Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  CHOMĘTOWSKI WŁADYSŁAW

  CHOMĘTOWSKI WŁADYSŁAW, ur. 29 IV 1829 w Usarzewie(Sandomierskie), zm. 21 V 1876 w Warszawie, wydawcaźródeł, bibliotekarz, prozaik i poeta. Ukończywszy gimn.w Warszawie, debiutował 1846 tomikiem Poezje w trzechobrazach. Od 1860 bibliotekarz połączonych zbiorów Krasińskichi K. Świdzińskiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOŁONIEWSKI STANISŁAW, hrabia

  CHOŁONIEWSKI STANISŁAW, hrabia, ur. 23 III 1791 w Janowie(Podole), zm. 3 IX 1846 tamże, kaznodzieja, publicysta,prozaik. Prawnik z wykształcenia, pracował w ros. dyplomacjii wiele podróżował po Europie; 1829 został w Rzymie księdzem.Wywarł wpływ na poglądy rei. Mickiewicza, z którymzbliżył się 1830...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOŁONIEWSKI ANTONI, MYSZKA, pseud. Scriptor i in.

  CHOŁONIEWSKI ANTONI, MYSZKA, pseud. Scriptor i in.,ur. 23  X 1872 w Kawsku pod Stryjem, z m . 13  X 1924 w Bydgoszczy,publicysta. Należał do red. „Przeglądu Lwow." „DziennikaPol." i „Słowa Pol."; od 1905 pełnił funkcję red. filii warsz.Świata" w Krakowie i redagował 1914-16 pismo „Głos Narodu".Od 1919...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOJECKI KAROL, LUBICZ

  CHOJECKI KAROL, LUBICZ, ur. ok. 1740, zm. po 1791,pamiętnikarz. Konfederat barski, wzięty do niewoli w sierpniu1768 podczas obrony Krakowa, pognany na Syberię i wcielonyprzymusowo do wojska ros., walczył m. in. przeciw powstaniuPugaczowa; u schyłku 1776 zbiegł spod Azowa w graniceRzplitej. Pamiętnik Ch...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOJNICE i literatura

  CHOJNICE, miasto w woj. bydgoskim. Pierwsza wzmiankaźródłowa 1275, prawa miejskie 1310. W X V I w. silny ośrodekreformacyjny. W XVII-XVIII w. centrum życia kulturalnegoCh. stanowiło zał. 1623 kolegium jezuickie (istniał przy nimteatr szkolny), przekształcone 1773 w świeckie gimn. katolickie;reaktywowane...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /3 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHODŹKO MICHAŁ

  CHODŹKO MICHAŁ, ur. 1800 w Krzywiczach pod Wilejką,zm. 2 V 1879 w Paryżu, syn Jana, brat  Aleksandra, działaczpolit., poeta. Jako student prawa Uniw. Wil. filareta, uczestnikspisku i powstania 1830-31, po jego upadku przebywał weFrancji. Zwolennik J. Lelewela, węglarz, brał udział w wyprawieJ. Zaliwskiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOJECKI EDMUND

  CHOJECKI EDMUND, ur. 15 X 1822 w Wiskach (Podlasie),zm. 1 XII 1899 w Bellevue (dziś Paryż), dziennikarz, publicysta,powieściopisarz i dramatopisarz. Wszedłszy na pocz. lat czterdziestychw środowisko lit. Warszawy, był ulubieńcem warsz.salonów lit., sekretarzem Dyrekcji Teatrów, 1841 red. >„Echa"; od 1840 (?)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /2 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHODŹKO LEONARD

  CHODŹKO LEONARD, ur. 6 XI 1800 w Oborku (Oszmiańskie),zm. 12 III 1871 w Poitiers, popularyzator sprawy pol.w Europie, publicysta, wydawca. W czasie studiów na Uniw.Wil. filareta, 1822-26 towarzyszył jako sekretarz w podróży poEuropie Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu, którego franc.pamiętnik wydał, osiadłszy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHODŹKO JAN, BOREJKO

  CHODŹKO JAN, BOREJKO, ur. 24 VI 1777 w Krzywiczachpod Wilejką, zm. 10 IX 1851 w Mińsku, ojciec Aleksandrai Michała, stryj Ignacego, działacz społ. i oświat., prozaik,komediopisarz. Gospodarując w rodzinnych Krzywiczach, pełniłod 1793 różne funkcje obywatelskie, gł. w sądownictwiei szkolnictwie;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHODŹKO IGNACY

  CHODŹKO IGNACY, ur. 29 IX 1794 w Zabłoczyźnie (Wileńszczyzna),zm. 1 VIII 1861 w Dziewiętniach (tamże), bratanekJana, powieściopisarz. Uczył się u bazylianów w Borunach,studiował 1810-14 na wydz. filoz. Uniw. Wil.; stryj wyrobił C h .urzędniczą posadę w Wilnie i wprowadził go w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /2 554

  praca w formacie txt

Do góry