Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  CZERKAWSKA MARIA (MARYLA), zamężna MAUTHNEROWA

  CZERKAWSKA MARIA (MARYLA), zamężna MAUTHNEROWA.ur. 27 XI1881 w Bezmiechowej pod Leskiem, zm.2 XI1973 w Krakowie, poetka, nowelistka, autorka książek dladzieci. Studiowała na wydz. filoz. UJ. Mieszkała przeważniena wsi, od 1939 w Krakowie. Po wojnie współpracowała z Pol.Radiem. Debiutowała 1905 w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZEKALSKI EUSTACHY

  CZEKALSKI EUSTACHY, ur. 1 VIII 1885 w Warszawie, zm. 20 V 1970 w Zielonce pod Warszawą, prozaik i krytyk lit.,dziennikarz. Od 1905 czł. PPS, publikował w „Przedświcie"(pod pseud. Józef Waśń). W 1912-38 związany z tyg. „Świat",m. in. jako red. i sekretarz redakcji, recenzent lit. i teatr.;1916-21 współred...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZEGOŻ CHCĄ?

  CZEGOŻ CHCĄ?, zbiorek pierwszych pol. wierszy socjalist.,wyd. w Genewie 1882, nakładem pisma „Przedświt", z inicjatywyM. Jankowskiej-Mendelsonowej. Zawiera 24 utwory.Wiersz tyt. został napisany w Cytadeli warsz. 1879 przez W.Sieroszewskiego, dla tajnego rękopiśmiennego pisma więźniówpt. „Głos Więźnia"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZEGO CHCESZ OD NAS, PANIE, ZA TWE HOJNE DARY

  CZEGO CHCESZ OD NAS, PANIE, ZA TWE HOJNE DARY,pieśń, właśc. hymn J. Kochanowskiego, jeden z najdawniejszychznanych dziś utworów lirycznych poety. Wg J.Sz. Herburta(1612, z powołaniem się na J. Zamoyskiego) miał poetaprzesłać tę pieśń z Paryża s w y m przyjaciołom, a czytający ją odrazu M. Rej miał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /2 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECZOT JAN

  CZECZOT JAN, ur. 24 VI 1796 w Maluszycach (Nowogródzkie),zm. 1 VIII 1847 w Druskiennikach, poeta, zbieracz folkloru.Syn oficjalisty dworskiego, przyjaźnił się serdecznie z Mickiewiczemod lat szkolnych w Nowogródku; w Wilnie, gdziepracował jako urzędnik, był sekretarzem T o w . —> Filomatów.Skazany w procesie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOWIC MARCIN

  CZECHOWIC MARCIN, ur. w listopadzie 1532 w Zbąszyniu(Wielkopolska), zm. w listopadzie 1613 w Lublinie, teologi polemista ariański, poeta. Pochodził z rodziny rzemieślniczej;kończył Akad. Lubrańskiego w Poznaniu, potem studiowałw Lipsku; od ok. 1559 był nauczycielem szkoły kalw.w Wilnie. O k . 1564...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOWICZ JÓZEF, pseud. Henryk Zasławski, Józef Surmacz, Zygmunt Klimuntowicz i in.

  CZECHOWICZ JÓZEF, pseud. Henryk Zasławski, Józef Surmacz,Zygmunt Klimuntowicz i in., ur. 15 III 1903 w Lublinie,zm. 9 IX 1939 tamże, poeta. Pochodził z ubogiej rodzinywywodzącej się ze wsi. Wcześnie osierocony przez ojca, spędziłdzieciństwo w bardzo ciężkich warunkach. Po ukończeniunauki w seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /7 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECH JÓZEF

  CZECH JÓZEF, ur. 8 VI 1806 w Krzemieńcu, zm. 9 II 1876w Krakowie, księgarz, wydawca. Po studiach na UJ praktykowałw księgarni niegdyś —> Greblów, odziedziczonej przezmatkę Cz. po drugim mężu, J. Mateckim, a 1826 przejął firmę(od 1829 pod nazwiskiem Cz.). Nakładem Cz. w jego drukarnitłoczone były...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAS. DODATEK MIESIĘCZNY

  CZAS. DODATEK MIESIĘCZNY, miesięcznik dodawanydo krak. dziennika „Czas" 1856-60 (t. 1-20), red. przez L. Siemieńskiego,który prowadził przegląd wydawn., drukując teżin. swoje prace, jak portrety lit. i fragm. przekł. Odysei. Lwiaczęść pisma, w którym ponadto M. Mann ogłaszał syntetyczneart. polit., a...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAS

  CZAS, kategoria filoz. lub morfologiczna (konstrukcyjna) występującaw utworze literackim. Przedmiotem badań estetycznychcz. stał się po raz pierwszy w XVIII w., z okazji przeprowadzonegoprzez G.E. Lessinga (w Laokoonie) rozróżnieniamiędzy sztukami piast, (przestrzennymi) a poezją (czasową).W odniesieniu do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /3 978

  praca w formacie txt

Do góry