Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  CZYŻOWSKI KAZIMIERZ ANDRZEJ

  CZYŻOWSKI KAZIMIERZ ANDRZEJ, ur. 28II1894 w Niżniowienad Dniestrem, zm. 22 II1977 w Warszawie, dramatopisarz,autor utworów dla młodzieży. Studiował filozofię na UJ,1921-23 w Szkole N a u k Polit. w Warszawie. W 1914-21żołnierz Legionów i wojska pol., uczestnik powstań śląskich.Debiutował 1912 utworem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŻEWSKI TYTUS

  CZYŻEWSKI TYTUS, ur. 28 XII 1880 w Berdychowie (obecniewieś Przyszowa) pod Limanową, zm. 5 X 1945 w Krakowie,malarz,, poeta, teoretyk i krytyk sztuki. Wychowanek krak.Akademii Sztuk Pięknych (studiował m. in. u J. Mehoffera i S.Wyspiańskiego), 1908-09 i 1911-13 kontynuował studia w Paryżu,gdzie zetknął...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /4 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŻ JAN

  CZYŻ JAN, ur. ok. 1755, zm. 3IX 1843 we Lwowie, działaczpolit., poeta. Uczeń warsz. jezuitów, pracował 1777-79 w kancelariikról., po czym służył w wojsku (do 1792). Należał dolewego skrzydła spisku przedinsurekcyjnego (uwięziony 8IV1794), podczas powstania - przedstawiciel środowiska...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTELNIK, Spółdzielnia Wydawnicza „Cz."

  CZYTELNIK, Spółdzielnia Wydawnicza „Cz.", wydawnictwoliteratury pięknęj pol. i przekł., eseistyki, pamiętnikarstwa,publicystyki i reportażu, książek dla dzieci i młodzieży; powst.1944 w Lublinie z inicjatywy J. Borejszy, nast. przeniesione doŁodzi (część redakcji w Krakowie), od 1945 działa w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /7 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTELNIA DLA WSZYSTKICH. Tygodnik literacko-powieściowy dla rodzin polskich

  CZYTELNIA DLA WSZYSTKICH. Tygodnik literacko-powieściowydla rodzin polskich, czasopismo wyd. w Warszawie1898-1905; kontynuacja tygodnika „Romans i Powieść".Wyd. A. Pajewski, red. J. Sliwowski, od 1902 wyd. i red. W.Umiński, 1905 red. S. Kozicki. Zawierała gł. utwory beletrystyczne(pol. i tłum.), artykuły...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTELNIA DLA MŁODZIEŻY

  CZYTELNIA DLA MŁODZIEŻY, czasopismo społ.-kult., wyd.we Lwowie 1860-61 pod red. K. Cieszewskiego przy współpracyL. Tatomira i B. Kalickiego, grupujące młodych pisarzy,historyków i działaczy pokolenia tzw. przedburzowców (m. in.M. Bałucki, J. Chociszewski, Walery Łoziński, S. Pawlicki, M.Romanowski, J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTELNIA AKADEMICKA, Stowarzyszenie Cz.A.

  CZYTELNIA AKADEMICKA, Stowarzyszenie Cz.A., organizacjasamorządu studenckiego na uniw. we Lwowie i Krakowiew dobie autonomicznej, powst. prawdop. 1866 lub 1867. Inicjatoremi pierwszym prezesem Cz.A. we Lwowie był 1867 R.Piłat, jednym z pierwszych w Krakowie 1883 J.G. Pawlikowski,1889 F. Nowicki. Znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /3 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŃSKI JAN

  CZYŃSKI JAN , ur. 20 I 1801 w Warszawie, zm. 31 I 1867w Londynie, publicysta, działacz polit., powieściopisarz. Poukończeniu UW od 1823 adwokat w Lublinie, podczas powstania1830-31 działał tamże (red. „Kuriera Lub."), a nast. w Warszawie,gdzie jako jeden z przywódców lewicy Tow. Patriot.został jego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /2 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNSZ. Komedia w 3 aktach

  CZYNSZ. Komedia w 3 aktach, komedia F. Karpińskiego,powst. ok. 1788, wyst. (w Warszawie i Krakowie) i wyd. (wWarszawie) 1789. Pierwowzór lit. nie znany; prawdop. jedynaoryginalna pol. komedia łzawa (-»dramat), łączy realist. obraznędzy i upośledzenia społ. ludu (we wsi, gdzie zamienionopańszczyznę na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYN I SŁOWO. Glossy sceptyka

  CZYN I SŁOWO. Glossy sceptyka, tom szkiców krytycznych K.Irzykowskiego, wyd . we Lwowie 1912 (postdat. 1913); obejmujeartykuły druk. częściowo w prasie 1905-12 („Głos", „NaszKraj", „Prawda", „Widnokręgi"). Do ważniejszych należą:Dwie rewolucje, manifest łączności między rewolucją lit. MłodejPolski a...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /2 794

  praca w formacie txt

Do góry