Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  DRAMAT W OKRESIE OŚWIECENIA

  Oświecenie. W okresie wczesnego oświecenia (do 1764) nowetendencje - zarówno na scenie magnackiej (—»teatr dworski),jak w zreformowanym —» teatrze szkolnym - wyraziły sięw odejściu od barokowej amorficzności na rzecz opanowaniaklasycyst. rygorów konstrukcji. Tendencje te przejawiły sięw adaptacji komedii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /8 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT STAROPOLSKI - Okres staropolski

  Okres staropolski. Gatunek i odmiany gatunkowe d. staropolskiegomożna podzielić na d w a podstawowe typy, odpowiadającetradycjom, prądom i świadomości teoret. ówczesnej dramaturgiieuropejskiej. Typy te, w praktyce często krzyżującesię i mieszające, to: 1) d. nieregularny, rozwijający się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /7 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT

  DRAMAT, jeden z trzech podstawowych —> rodzajów lit.,prezentujący działania i wypowiedzi postaci bez pośrednictwa—> podmiotu lit., oparty na —> akcji, a w płaszczyźnie językowejna —> dialogu. Będąc w zasadzie tworem lit., d. w swoimurzeczywistnieniu scen. należy do sztuki teatru. Z racji tejdwoistości...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /9 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMA

  DRAMA, rodzaj utworu dram. uprawiany od l. pięćdziesiątychXVIII do trzydziestych XIX w., związany z —> sentymentalizmemstanowiący ogniwo przejściowe między dramaturgiąklasycyst., do której pozostawał w opozycji, a romant., któraprzejęła i rozwinęła niektóre jego tendencje. Zgodnie z postulatamifranc...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /3 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŻYWOCIE. Komedia w 3 aktach wierszem

  DOŻYWOCIE. Komedia w 3 aktach wierszem, komedia A.Fredry, powst. 1834-35 (pomysł i red. brulionowa zapewne1829), wyst. we Lwowie 12 VI 1835, prwdr. w t. 5 Komedii,tamże 1838. Akcja rozgrywa się współcześnie w mieście (niewątpliwie we Lwowie), w „sali oberży"; zatrzymali się w niej:zgrany do nitki młody...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWGIELEWICZ IRENA

  DOWGIELEWICZ IRENA, ur. 31 XII 1920 w Kijowie, poetkai prozaiczka. Studiowała na wydz. architektury PolitechnikiWarsz., w 1936 red. czasopisma młodzieży ziem zach. „NaszePrace" (tu debiutowała 1935 jako poetka). Od 1957 zajmuje siępracą lit., mieszka w Gorzowie Wielkopolskim. Wydała zbiorywierszy lirycznych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSOFTEI, Dosofteiu, Dozydeusz, właśc. Dumitru Barila

  DOSOFTEI, Dosofteiu, Dozydeusz, właśc. Dumitru Barila, ur. 1624, zm. 13 XII 1693 w Żółkwi, mołd. poeta i pisarz rel.;duchowny prawosł., od 1671 metropolita. Znawca językówstaroż., władał też polskim (układał pol. wiersze); swą poet.parafrazą Psałterza J. Kochanowskiego pt. Psaltirea in versuri(druk...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROSZEWSKI WITOLD

  DOROSZEWSKI WITOLD, ur. 1 V 1899 w Moskwie, zm. 26 I 1976 w Warszawie, językoznawca. Studia językowe rozpoczęte1917 na Uniw. Moskiewskim kontynuował 1918-23 naUW (m. in. pod kier. J. Baudouina de Courtenay i S. Szobera),a uzupełniał 1927-29 w paryskiej Łcole des Langues OrientalesVivantes. Habilitowany 1928...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /2 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOPATKA JAN

  DOPATKA JAN, ur. 21 XI 1893 w Zielonym Grądzie podSzczytnem, zm. 7 X 1976 w Bottrop (RFN), poeta mazurski.Z zawodu górnik, przez wiele lat pracował w Westfalii; od 1934czł. Zw. Polaków w Niemczech; od 1936 na Mazurach, nadsyłałkorespondencje do —> „Mazura" w Szczytnie; 1939 aresztowa n y i wysiedlony, po...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DON JUAN POZNAŃSKI. Poemat bez końca

  DON JUAN POZNAŃSKI. Poemat bez końca, poemat dygresyjnyw 2 pieśniach R. Berwińskiego, powst. 1842-43, prwdr.w t. 1 Poezji, Poznań 1844, nawiązujący tytułem do pierwowzorugatunku - Don Juana Byrona. Zgodnie ze specyfiką poematudygresyjnego na plan pierwszy wysunięty jest narrator,który relacjonuje nocną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt

Do góry