Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  CUD MNIEMANY , czyli Krakowiacy i Górale, Cud, czyli...

  CUD MNIEMANY , czyli Krakowiacy i Górale, Cud, czyli...,opera komiczna W. Bogusławskiego (prawdop. na podstawiewcześniejszego nie rozpoznanego utworu), z muzyką J. Stefaniego;powst. zapewne zimą 1793/94, podobno z inicjatywyspisku przedinsurekcyjnego. Ostatnie ogniwo stanisławowskiej„opery wiejskiej" (>...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /2 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CSORBA TIBOR

  CSORBA TIBOR, ur. 15 III 1906 w Szepesvaralja, w ę g . malarz,tłumacz i propagator literatury pol., zajmujący się problematykązwiązków kult. między obu krajami. Absolwent Akad.Sztuk Pięknych i wydz. humanist. uniw. w Budapeszcie. Z Polskązwiązany od lat międzywojennych, stale mieszka w Polsceod 1955...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CSAPLAROS ISTVAN

  CSAPLAROS ISTVAN, ur. 28 VI 1910 w Baja, w ę g . historykliteratury, badacz związków między literaturą w ę g . a polską.Studiował filologię węg. na uniw. w Pecsu i franc. w Paryżu.Zał. Instytutu W ę g . w Warszawie, współorganizator hungarystykina U W , od 1949 lektor języka węg., nast...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CSOKOR FRANZ THEODOR

  CSOKOR FRANZ THEODOR , ur. 6 IX 1885 w Wiedniu, z m .5 I 1969 tamże, austr. pisarz, propagator literatury polskiej.Autor niem. adaptacji Nie-Boskiej komedii Z. Krasińskiego(wyd. 1936 i 1959, kilkakrotnie wyst., m. in. 1936 w Burgtheater),od marca 1938 do września 1939 mieszkał w Polsce;otrzymał obywatelstwo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CRELL JAN, właśc. Johannes Krell, Crellius

  CRELL JAN, właśc. Johannes Krell, Crellius, ur. 26 VII 1590w Helmetsheim (Frankonia), zm. 1633 w Rakowie, teologi pisarz ariański, jeden z czołowych reprezentantów socynianizmu.Z pochodzenia Niemiec, 1612 osiadł w Polsce, 1616-21był rektorem -» Akademii Rakowskiej i od 1622 ministremzboru w Rakowie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CRONIA ARTURO

  CRONIA ARTURO, ur. 13 XII 1896 w Zaza, z m . 1967 w Padwie,wł. slawista, badacz związków polsko-włoskich. Prof.języka i literatury serb.-chorw. na uniw. w Padwie (od 1940),tamże po E. Lo Gatto prowadził do. 1966 Instytut FilologiiSłowiańskiej. Zebrał ogrom informacji o kontaktach wł. zeświatem słow. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COSTIN, Kostyn, MIRON

  COSTIN, Kostyn, MIRON , ur. w październiku 1633, zm.w grudniu 1691 łub w pocz. 1692 w Roman, rum. historyki poeta, piszący również po polsku. W y c h o w a n e k szkół jezuickichw Barze i Kamieńcu na Podolu, logofet wielki (kanclerz)Mołdawii, odgrywał dużą rolę w polityce, prowadził pertraktacjez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CORPUS ANTIQUISSIMORUM POETARUM POLONIAE LATINORUM usque ad Ioannem Cochanovium (CAPPL)

  CORPUS ANTIQUISSIMORUM POETARUM POLONIAELATINORUM usque ad Ioannem Cochanovium (CAPPL), seriawydawn . obejmująca poetów pol. XV - XVI w. piszących połacinie, podjęta przez AU 1887 pod kier. K. Morawskiego; t.1nie ukazał się, tomy 2-5, druk. w krak. Spółce W y d a w n . Pol. do1900, objęły utwory Pawła z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONTIERI NICE

  CONTIERI NICE , ur. 19 X 1912 w Sale (prow. Alessandria,Piemont), z m . 12 VIII 1965 w Neapolu, slawistka i polonistka.Po studiach slawist. w Istituto Orientale na uniw. w Neapolu,objęła 1953 tamże lektorat i wykłady z języka i literatury pol.;habilitowana 1965. Ogłosiła przeznaczony dla studentów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONFITEOR

  CONFITEOR, najbardziej znany z napisanych w języku pol.programowych artykułów estet. S. Przybyszewskiego, jedenz gł. manifestów poł. —> modernizmu. Ogł. w krak. „Życiu"1899 nr 1; przeredagowany i nieco skrócony, stał się początkiemeseju Aforyzmy i preludia, zamieszczonego na czeleksiążki Na drogach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt

Do góry