Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  DARASZ WOJCIECH

  DARASZ WOJCIECH, ur. 25 XI 1808 w Warszawie, zm. 19 VIII 1852 w Londynie, działacz polit., publicysta. Syn odźwiernegoPotockich, absolwent wydz. prawa UW (1828), uczestnikpowstania 1830-31, na emigracji we Francji wstąpił 1834 doTDP. Członek Centralizacji 1837-42 i 1846-52 (od 1849 w Londynie),reprezentował w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANTYSZEK JAN, Dantiscus, przydomek Flachsbinder

  DANTYSZEK JAN, Dantiscus, przydomek Flachsbinder, ur. 1 XI 1485 w Gdańsku, zm. 27 X 1548 w Lidzbarku Warm .(pochowany we Fromborku), poeta pol.-łac., humanista. Postudiach w Akad. Krak. 1500-03 i we Włoszech rozpocząłkarierę dyplomatyczną w służbie Zygmunta Starego przydworach ces. Maksymiliana I i Karola...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANIŁOWSKI GUSTAW, pseud. Władysław Orwid i in.

  DANIŁOWSKI GUSTAW, pseud. Władysław Orwid i in., ur.12 VII 1871 w Cywilsku (Rosja), zm. 21 X 1927 w Warszawie,prozaik i poeta, publicysta, działacz polit. i oświatowy. Synczłonka Rządu Nar. w powstaniu 1863, a potem zesłańca, pośmierci ojca 1878 powrócił z matką do Warszawy. Studiowałmedycynę na U W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /4 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANIELEWSKI IGNACY, pseud. Ignacy Dołęga, Majster od "Przyjaciela Ludu"

  DANIELEWSKI IGNACY, pseud. Ignacy Dołęga, Majster od"Przyjaciela Ludu", ur. 29 VII (wg in. źródeł XI) 1829 w Borkupoć Krotoszynem, zm. 23 XII 1907 w Toruniu, ojciec Cyryla,wydawca, pisarz lud., działacz nar. i oświat, na Pomorzu.Początkowo nauczyciel, od 1855 w Chełmnie, przejął 1862drukarnię J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANIELEWSKI CYRYL, pseud. Józef z Brzezin

  DANIELEWSKI CYRYL, pseud. Józef z Brzezin, ur. 8 VIII1864 w Chełmnie, zm. 2 IV 1923 w Toruniu, syn Ignacego,aktor komediowy i piosenkarz, dramatopisarz. Występowałw repertuarze popularnym na wielu scenach pol., pisywałcieszące się niegdyś dużym powodzeniem wodewile, farsyikomedie (np. Nasze paryżanki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANIEL Z ŁĘCZYCY, Łęczycki

  DANIEL Z ŁĘCZYCY, Łęczycki, ur. ok. 1530, zm. 1600(?),drukarz. Ok. 1557 założył drukarnię w  >Pińczowie jakoplacówkę zboru kalw.; 1558-62 wydawał tu gł. traktaty polemiczne,m. in. M. Krowickiego (Obrona nauki prawdziwej), A.Frycza Modrzewskiego (Narratio simplex... Orichovius), B.Ochina (Tragedia o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANIECKI JAN

  DANIECKI JAN, żył  w  XVI / XVII w., poeta i tłumacz. Pochodziłze szlachty małopol., wspierał piórem króla w czasierokoszu Zebrzydowskiego. Twórczość D. ma charakter renesansowy,obejmuje gł. pełne erudycji poet. utwory okolicznościowe.Debiutował 1599 przekładem łac. elegii J. Kochanowskiegoo Wandzie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANEK WINCENTY

  DANEK WINCENTY, ur. 8 X 1907 w Krzeszowicach podChrzanowem, zm. 17 VIII 1976 w Krakowie, historyk literatury,pedagog. W 1926-30 studiował na UJ, nast. pracował jakonauczyciel gimn.; w czasie okupacji niem. czynny w tajnymnauczaniu. Od 1951 wykładowca W S P w Krakowie (1956-70rektor), 1954 habilitowany, od 1960...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAN TELEMAC

  DAN TELEMAC , ur. 1 X 1902 w Bitoli (Macedonia), zm. 27IX 1978 w Bukareszcie, rum. tłumacz literatury polskiej. Ukończyłstudia filolog.-hist. na Uniw. w Cluj. Był pierwszymlektorem języka rum. na UW oraz attache kult. Rumuniiw Warszawie (do 1939). Współtłumacz wierszy A. Mickiewiczai J. Słowackiego (razem z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAMY I HUZARY

  DAMY I HUZARY. Komedia we 3 aktach prozą, farsa A.Fredry, powst. i wyst. (we Lwowie 18 XI) 1825, prwdr. w t. 1Komedii, Wiedeń 1826. Akcja rozgrywa się między kampaniami1809 i 1812 „w d o m u Majora na wsi", gdzie zjechali siękoledzy pułkowi gospodarza (ich pierwowzorów szukać możnaw pułku tzw. srebrnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 765

  praca w formacie txt

Do góry