICH , ur. 18IV1850w Dłutowie pod Mławą, zm. 7 III 1884 w Mentonie (Francja),żona Kazimierza, nowelistka, eseistka. Pochodziła z rodzinyziemiańskiej, kształciła się w domu, wiele podróżowała. Nowelei szkice zamieszczała w „Kronice Rodzinnej", „GazeciePol.", „Przeglądzie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLEBOWSKI CEZARY

  CHLEBOWSKI CEZARY, ur. 15 II 1928 w Grodźcu podBędzinem, prozaik, publicysta. Po studiach na ANP i UWpracuje jako dziennikarz. Autor narciarskich opowieści dlamłodzieży Smak śniegu (1962), Gazda z Diabelnej (1967)i poświęconego kurierom tatrzańskim z lat wojny zbiorkuopowiadań Nocne szlaki (1964...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLEBOWSKI BRONISŁAW

  CHLEBOWSKI BRONISŁAW, ur. 10 XI 1846 w Warszawie,zm. 28 III 1918 tamże, historyk literatury i kultury, krytyk. Brałudział w powstaniu styczniowym, 1864-68 studiował na wydz.filol.-hist. Szkoły Głównej. Pracował jako nauczyciel w warsz.średnich szkołach żeńskich, m. in. na pensji Z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /3 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHITIMIA ION CONSTANTIN

  CHITIMIA ION CONSTANTIN , ur. 22 V 1908 w Albulesti(pow. Mehedinfi), rum. historyk literatury, folklorysta, polonista.Po studiach na uniw. w Bukareszcie specjalizował się1935-38 w zakresie literatury pol. na UW pod kier. J. Krzyżanowskiego;studiował także u J. Ujejskiego, S. Wędkiewicza,O. Haleckiego, M...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIMERA

  CHIMERA, czasopismo lit.-artyst., wyd. i red. w Warszawie1901-07 (z przerwami 1903 i 1906) przez Z. Przesmyckiego(Miriama); początkowo sekretarzem red. był S. Korab Brzozowski,potem przez pewien czas J. Lemański. Projektowanajako miesięcznik, Ch. wychodziła nieregularnie, łącznie 30 z.w 10 tomach. Program...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /3 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIAZM

  CHIAZM, jedna z postaci —> paralelizmu składniowego, polegającana powtórzeniu w odwróconym porządku tych samychczęści zdania, które wystąpiły na początku wypowiedzi, najczęściejwg schematu: orzeczenie - podmiot, podmiot - orzeczenie,lub odwrotnie. Odwrócona symetria takiej dwuczęściowejkonstrukcji jest...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /652

  praca w formacie txt

Do góry