Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  CZERWIŃSKI IGNACY, LUBICZ

  CZERWIŃSKI IGNACY, LUBICZ , ur. 1769 w Grzędzie podL w o w e m , zm. po 6 II 1834, moralista dla ludu, folklorysta.Prawnik z zawodu, ogłaszał popularne dziełka moralist. (Katechizmwiejski 1813 i in.); traktując poznanie ludu, a zwł. jegowierzeń, jako podstawę poczynań cywilizacyjnych, opisywał,gł. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWONE TARCZE

  CZERWONE TARCZE, powieść hist. J. Iwaszkiewicza; prwdr.w „Gazecie Pozn." 1934, wyd. os. w Warszawie 1934. Utwórosnuty wokół biografii ks. Henryka Sandomierskiego (ok.1132-66) i jego zabiegów polit. mających na celu restytucjęKrólestwa Polskiego. Syn Bolesława Krzywoustego, świadomyhist. konieczności, jaką...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /3 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWIEŃSKI BOLESŁAW, pseud Bolko Pycowiecki i in

  CZERWIEŃSKI BOLESŁAW, pseud Bolko Pycowiecki i inur. 3 IV 1851 we Lwowie, z m . 3 IV 1888 tamże, poeta, dramatopisarz,publicysta, krytyk lit. i teatr.; działacz socjalistyczny.W czasie studiów na wydz. filoz. Uniw. L w o w . (ukończ. 1874)działał w grupie postępowych pisarzy liberalno-demokratycznych(1870...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /2 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNIK STANISŁAW

  CZERNIK STANISŁAW , ur. 16 I 1899 w Zochcinie podOpatowem, zm. 3 XII 1969 w Łodzi, poeta, prozaik, eseista,badacz folkloru. Pochodził z rodziny chłopskiej. Po studiachekon.-polit. i pedag. na Uniw. Pozn. pracował 1920-39 jakonauczyciel gimn., m. in. w Ostrzeszowie Wielkopol., gdzie1935-37 i 1938-39 redagował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /2 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNIAWSKI ADAM

  CZERNIAWSKI ADAM, ur. 20 XII 1934 w Warszawie, poeta,krytyk, tłumacz. Podczas wojny (1941) przedostał się wrazz rodzihą do Stambułu; szkołę, a nast. studia anglistyczneukończył w Londynie (1951), studiował później także filozofię.Debiutował (1953) wierszami w pol. piśmie studenckim „Młodzież";1955...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERKAWSKA MARIA (MARYLA), zamężna MAUTHNEROWA

  CZERKAWSKA MARIA (MARYLA), zamężna MAUTHNEROWA.ur. 27 XI1881 w Bezmiechowej pod Leskiem, zm.2 XI1973 w Krakowie, poetka, nowelistka, autorka książek dladzieci. Studiowała na wydz. filoz. UJ. Mieszkała przeważniena wsi, od 1939 w Krakowie. Po wojnie współpracowała z Pol.Radiem. Debiutowała 1905 w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYCZ STANISŁAW

  CZYCZ STANISŁAW, ur. 6 IV 1929 w Gwoźdźcu pod Krzeszowicami,poeta i prozaik. Debiutował 1955 w krak. „ŻyciuLit.", mieszka w Krakowie. Ogłosił tomy poet. Tła (1957),Berenais (1960), Wybór wierszy (1979), zbiory opowiadań Ajol(1967), Nim zajdzie księżyc (1968), powieść Pawana (1977).W twórczości...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZY TO POWIEŚĆ?

  CZY TO POWIEŚĆ?, powieść N. Żmichowskiej, powst. 1875-76, prwdr. w „Wieku" 1876-77, w y d . os. w Warszawie 1877.Pierwsza i jedynie zrealizowana część projektowanej powieścicyklicznej, zamierzonej jako studium psychol.-socjol. kobietyz pokolenia pisarki (zachowany Kontur ogólny, tj. plan wrazz uwagami o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZY POLACY WYBIĆ SIĘ MOGĄ NA NIEPODLEGŁOŚĆ?

  CZY POLACY WYBIĆ SIĘ MOGĄ NA NIEPODLEGŁOŚĆ?, odwyd. 2 Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość?, broszurapolit. J. Pawlikowskiego, inspirowana bezpośrednio przezKościuszkę, w y d . bezim. w Paryżu w poł. 1800, z fikcyjnymmiejscem wyd. „w Prykopiu nad Donem", przypisywana K.Kniaziewiczowi (w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUCHNOWSKI MARIAN

  CZUCHNOWSKI MARIAN, ur. 22 V 1909 w Polnej podGrybowem, poeta, prozaik, publicysta. Przed wojną związanyz radykalnym ruchem lud. i robotn., był kilkakrotnie więzionyza działalność polit., a jego utwory często ulegały konfiskacie.Współorganizator i teoretyk ruchu pisarzy chłopskich skupionychwokół...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /3 100

  praca w formacie txt

Do góry