Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  CHREPTOWICZ JOACHIM LITAWOR

  CHREPTOWICZ JOACHIM LITAWOR , ur. 4 I 1729 w Jasieńcupod Nowogródkiem, zm. 4 III 1812 w Warszawie,działacz polit., gosp. i kult., kolekcjoner. Jeden z najświatlejszychprzedstawicieli pol. oświecenia, zasłynął zwł. jako znakomitygospodarz (oczynszował chłopów i uwolnił ich odpoddaństwa) oraz współtwórca...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHÓR

  CHÓR, grupa osób wypowiadających się zbiorowo i równocześniew mowie lub śpiewie, często z towarzyszeniem gestówlub ruchów tanecznych. W Grecji staroż. występy ch. złożonegoze śpiewaków i tancerzy były stałym elementem uroczystościkultowych i widowisk dramatycznych. Z pieśni ch. wchodzącychw skład...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /2 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOYNOWSKI PIOTR

  CHOYNOWSKI PIOTR , ur. 27 VIII 1885 w Warszawie, z m . 26 XI 1935 w Otwocku pod Warszawą, powieściopisarz, nowelista,tłumacz. Po śmierci ojca przebywał do 1896 u wuja na Uralui w Samarze. Odbył studia chemiczne na politechnikach:w Warszawie, gdzie uczestniczył 1905 w strajkach, oraz weLwowie; od 1908...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /3 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOWANNA , czyli System pedagogiki narodowej

  CHOWANNA , czyli System pedagogiki narodowej, dzieło B.Trentowskiego, w y d . w Poznaniu 1842, t. 1-2; rozsz. w y d . 2,zakrojone na 4 t., urwało się, w wyniku okaleczeń przezcenzurę prus., po t.1-2 (tamże 1845-46); fragm. t. 3 zamieściła1857 Teka wileńska. Jest to wykład systemu filoz. ujętego subspecie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOTOMSKI FERDYNAND, DIENHEIM,

  CHOTOMSKI FERDYNAND, DIENHEIM, ur. 20 I 1797w Kokoszyńcach (Podole), zm. 22 X 1880 w Gulczewie podPłockiem, lekarz, poeta, malarz. Uczeń warsz. pijarów, brałudział w kampanii 1813, a nast. pracował w Warszawie i w Galicji(1824-30; 1821 redagował z E. Brockim „Pamiętnik Galie.")w administracji i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORZÓW i literatura

  CHORZÓW, dawniej (1797-1934) Królewska Huta, miastow Woj. katowickim, na Wyżynie Śl., nad Rawą. Rozwinęło.sięz osady robotniczej przy kopalni węgla „Król" (1791) i hucie„Królewskiej" (1802), zał. przez rząd pruski. Na prawachmiejskich od 1868. Po plebiscycie 1922 Królewska Huta znalazłasię w grąnicach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /3 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROMAŃSKI MICHAŁ

  CHOROMAŃSKI MICHAŁ , ur. 22 VI 1904 W Elizawetgradziena Ukrainie (Kirowograd), zm. 24 V 1972 w Warszawie, prozaiki dramatopisarz. Studiował pedagogikę i psychologię nauniwersytetach ros., jednocześnie pracując w wielu zawodach,m. in. jako nauczyciel, kierownik lit. klubu robotn., takżew szpitalnictwie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /4 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROMAŃSKI LEON, właśc imię JULIAN, pseud. Alciphron, Leon Charap

  CHOROMAŃSKI LEON, właśc imię JULIAN, pseud. Alciphron,Leon Charap, ur. 26 XI (21 XII?) 1872 w Konotopie(Ukraina), zm. 12 II 1953 w Legionowie pod Warszawą nowelista,dramatopisarz, krytyk. Ukończył studia prawnicze w Krakowie(1893-97). Współpracował z warsz. kabaretem „Momus"i > Sowizdrzałem". W l...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORIEW WIKTOR ALEKSANDROWICZ

  CHORIEW WIKTOR ALEKSANDROWICZ , ur 22 II 1932w Wołogdzie, ros. slawista, badacz literatury polskiej. Postudiach na Uniw. Mosk. pracownik Instytutu Słowianoznawstwai Bałkanistyki AN ZSRR; specjalizuje się w zakresieliteratury pol. XX w., zwracając szczególną uwagę na jej nurtradykalny i rewolucyjny - gł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORAŁ

  CHORAŁ (inc. „Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej"),wiersz K. Ujejskiego, napisany 1846 do muzyki J. Nikorowicza,pod jej bezpośrednim wrażeniem, krążący w odpisach,ogł. bezim. w paryskim „Dzienniku Nar." 1847, włączony do—>Skarg Jeremiego, rozpowszechniany też osobno w formieulotki. Wyraża patriot...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 290

  praca w formacie txt

Do góry