Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  DREWNOWSKI TADEUSZ

  DREWNOWSKI TADEUSZ, ur. 1 XII 1926 w Warszawie,krytyk lit. i publicysta. Podczas okupacji niem. więziony naPawiaku, nast. żołnierz AK. W czasie studiów polonist. na UŁi UW rozpoczął pracę kryt. (debiut w 1947 w „Kuźnicy") i nauk.(w IBL PAN). W 1950-55 prowadził dział krytyki lit. w tyg.„Nowa Kultura"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT LUDOWY

  DRAMAT LUDOWY, termin używany w Polsce w kilku znaczeniach:1) tekstów tradycyjnych widowisk, 2) utworów tzw.dramatopisarzy ludowych, 3) sztuk o tematyce ludowej, którychautorami byli pisarze interesujący się życiem i kulturąludu, ale z reguły nie związani z nim pochodzeniem i przynależnościąspoł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012 Znaków /6 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT LITURGICZNY

  DRAMAT LITURGICZNY, średniowieczny i renesansowy gatunekdram., obejmujący utwory związane z liturgią kośc.o tematyce ewangelicznej, przeznaczone dla celów widowiskowych.Rozwijał się w Europie od w. X, najżywiej w w.XII-XIII, zanikając w w. XVI (zlikwidowany zakazem soborutrydenckiego 1568). Przedstawiał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012 Znaków /2 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT HUMANISTYCZNY

  DRAMAT HUMANISTYCZNY, renesansowy typ dramatu,oparty na wzorach antycznych (Seneka, Terencjusz, Plaut)oraz na wskazówkach poetyk antycznych i humanistycznych;synonimy: renesansowy dramat regularny, renesansowy dramatarystotelesowski, renesansowa tragedia i komedia. Antycznewzorce gatunkowe były w w. XVI...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012 Znaków /2 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT W LITERATURZE POWOJENNEJ

  W Polsce Ludowej echa II wojny świat, i okupacji odzywałysię w teatrze przez wiele lat (wystawiono przeszło 100utworów pośw. tej tematyce), chociaż d. powojenny nie potrafił- jak poezja i proza - wypracować nowych środków wyrazu dladoświadczeń „epoki pieców", pozostając przy tradycyjnychformułach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012 Znaków /8 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT W LITERATURZE W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ I OKUPACJI

  W okresie wojny i okupacji 1939-45 najeźdźcomnie udało się unicestwić całkowicie teatru pol., ale jegonormalne funkcjonowanie zostało uniemożliwione, co nie byłobez wpływu na rozwój dramaturgii. Dla pobudzenia twórczościorganizowano konkursy dram.; laureatem dwu tajnychkonkursów w Warszawie został...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012 Znaków /1 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT W LITERATURZE OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO

  Dramat współczesny. Dramaturgia okresu międzywojennego 1918-39 nawiązywała jeszcze do stylistyki młodopol.,równocześnie jednak ujawniała dążenia, które wyznaczałyprzyszłe drogi jej rozwoju. W pierwszych latach niepodległościukazywały się ostatnie sztuki G. Zapolskiej (Asystent), T.Rittnera (Ogród...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012 Znaków /11 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT W LITERATURZE MŁODEJ POLSKI

  Młoda Polska. Dla dramaturgii okresu Młodej Polski charakterystycznajest równoległość rozwoju naturalist. i symbolicznegomodelu teatru. Naturaliści, wychodząc z ogólnych założeńrealist., starali się ukazać na scenie możliwie wierneodbicie różnych środowisk społecznych. Uznając estet...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012 Znaków /6 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT W LITERATURZE POZYTYWIZMU

  Pozytywizm. Pozytywistyczny d. mieszczański był wyrazemaktualnych potrzeb społ. i spełniał przede wszystkim funkcjepublicystyczne. Nawiązywał do wzorców franc. mieszczańskiejpiece a these (E. Augier, V. Sardou, A. Dumas-syn, E.Pailleron), korzystał także z rodzimej tradycji realist. komediiobycz. (J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012 Znaków /4 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT W OKRESIE ROMANTYZMU

  Romantyzm. Twórczość dram. okresu od l. dwudziestychXIX w. do powstania styczniowego obejmuje nie tylko utwory,które przeciwstawiając się normatywnej poetyce klasycyst.,odpowiadają w większej czy mniejszej mierze założeniomideologii i estetyki —» romantyzmu jako prądu myślowego orazstylu w kulturze eur...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /17 137

  praca w formacie txt

Do góry