Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  CIOCAN-IVANESCU RODICA

  CIOCAN-IVANESCU RODICA, ur. 11 X 1916 W Bukareszcie,rum. badaczka i tłumaczka literatury polskiej. Ukończyłastudia hist. (1938) na uniw. w Bukareszcie; doktorat uzyskała(1942) na podstawie rozprawy o Stefanie Batorym. Języka pol.nauczyła się sama. W swej pracy nauk. zajmuje się gł. literaturąstaropol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CINCIAŁA , Cińciała, Cieńciała, ANDRZEJ

  CINCIAŁA , Cińciała, Cieńciała, ANDRZEJ, ur. 8 VI 1825w Górnych Kozakowicach pod Skoczowem, zm. 18 II 1898w Cieszynie, śl. działacz nar., zbieracz folkloru. Pochodziłz rodziny chłopskiej. Z wykształcenia prawnik (studiował naUJ), pracował (od 1853) jako notariusz na Śląsku Ciesz, i Morawach,biorąc...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIEŚLIKOWSKI JERZY

  CIEŚLIKOWSKI JERZY, ur. 2 XI 1916 w Mińsku, zm. 9 XI1977 we Wrocławiu, historyk literatury. Brał udział w wojnieobronnej 1939, podczas okupacji niem. w A K . W 1945-50 studiował filologię pol. na UWr., 1966 habilitowany, od1973 prof. UWr. współpracował też z W S P we Wrocławiui Opolu; od 1966 czł. W T N...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIESZYŃSKI WŁADYSŁAW

  CIESZYŃSKI WŁADYSŁAW, ur. 1891 w Bryńsku-Kolonii(pod Działdowem), z m . 17 XI 1939 w Piaśnicy pod Wejherowempomorski publicysta i pisarz. W 1919-39 działacz w środowiskupol. w Gdańsku, współpracował z prasą miejscowąi ogólnopol., szerząc znajomość tematyki gdańsko-pomorskiej;ogłaszał opowiadania...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIESZYN i literatura

  CIESZYN, miasto w woj. bielskim, u stóp Beskidów, nad Olzą.Stary gród piastowski, po raz pierwszy wzmiankowany 1155.Po śmierci Bolesława Krzywoustego należał do Piastów opolskichi jako stolica księstwa ciesz, dzielił jego losy. Prawamiejskie 1364. W 1625-1918 znajdował się pod władzą Habsburgów.P o m i m...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /10 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIESZKOWSKI LUDWIK

  CIESZKOWSKI LUDWIK, ur. ok. 1750, z m . po 1810, pamiętnikarz.Syn podol, szlachcica, uczestnik powstania 1794, pozostawiłkilka (zaginionych) rkpsów, m. in. diariusz i pamiętnik,którego jeden tom znalazł J. I. Kraszewski na Wołyniu. Poogłoszeniu fragm. (Z pamiętników Anonima Podolanina,w t. 4Pamiętników J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIESZKOWSKI AUGUST, hrabia

  CIESZKOWSKI AUGUST, hrabia, ur. 12 IX 1814 w Suchej(Podlasie), zm. 12 III 1894 w Poznaniu, filozof, ekonomista,polityk. Po powstaniu 1830-31, w którym brał udział m i m oniezdolności do służby wojsk., studiował na UJ i od 1833w Berlinie, u heglisty K.L. Micheleta (1843 założył wraz z nimtow. filoz. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /4 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIESIELCZUK STANISŁAW

  CIESIELCZUK STANISŁAW, ur. 3 VI 1906 w Sławęcinie podHrubieszowem, zm . 26 XI 1945 tamże, poeta. Pochodził z rodzinychłopskiej. W czasie studiów polonist. na UW był red.czasopisma lit. „Pąkowie" wyd. 1923-29 w Hrubieszowiedebiutował w nim 1923); należał do grupy lit. > Kwadryga.Uprawiał lirykę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIERNIAK JĘDRZEJ

  CIERNIAK JĘDRZEJ, ur. 15 X 1886 w Zaborowie pod Brzeskiem(Krakowskie), zm. 2 III 1942 w Palmirach pod Warszawą,działacz oświat., organizator teatru lud., autor i inscenizatorwidowisk ludowych. Syn chłopa, po ukończeniu studiów filol.na UJ pracował jako nauczyciel gimnazjalny. Działacz Zw Teatrów Lud...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /2 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIEKLIŃSKI PIOTR

  CIEKLIŃSKI PIOTR, ur. 1558 w okolicach Biecza, zm. 14 V 1604 w Bieczu, poeta, dramatopisarz; podczaszy ziemikrakowskiej. Pochodził z podgórskiej szlachty, zwolennik J.Zamoyskiego, walczył pod jego dowództwem. Dyplomata po-słujący do Włoch (m. in. do papieża w sprawie zatwierdzeniafundacji > Akademii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt

Do góry