Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  CZYHANIE NA BOGA,

  CZYHANIE NA BOGA, zbiór wierszy J. Tuwima , wyd . w Warszawie1918. Debiut książkowy poety, zawiera wiersze powst.1911-17. Część z nich była druk. w prasie łódz. 1913-17, kilkaw dziennikach warsz. z tych lat oraz w piśmie „Pro arte etstudio''. Książka zarysowywała indywidualny profil poety i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYCZ STANISŁAW

  CZYCZ STANISŁAW, ur. 6 IV 1929 w Gwoźdźcu pod Krzeszowicami,poeta i prozaik. Debiutował 1955 w krak. „ŻyciuLit.", mieszka w Krakowie. Ogłosił tomy poet. Tła (1957),Berenais (1960), Wybór wierszy (1979), zbiory opowiadań Ajol(1967), Nim zajdzie księżyc (1968), powieść Pawana (1977).W twórczości...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZY TO POWIEŚĆ?

  CZY TO POWIEŚĆ?, powieść N. Żmichowskiej, powst. 1875-76, prwdr. w „Wieku" 1876-77, w y d . os. w Warszawie 1877.Pierwsza i jedynie zrealizowana część projektowanej powieścicyklicznej, zamierzonej jako studium psychol.-socjol. kobietyz pokolenia pisarki (zachowany Kontur ogólny, tj. plan wrazz uwagami o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZY POLACY WYBIĆ SIĘ MOGĄ NA NIEPODLEGŁOŚĆ?

  CZY POLACY WYBIĆ SIĘ MOGĄ NA NIEPODLEGŁOŚĆ?, odwyd. 2 Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość?, broszurapolit. J. Pawlikowskiego, inspirowana bezpośrednio przezKościuszkę, w y d . bezim. w Paryżu w poł. 1800, z fikcyjnymmiejscem wyd. „w Prykopiu nad Donem", przypisywana K.Kniaziewiczowi (w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUCHNOWSKI MARIAN

  CZUCHNOWSKI MARIAN, ur. 22 V 1909 w Polnej podGrybowem, poeta, prozaik, publicysta. Przed wojną związanyz radykalnym ruchem lud. i robotn., był kilkakrotnie więzionyza działalność polit., a jego utwory często ulegały konfiskacie.Współorganizator i teoretyk ruchu pisarzy chłopskich skupionychwokół...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /3 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUBEK JAN

  CZUBEK JAN, ur. 12IV 1849 w Baczkowie (Krakowskie), z m .14 VII 1932 w Krakowie, edytor, historyk literatury, tłumacz. Postudiach na wydz. filoz. UJ (1869-72) uczył łaciny, grekii języka pol. w gimnazjach galie., od 1877 w Krakowie. Czł. AU(1902), 1905-19 bibliotekarz księgozbioru A U ; w 1906-13...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘSTOCHOWA i literatura

  CZĘSTOCHOWA , miasto woj. nad Wartą. Jej powstanie związanejest z legendarnym imieniem Chestoch, czyli Czestoch(wymienionym w —» bulli z r. 1136), pierwsza znana wzmiankao miejscowości pochodzi z 1220. W 1383 książę WładysławOpolski założył na Jasnej Górze klasztor paulinów. W czasiewojen szwedz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /8 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESZKO BOHDAN

  CZESZKO BOHDAN, ur. 1 IV 1923 w Warszawie, prozaik,publicysta. W czasie II wojny świat, żołnierz GL (od 1942) i A L ,uczestnik akcji bojowych (m. in. na Cafe Club) i powstaniawarsz., walczył w batalionie Czwartaków. Po wyzwoleniuorganizator Z W M i komendant MO w Częstochowie, nast.oficer II Armii W P , ranny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /3 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

  CZESKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Początki czes.-pol. kontaktów kult. sięgają średniowiecza, kiedy to Czechomprzypadła rola pośrednika w przenikaniu do Polski chrześcijaństwai ogólnego dorobku kultury średniowiecznej. Bliskośćjęzykowa związki te ułatwiała. W p ł y w y czes. występują w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /19 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWONY SZTANDAR

  CZERWONY SZTANDAR (inc. „Krew naszą długo leją kąty...")pieśń B. Czerwieńskiego, jedna z najpopularniejszychpol. i międzynar. pieśni rewol. proletariatu (zw. polską Międzynarodówką),ułożona 1881 do melodii pieśni komunardówparyskich z 1871 Le drapea u rouge, którą przywiózł z Paryża E.Przewóski; h...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /3 078

  praca w formacie txt

Do góry