Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  DAMROT KONSTANTY, pseud. Czesław Lubiński

  DAMROT KONSTANTY, pseud. Czesław Lubiński, ur. 14IX 1841 w Lublińcu, m. 5 III 1895 w Pilchowicach (G. Śląsk),śl. poeta, publicysta, działacz ruchu nar.; ksiądz. Syn wiejskiegokościelnego; zdobył wykształcenie dzięki opiece wuja, ks.J. Juttnera. Studiował 1862-67 we Wrocławiu, początkowo filologię,od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /2 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAMIANI ENRICO

  DAMIANI ENRICO, ur. 28 IV 1892 w Rzymie, zm. 10 XII 1953tamże, wł. slawista, tłumacz literatury polskiej. Po studiachprawniczych w Rzymie był dyr. biblioteki parlamentu. Wybitnypoliglota, tłumacz, współpracownik wielu periodyków, poII wojnie świat. prof. języka i literatury bułg. w Rzymie,Neapolu i Sofii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAMBROWSKI, Dąbrowski, SAMUEL

  DAMBROWSKI, Dąbrowski, SAMUEL , ur. 1577 w Pogorzeli(Wielkopolska), zm. 15 VII 1625 w Wilnie, pisarz reformacyjnyi kaznodzieja. Po studiach w Tor. Gimn. Akad. i uniw. w Królewcui Wittenberdze od 1600 pastor ewang.-augsb. w Poznaniu,1607 superintendent wielkopol., od 1615 - zborów litew.i żmudzkich; zmarł podczas...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAKTYL

  DAKTYL, w —» wierszu sylabotonicznym —» stopa trzysylabowaz pierwszą akcentowaną A - -, odpowiadająca rzadkim wpolszczyżnie proparoksytonicznym zestrojom akcentowym (—»akcent), jak np.' technika,' uczył się. Wobec trudności zharmonizowaniaukładu stopowego i zestrojowego w wierszu daktylicznymprzeważają...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAHLMANN, Dahlman, PIOTR

  DAHLMANN, Dahlman, PIOTR, ur. 28 VI 1810 w Cieślach'Pojezierze Pozn.), zm. 25 X 1847 w Poznaniu, poeta, publicysta.Studia na uniw. wrocł. (1828-30), przerwane udziałemw powstaniu, kontynuował 1836-39. Należał do ścisłego gronawspółpracowników —» „Tygodnika Lit.", w którym zamieszczałartykuły publicyst. o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAFNIS DRZEWEM BOBKOWYM

  DAFNIS DRZEWEM BOBKOWYM, sielanka dramatyczna S.Twardowskiego, powst. 1635-36, wyd. w Lublinie 1638, w y d . 2w Krakowie 1661 pt. Dafnis w drzewo bobkowe przemieniełasię. Źródłem pomysłu było libretto opery V. PuccitellegoDafnis, wyst. 1635 w Warszawie. Oba utwory parafrazująmotyw z mitologii antycznej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DADAIZM

  DADAIZM, awangardowy ruch w sztuce o skrajnie negatywistycznymzabarwieniu, wyrażający protest przeciw konwencjomobycz. i artyst., porządkowi społ. i wojnie. Powst. 1916w Zurychu (T. Tzara, gł. teoretyk ruchu, przywódca międzynar.grupy artystów skupionych wokół Cabaret Voltaire), wygasł1922-23; równolegle...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DACHNOWSKI JAN KAROL, pseud. Perypetasmatowicz od Constantynowa

  DACHNOWSKI JAN KAROL, pseud. Perypetasmatowicz odConstantynowa, ur. ok. 1590 w Sokalu (?), zm. po 1654,rymopis, heraldyk. Studiował w A k a d . Krakowskiej. Plagiator,najczęściej z —> J. Żabczyca. Autor misteryjnego Dialoguo cudownym narodzeniu Syna Bożego (1621), dzieł heraldycznych(Herby szlacheckie w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆWIKLIŃSKI LUDWIK

  ĆWIKLIŃSKI LUDWIK, ur.17 VII 1853 w Gnieźnie, zm. 3 X 1942 (lub 1943) w Krakowie, filolog klas., badacz poezjipolsko-łacińskiej. Po studiach we Wrocławiu i Berlinie (tudoktorat 1873) został 1876 prof. Uniw. Lwowskiego (1893/94był rektorem). Odnowiciel, obok K. Morawskiego, badań nadantykiem w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆWICZENIA NAUKOWE

  ĆWICZENIA NAUKOWE, czasopismo nauk.- lit., w y d . w Warszawie1818 co 6 tygodni w d w ó c h „oddziałach": Matematyczno-Fizycznym i Literatury, przez grono byłych uczniówLiceum Krzemienieckiego: J. Korzeniowskiego, K. Sienkiewicza,T. Sierocińskiego, T. Zaborowskiego. W Oddziale Literatury(red. Zaborowski)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 540

  praca w formacie txt

Do góry