Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  DE PERFECTA POESI SIVE VERGILIUS ET HOMERUS, 0 poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer

  DE PERFECTA POESI SIVE VERGILIUS ET HOMERUS,0 poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer, traktat łac.M.K. Sarbiewskiego, przeznaczony dla słuchaczy kolegiumjezuickiego w Połocku, gdzie Sarbiewski wykładał 1626-27poetykę i retorykę, w y d . w oprać. S. Skiminy i przekł. M. Plezi,Wrocław 1954 BPP S.B 5...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DE ORIGINE ET REBUS GESTIS POLONORUM LIBRI XXX

  DE ORIGINE ET REBUS GESTIS POLONORUM LIBRI XXX,historia Polski do 1506, spisana przez M. Kromera, wyd.w Bazylei 1555, u J. Oporina, czterokrotnie tamże wznawianaw XVI w., w tym 1582 w zbiorze hist. > J. Pistoriusa, w y d .najpełniejsze w Kolonii 1589. Przekł. niem. H. Pantaleona.1562, ang. (fragm. o Popielu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DE EMENDANDIS ELOQUENTIAE VITIIS, O poprawie wad wymowy

  DE EMENDANDIS ELOQUENTIAE VITIIS, O poprawie wadwymowy, rozprawa łac. S. Konarskiego, wyd. w Warszawie1741, wymierzona przeciw jezuickiej szkole stylist., która -kładąc nacisk wyłącznie na formę wypowiedzi, z pominięciemjej treści - wysuwała wykształcenie formalno-retoryczne (pojętejako pamięciowe...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĄBROWSKI TADEUSZ

  DĄBROWSKI TADEUSZ, ur. 18 X 1887 w Drohobyczu, zm. 22 XI 1919 w Stryju, krytyk, publicysta. W 1905-10 studiował nawydz. filoz. Uniw. Lwowskiego. Ogłaszał artykuły i rozprawykryt. i hist.lit., m. in. w lwow. „Widnokręgach", „BiblioteceWarsz.", „Prawdzie". Od 1915 w Krakowie, współpracowałz N K N , był...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĄBROWSKI IGNACY

  DĄBROWSKI IGNACY, ur. 21 IV 1869 w Warszawie, zm. 4 II 1932 tamże, powieściopisarz, nowelista. Pochodził z rodzinyurzędniczej. W 1880 rozpoczął naukę, ale gruźlica i trudnewarunki materialne zmusiły go do wyjazdu na wieś. Pracowałjako nauczyciel d o m o w y ; 1897 wyjechał do Szwajcarii, Francjii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /2 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĄBROWSKA MARIA, z SZUMSKICH

  DĄBROWSKA MARIA, z SZUMSKICH, ur. 6 X 1889 w Russowiepod Kaliszem, z m . 19 V 1965 w Warszawie, powieściopisarka i publicystka. Pochodziła z zubożałej rodziny ziemiańskiejj;ojciec D., powstaniec 1863, był administratorem majątkówziemskich. Po zakończeniu nauki w prywatnych pol.szkołach średnich w Kaliszu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /9 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAWID WINCENTY

  DAWID WINCENTY, ur. 1816 w Szczebrzeszynie, zm. 15 III1897 w Warszawie, ojciec Jana Władysława, dydaktyk, redaktor,poeta. Po studiach filol. w Petersburgu 1837—41 (debiut:wiersze w Niezabudce 1840) był nauczycielem w Suwałkachi Lublinie; aresztowany za kontakty ze Stow. Ludu Pol., przebywałjako żołnierz ros...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAUBMANN, Taubmann, JAN

  DAUBMANN, Taubmann, JAN , ur. wTorgau (Saksonia), zm.po 26 VIII 1573, drukarz i księgarz. Prowadził oficynę w Norymberdze1545-54 i Królewcu 1554-73, od 1558 drukarzi księgarz Akademii, całkowicie uzależniony jednak przywilejemod ks. Albrechta. Wśród druków (łącznie ok. 240 tyt.) łac.,pol. (34 tyt.) i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAROWSKI JAN KAZIMIERZ

  DAROWSKI JAN KAZIMIERZ, ur. 1605 w ziemi bełskiej,zm. 25 IX 1666 w Lublinie, tłumacz, poeta, dramatopisarz,kaznodzieja; jezuita. Po studiach w Padwie i Rzymie, gdzieprzebywał 1620-32 (i gdzie również uczył humaniorów), od1635 prof. filozofii, teologii i prawa kanonicznego w Lublinie,Krakowie, Poznaniu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAROWSKI ALEKSANDER, WERYHA

  DAROWSKI ALEKSANDER, WERYHA , ur. 17 VIII 1815w Tomaszówce (Podole), zm. 18 IV 1874 w Berlinie, historyki paremiograf amator, satyryk. Zamożny ziemianin o rozległejkulturze umysłowej, osiadły od 1850 na Ukrainie, 1856 w Kijowie(liczne podróże zagr.), traktował badania hist., gł. nadXVIII w., zbieranie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt

Do góry