Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  DWAJ PANOWIE SIECIECHOWIE (od wyd. 2 Dwaj Sieciechowie). Powieść

  DWAJ PANOWIE SIECIECHOWIE (od wyd. 2 Dwaj Sieciechowie). Powieść, powieść J.U. Niemcewicza, powst. 1814 (wg J. Dihma; wg in. przypuszczeń 1811), wyd. 1815 w Warszawie pod krypt. J.U.N. Napisana dla ukazania „obrazu odmiany obyczajów, czynów i sposobu myślenia ziomków naszych przeszłego i dzisiejszego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEJE POLSKI... POTOCZNYM SPOSOBEM OPOWIEDZIAŁ, Dzieje Polski, które stryj synowcom swoim opowiedział

  DZIEJE POLSKI... POTOCZNYM SPOSOBEM OPOWIEDZIAŁ, Dzieje Polski, które stryj synowcom swoim opowiedział, popularna synteza historii nar. do 1795 J. Lelewela, przeznaczona dla młodzieży, powst. i wyd. w Warszawie 1829 (fragmenty wcześniej w „Tygodniku dla Dzieci" 1829), dedykowana bratankom (stąd od wyd. Wr...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEJE W KORONIE POLSKIEJ... od roku 1538 aż do roku 1572

  DZIEJE W KORONIE POLSKIEJ... od roku 1538 aż do roku 1572, pamiętnik hist. Ł. Górnickiego, powst. prawdop. (wg H. Barycza) 1597-1603, wyd. w Krakowie 1637. Wzorowany na współcz. historiografii wł. (P. Giovio, P. Bembo) utwór jest kronikarską relacją wydarzeń na dworze Zygmunta Augusta. Ze specjalną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEJOPISARSTWO ŚREDNIOWIECZNE

  DZIEJOPISARSTWO ŚREDNIOWIECZNE, nurt piśmiennictwa rozwijający się w Polsce wyłącznie w języku łac., nawiązujący do form ukształtowanych na Zachodzie Europy. Najpierw pojawiły się —» żywoty świętych (św. Wojciecha, niebawem po r. 1000) oraz —» roczniki (choć egzemplarze ich zachowały się dopiero...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEKOŃSKI ALBIN

  DZIEKOŃSKI ALBIN, ur. 28 V 1892 w Piotrkowiczach (Polesie), zm. 1940 (?) w ZSRR, poeta. Studiował romanistykę w Lozannie. Mieszkał stale w majątku Mogilowce (Grodzieńszczyzna); w okresie I wojny świat, był w Rosji. W 1936-38 współpracował z „Okolicą Poetów". Debiutował tomem oryginalnych Bajek (1920...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEKOŃSKI JÓZEF BOHDAN

  DZIEKOŃSKI JÓZEF BOHDAN, ur. 7 II 1816 w Warszawie, zm. 3 VII 1855 w Paryżu, prozaik. Syn znanego pedagoga warsz., wg Z.Sz. Felińskiego brał udział w powstaniu listopadowym, po którego klęsce znalazł się w Prusach; na l.1833-40 przypadają nie ukończ, studia medyczne Dz. w Królewcu, Dorpacie i Moskwie. W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /2 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEŁO LITERACKIE

  DZIEŁO LITERACKIE, całościowy i syntetyczny, nacechowany sensem wytwór językowy, zbudowany wg reguł artyst. i pełniący funkcje estet.; współcześnie traktowany jako zjawisko samoistne, w odróżnieniu od zwerbalizowanych wytworów nauk. w najszerszym znaczeniu, praktycznych (użytkowych) - w sensie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /6 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWADZIEŚCIA LAT ŻYCIA

  DWADZIEŚCIA LAT ŻYCIA, t. 1 powieść Z. Uniłowskiego, wyd. w Warszawie 1937. Przedstawia dzieje chłopca w wieku l. 9-11, Kamila Kuranta, urodzonego i wychowanego w lumpenproletariackim środowisku warsz. Powiśla. Losy bohatera w znacznej mierze pokrywają się z rzeczywistymi losami samego autora. O...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWA TEATRY. Komedia w 3 aktach

  DWA TEATRY. Komedia w 3 aktach, dramat J. Szaniawskiego, powst. 1945, wyst. w Krakowie 1946, wyd, tamże 1947 (razem z Mostem). Sztuka przedstawia koncepcję teatru tworzoną już we wcześniejszych dramatach Szaniawskiego, a ostatecznie ukształtowaną przez doświadczenia lat okupacji. Pozornie przeciwstawione...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWA ŚWIATY. Powieść

  DWA ŚWIATY. Powieść, powieść J.I. Kraszewskiego, prwdr. w „Gazecie Warsz." 1855, wyd. w Wilnie 1856, t. 1-4. Przepaść między „dwoma światami" - „światem bogatych i ubogich, światem tych, co się bawią, i tych, co pracują", ukazał autor przeciwstawiając środowiska dwu kolegów ze studiów;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt

Do góry