Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  DWA BIEGUNY

  DWA BIEGUNY, powieść E. Orzeszkowej, prwdr. w „Kraju" 1893 (w os. arkuszach dod.), równocześnie w „Nowej Reformie" 1893, wyd. os. w Petersburgu 1893. Pierwotnie zamierzone tytuły: Z puszczy, Dzika. Seweryna Zdrojowska, młoda właścicielka majątku na kresach, traktująca pracę na roli i pracę oświat, na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DURR-DURSKI JAN

  DURR-DURSKI JAN, ur. 3 II 1902 w Bogumiłowicach pod Tarnowem, zm. 20 IV 1969 w Warszawie, historyk iiteratury. W 1921-25 studiował na UJ, m. in. pod kierunkiem I. Chrzanowskiego. Nast. pracował jako nauczyciel gimn., gł. w Krakowie i od 1932 w Warszawie, gdzie w czasie okupacji niem. brał udział w tajnym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DURKOVIĆ-JAKSlĆ LJUBOMIR

  DURKOVIĆ-JAKSlĆ LJUBOMIR, ur. 12 XII 1907 we wsi Vrela, serb. historyk, zajmujący się stosunkami polsko-jugosłowiańskimi. Studiował na UW (dii 1932) teologię, filozofię i prawo, tu także uzyskał doktorat w zakresie historii. W 1939 wrócił do Jugosławii. Pracownik nauk. Biblioteki Uniw. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUNAROWSKI WŁADYSŁAW

  DUNAROWSKI WŁADYSŁAW, ur. 14 I 1903 w Jaworznej koło Limanowej, prozaik, publicysta. Od 1924 nauczyciel szkoły powszechnej w Bydgoszczy. Ogłaszał opowiadania w pismach lit. (debiut 1927), 1939 wydał powieść Ludzie spod miedzy. W okresie okupacji działał w konspiracji i w tajnym nauczaniu na terenie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUMANIA PESYMISTY

  DUMANIA PESYMISTY, cykl 6 esejów filoz. A. Świętochowskiego (1. Zagadki wiedzy, 2. Początek i koniec, 3. Człowiek, 4. Mężczyzna i kobieta, 5. Zgoda, 6. W społecznym wnętrzu), ogł. anonimowo w „Przeglądzie Tyg." 1876, wyd. os. w Lublinie 1877. Poświęcony rozważaniom nad ograniczonymi możliwościami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUMA O HETMANIE

  DUMA O HETMANIE, poemat epicki S. Żeromskiego, pisany prozą poetycką, wyd. w Warszawie 1908. Wyrosły z fascynacji pisarza postacią hetm. S. Żółkiewskiego. Utwór symboliczny, strukturę swą zawdzięczający modernist. estetyce z kręgu Miriamowskiej „Chimery", ma budowę dwuwarstwową. Warstwa pierwsza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUMA LUKIERDY, czyli Luidgardy

  DUMA LUKIERDY, czyli Luidgardy, wiersz F. Karpińskiego, powst. 1780-82, prwdr. w t. 2 Zabawek wierszem i prozą, Warszawa 1782. Inspirowana przez Pieśni Osjana (—> osjanizm) próba rekonstrukcji średniow. (wg Długosza ludowej) pieśni o żonie Przemyśla II wielkopol., zamordowanej rzekomo 1283 na rozkaz męża...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUMA

  DUMA, w literaturze staropol. w znaczeniu szerokim: pieśń, w węższym: pieśń o zmarłym rycerzu (wg definicji S. Sarnickiego i G. Knapiusza); w XIX w. nazwą tą określać zaczęto ukr. epikę ludową. D. —> rycerski lament to nieklas. gatunek lit. (wywodzący się, być może, z pogrzebowego rytuału), w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /3 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUFOUR PIOTR,

  DUFOUR PIOTR, ur. 1729 w Paryżu, zm. 1511797 w Warszawie, drukarz i księgarz. Z Paryża, gdzie był drukarzem Akad. Franc., sprowadził D. do Polski A.K. Czartoryski; 1775 D. założył największą w Warszawie stanisławowskiej drukarnię (w okresie rozkwitu 1780-92 - 5 pras; 1775-97 ponad 2000 druków) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHY, poemat dram. A. Świętochowskiego

  DUCHY, poemat dram. A. Świętochowskiego w 6 częściach: 1. Alrun, 2. Moronowie, 3. Zwiastun, prwdr. w „Prawdzie" 1895, wyd. w t. 7 Pism, Kraków 1900, 4. Koniec świata, prwdr. w „Prawdzie" 1900, 5. Pogrom, 6. Burza, prwdr. w „Prawdzie" 1906, przedr. cz. 4-6 w t. 8 wyd. 2 Pism, Warszawa 1908-09. D. są jakby...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 767

  praca w formacie txt

Do góry