Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  CZAPLIC CELESTYN

  CZAPLIC CELESTYN , ur. 6 IV 1723, zm. 3 (23?) V 1804,poeta. Wywodził się z ziem pd.-wsch.; związany ze StanisławemAugustem, był kilkakrotnie posłem, marszałkiem sejmu1766 (zw. sejmem Cz.), 1773-84 łowczym kor., 1778-80 czł.Rady Nieustającej. Uczestnik —» obiadów czwartkowych, zapewnewspółpracownik...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAJKOWSKI ANTONI

  CZAJKOWSKI ANTONI, zm. 18 I 1886 w Borkach (Ukraina), działaczpolit., prozaik. Wychowany w środowisku bogatej szlachtywołyńskiej, w rodzinie o tradycjach kozackich, zafascynowanywizją wyidealizowanej Kozaczyzny, w jej wskrzeszeniu widziałdrogę do odzyskania przez Polskę niepodległości,a w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /4 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAJKOWSKI ANTONI

  CZAJKOWSKI ANTONI, ur. 13 VI 1816 w Krakowie, zm. 9 II 1873 w Petersburgu, prawnik, poeta. Uzyskawszy doktorat naUJ, pracował od 1837 w sądownictwie warsz., biorąc udziałw życiu lit.: utrzymywał kontakty z czł. —> Cyganerii warsz. (w—> Jaskułce najpopularniejszy utwór Cz.: aluzyjny wierszpatriot. Pająk...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZACKI TADEUSZ

  CZACKI TADEUSZ, ur. 28 VIII 1765 w Porycku (Wołyń), zm.8 II1813 w Dubnie, działacz gosp.-oświat., historyk. Starannewykształcenie d o m o w e uzupełniał od 1781 w Warszawie jakopraktykant w sądach zadwomych, korzystając z BibliotekiZałuskich oraz z kontaktów z A. Naruszewiczem i J.Ch. Albertrandim,którym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /2 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAHROWSKI ADAM,

  CZAHROWSKI ADAM, ur. ok. 1563 być może w Czahrowieziemia halicka), z m. po 1599, poeta. Wstąpił na służbę żołnierskądo słynnego awanturnika S. Stadnickiego zw. Diabłemłańcuckim, po stronie habsburskiej walczył pod Byczyną(1588), po przegranej uszedł na Węgry, gdzie zebrawszy własnyoddział...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZACKI MICHAŁ

  CZACKI MICHAŁ, ur. 1753 lub 1755 w Porycku (Wołyń), zm.28 XII 1828 w Sielcach (tamże), brat Tadeusza, działacz polit.,publicysta, pamiętnikarz. Podczaszy kor. od 1785, jako posełna Sejm W. był jednym z naj czynniej szych zwolennikówreform; 1792-95 przebywał za granicą. Oprócz m ó w sejmowychwydawał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZACHOWSKI KAZIMIERZ

  CZACHOWSKI KAZIMIERZ, ur. 28 XI 1890 w Łyszkowicachpod Łowiczem, zm. 17 VIII 1948 w Krakowie, krytyk lit.,historyk literatury. Ukończył wyższe studia rolnicze i przezdłuższy czas pracował w swym zawodzie. Działalnością lit.zajmował się systematycznie od 1929, współpracując jakokrytyk gł. z „Czasem"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZACHOROWSKI STANISŁAW, SWEN

  CZACHOROWSKI STANISŁAW, SWEN , ur. 13 XI 1920w Warszawie, poeta, prozaik. Zaczął tworzyć podczas okupacjiniem., organizując z M. Białoszewskim konspiracyjne wieczoryautorskie i prowadząc teatrzyk (pod pseud. Swen), Powojnie ukończył studia aktorskie i do 1947 pracował w grupieteatr. Dal J. Osterwy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /1 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYWIŃSKI STANISŁAW

  CYWIŃSKI STANISŁAW, ur. 29 VIII 1887 w Mohylewie nadDnieprem, zm. 29 III 1941 w Kirowie (ZSRR), krytyk i historykliteratury, publicysta. Wychowanek UJ, pracował po 1910 jakonauczyciel języka pol. w wil. gimnazjach. Habilitowany 1928,wykładał na USB; czł. T P N Wil. (od 1928). Krytyk o zainteresowaniachfiloz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYWILIZACJA. Legenda

  CYWILIZACJA. Legenda, nowela C. Norwida, powst. 1861,prwdr. w Poezjach, Lipsk 1863. Fragmentaryczna narracjao 7-dniowej podróży przez ocean parostatkiem „Cywilizacja",który wskutek zderzenia z górami lodowymi ulega katastrofie,obejmuje tylko te momenty, które stwarzają dogodną okazjędo obserwacji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /1 458

  praca w formacie txt

Do góry