Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  DOMEK PRZY ULICY GŁĘBOKIEJ. Powieść

  DOMEK PRZY ULICY GŁĘBOKIEJ. Powieść, powieść W. Wolskiego, prwdr. w „Gazecie Codz." 1858, w y d . os. w Warszawie1859, t. 1-3. Autor, uczeń lit. C h . Dickensa, utrwalił,z  d u ż y m darem realist. obserwacji codzienne życie „niższegomieszczaństwa" warsz. w poł. X I X w., z jego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMEJKO, Domeyko, IGNACY

  DOMEJKO, Domeyko, IGNACY , ur. 31 VII 1802 w Niedźwiadce(Nowogródzkie), zm. 2311889 w S a n t i a g o de Chile,filomata, geolog, pamiętnikarz. Syn zamożnego ziemianina,podczas studiów w Wilnie zaprzyjaźnił się z Mickiewiczem(korespondował z nim do śmierci poety); od 1819 filomata,uwięziony podczas...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMAŃSKA ANTONINA, z KREMERÓW

  DOMAŃSKA ANTONINA, z KREMERÓW, ur. we  wrześniu 1853 w Kamieńcu Podol., zm. 26 I 1917 w Krakowie,autorka książek dla młodzieży. Powieści i opowiadania historyczneD., związane tematycznie z Krakowem, z a z n a j a m i a j ąz k u l t u r ą dawnych wieków, zwracają u w a g ę na pol. dorobekw dziedzinie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOM OTWARTY. Komedia w 3 aktach

  DOM OTWARTY. Komedia w 3 aktach, komedia humoryst. M.Bałuckiego, wyst. w Krakowie 1883, wyd. we Lwowie 1883.Epizod z życia poczciwej, choć nie pozbawionej śmiesznościrodziny mieszcz., która, powodowana snobizmem, zaczynanaśladować obcy jej styl życia. Wydany przez Żelskich balpowoduje mnóstwo komplikacji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOM KOBIET. Sztuka w 3 aktach

  DOM KOBIET. Sztuka w 3 aktach, dramat psychol.-obycz.Z. Nałkowskiej, wyst. w Warszawie 1930, wyd. tamże t.r.Doskonale skomponowany, z a c h o w u j e  j e d n o ś ć  m i e j s c a i akcji.Rodzina kobiet owdowiałych l u b opuszczonych przeżywa rozpaczj e d n e j z nich, Joanny, która świeżo s t r a c i ł a...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOLINA ISSY

  DOLINA ISSY, powieść Cz. Miłosza, wyd. w Paryżu 1955.Uznana za utwór o cechach autobiogr., przedstawia d z i e j e dojrzewającegochłopca Tomasza, przebywającego pod opiekądziadków w dworze pol. na Litwie kowieńskiej, nad Issą (Niewiażą).Tłem hist. opowieści, rozgrywającej się po zakończeniuI wojny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOLANSKY, do 1945 Heidenreich, JULIUS

  DOLANSKY, do 1945 Heidenreich, JULIUS, ur. 23 II 1903w Vśetułach pod Holeśowem, zm. 26 IV 1975 w Pradze, czes.slawista., badacz związków lit. pol.-czeskich. Studiował filozofięna uniw. w Brnie (1922-27) i filologię słow. w Belgradzie,Zagrzebiu i Lublanie (1928-30). Habilitował się (1933) z historiiporówn...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKTÓR PIOTR

  DOKTÓR PIOTR, opowiadanie S. Żeromskiego, prwdr.w „Głosie" 1894, wyd. w tomie Opowiadania, Warszawa 1895.Zasadniczym tematem jest konflikt postaw moralnych. Zbankrutowanyszlachcic, Dominik Cedzyna, jako nadzorca robotnikówobcina im zarobki, aby zdobyć pieniądze dla studiującegosyna. Piotr potępia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRZAŃSKI STANISŁAW, pseud. Nowacki, Stach

  DOBRZAŃSKI STANISŁAW, pseud. Nowacki, Stach, ur. 10 III 1847 we Lwowie, zm. 16 (17?) XI 1880 tamże, syn Jana,komediopisarz, aktor, reżyser. Uczestnik powstania styczniowego.Od 1865 redagował dwutygodnik satyr. —» „Sowizdrzał",od 1867 pracował w redakcji „Gazety Narodowej".Utalentowany charakterystyczny aktor...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRZYCKI STANISŁAW

  DOBRZYCKI STANISŁAW, ur. 30 III 1875 w Krzęcinie podSkawiną (Krakowskie), z m . 15 VII 1931 w Poznaniu, historykliteratury, językoznawca. W 1893-97 studiował na UJ, m. in.pod kierunkiem S. Tarnowskiego, J. Tretiaka i L. Malinowskiego,1897/98 na Uniw. Karola w Pradze. W 1901-19 prof.języków i literatur słow...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /2 125

  praca w formacie txt

Do góry