Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  DOBRZAŃSKI MIROSŁAW

  DOBRZAŃSKI MIROSŁAW, ur. 26 II 1848 we Włostowicachpod Puławami, zm. 3 XII 1914 w Piotrkowie Tryb., poetai dziennikarz. Pochodził z rodziny ziemiańskiej; po studiachprawa w Szkole Gł. i na ros. UW osiadł na wsi, a nast.w Piotrkowie, gdzie 1878-1906 w y d a w a ł „ T y d z i e ń " , najlepiejredagowane...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRZAŃSKI JAN

  DOBRZAŃSKI JAN, ur. 1820 w Czarnej pod Sanokiem, z m .29 V 1886 we Lwowie, dziennikarz. Syn leśniczego, przerwał1841 studia na Uniw. L w o w . i rozpoczął pracę dziennikarskąw „Gazecie Lwow." i „Rozmaitościach"; współpracował z >„Dziennikiem M ó d Paryskich", który redagował od 1847.W p ł y w o w y ...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRSKI LEOPOLD

  DOBRSKI LEOPOLD, ur. 1824 w Mławie, zm. 1905 w Paryżu,poeta. Zamieszany w sprawę P. Ściegiennego, uciekł do Paryża.W 1846 wrócił do kraju jako emisariusz, 1848 skazany nakarę śmierci, ułaskawiony i zesłany na 10 lat katorgi naSyberii, wrócił 1859. Uczestnik powstania 1863, zesłany doKazania, po...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBROWOLSKI STANISŁAW RYSZARD

  DOBROWOLSKI STANISŁAW RYSZARD, ur. 14 III 1907w Warszawie, poeta i prozaik. Pochodzi z rodziny robotniczej.W 1926-27 studiował polonistykę, a naśt. 1927-29 prawo naU W . Współzałożyciel grupy lit. > Kwadryga oraz pisma o tejnazwie, 1927-31 był jednym z czołowych poetów grupy, a 1937'red. „Nowej Kwadrygi"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /2 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRACZYŃSKI JAN

  DOBRACZYŃSKI JAN, ur. 20 IV 1910 w Warszawie, powieściopisarzi publicysta. Po studiach prawn. i ekon. pracowałw urzędach opieki społ., od 1933 współpracował z prasąi wydawnictwami kat., 1936-39 z tyg. „Prosto z mostu". Uczestnikwojny obronnej 1939 i ruchu oporu, współred.wydawnictw konspiracyjnych, m. in...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /3 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRACKI MACIEJ

  DOBRACKI MACIEJ (mł.), ur. ok. 1626 (data chrztu 6 I 1626)w Byczynie, zm. 10 VI 1681 w Brodnicy, gramatyk, leksykograf,pisarz dydakt. i rel., wierszopis. Pochodził z niem. rodzinyszlach. Gutthater, ale już ojciec D. przybrał pol. formę nazwiska.Prawnik z zawodu, od ok. 1656 był nauczycielem językapol. we...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRA PANI, nowela E. Orzeszkowej

  DOBRA PANI, nowela E. Orzeszkowej, prwdr. w książce zbiór,ku czci T.T. Jeża Ognisko, Warszawa 1882, wyd. w zbiorachPanna Antonina (1888) i Trzy nowele (1897). Autorka stawiaw noweli problem nieodpowiedzialnego podejmowania działańspoł., kreśląc portret rzekomej filantropki, Eweliny Krzyckiej,kobiety...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DO OBYWATELA JOHNA BROWN (Z listu pisanego do Ameryki 1859, listopada)

  DO OBYWATELA JOHNA BROWN (Z listu pisanego doAmeryki 1859, listopada) (inc. „Przez Oceanu ruchome płaszczyzny")i JOHN BROWN (inc. „Jak orły w klatce"), wiersze C.Norwida, powst. w związku ze sprawą amer. farmera, którychcąc wywołać powstanie niewolników murzyńskich, dokonałna czele kilkunastoosobowego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DO MŁODYCH

  DO MŁODYCH, wiersz A. Asnyka, prwdr. w t. 3 Poezji, Lwów1880. Adresowany do młodych zwolenników pozytywizmu,wiąże się z serią filoz. utworów poety, poprzedzających cyklNad głębiami. Wyraża idealist. koncepcję postępu dziejowego,pojętego jako proces przeobrażeń ducha. Na tej podstawieformułuje autor...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DO MISTRZÓW SŁOWA

  DO MISTRZÓW SŁOWA, wiersz S.E. Koźmiana, skierowanydo Z. Krasińskiego, Mickiewicza i J.B. Zaleskiego, powst.i w y d . bezim. w Paryżu 1846. Pisany w celu zaktywizowania powydarzeniach galie. 1846 poezji pol. w duchu antyrewol., głosiideały solidaryzmu społ.; autor, aprobujący w pełni twórczośćZaleskiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt

Do góry