Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  DYKTATOR. Prolog i cztery akty z krwawych dni 1863 r.

  DYKTATOR. Prolog i cztery akty z krwawych dni 1863 r., dramat Jerzego Żuławskiego, wyd. i wyst. we Lwowie 1903. Dramatopisarski debiut Żuławskiego, napisany w celu uczczenia czterdziestej rocznicy powstania styczniowego. Przedstawia dzieje krótkiego udziału M. Langiewicza w powstaniu, okres jego dyktatury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYPLOMACJA SZLACHECKA. Szkice z Poznańskiego

  DYPLOMACJA SZLACHECKA. Szkice z Poznańskiego, powieść współcz. T.T. Jeża, prwdr. w „Wędrowcu" 1884 pt. Szkice z poznańskiego, wyd. os. w Warszawie 1885. Satyrycznie wyjaskrawiony obraz życia szlachty w zaborze prus., przypomina powieści galie. J. Lama, tak ujęciem tematu, jak i formą. Fabuła skupia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYGRESJA

  DYGRESJA, odejście od zasadniczego tematu —» narracji i wprowadzenie wypowiedzi luźno z nim związanych lub wręcz niezależnych. D. w sposób zamierzony burzy spójność znaczeniową opowiadania, wprowadzając do niego żywioł liryczny, satyr, czy publicystyczny. Szczególną wyrazistość jako celowy chwyt...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYGAT STANISŁAW

  DYGAT STANISŁAW, ur. 5 XII 1914 w Warszawie, zmarł 29 I 1978 tamże, prozaik, felietonista, dramaturg. Syn architekta Antoniego D., studiował architekturę na Politechnice Warsz. i filozofię na UW. Po klęsce wrześniowej 1939 internowany w obozie dla cudzoziemców w Konstancy (jako obywatel francuski). Od 1940...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /4 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYGASIŃSKI (TOMASZ) ADOLF

  DYGASIŃSKI (TOMASZ) ADOLF, ur. 7 III 1839 w Niegosławicach (Kieleckie), zm. 3 VI 1902 w Grodzisku Maz., powieściopisarz, nowelista, publicysta, pedagog. Syn oficjalisty dworskiego. W 1862 wstąpił na wydz. hist.-filol. Szkoły Głównej. Wziął udział w powstaniu styczniowym i był więziony kilka miesięcy w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /7 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYDAKTYCZNA LITERATURA

  DYDAKTYCZNA LITERATURA, twórczość lit., której funkcje artyst. podporządkowane są funkcjom wychowawczym. W przypadku, gdy dydaktyzm przejawia się w formie zaleceń -termin bywa stosowany wymiennie z terminem parenetyka (—» parenetyczna literatura), zwł. w odniesieniu do literatury staropolskiej. Nastawienie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /9 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYAKOWSKI Mikołaj

  DYAKOWSKI Mikołaj, zm. po 1722, pamiętnikarz. Był pod Wiedniem jako pokojowiec króla Jana III. W wojsku odznaczał się niesubordynacją i warcholstwem, później pełnił urzędy ziemskie. Pozostawił pamiętnik (powst. ok. 1717) Summariusz okazji wiedeńskiej (ogł. w „Pszczółce Krak." 1821 t. 3-4);...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYBOSKI ROMAN

  DYBOSKI ROMAN, ur. 19IX 1883 w Cieszynie, zm. 1 VI1945 w Krakowie, historyk literatury ang., publicysta. Studiował anglistykę i germanistykę na UJ i w Wiedniu, gdzie habilitował się 1907. Od 1911 prof. UJ, od 1922 kierownik katedry filologii ang.; czł. PAU od 1923. Autor fundamentalnych prac monogr. i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWORZEC MEGO DZIADKA

  DWORZEC MEGO DZIADKA, poemat F. Morawskiego, zaczęty na przełomie 1847/48, wyd. w Lesznie 1851, dedykowany K. Koźmianowi. Inspirowany Panem Tadeuszem obrazek z życia szlachty wielkopol. u schyłku czasów stanisławowskich, odmalowanej z sentymentem dla staroświeckich cnót i obyczaju, czerpie w znacznej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWORZANIN POLSKI

  DWORZANIN POLSKI, dzieło Ł. Górnickiego, adaptacja wł. traktatu II Cortegiano B. Castiglionego (1528), wyd. w Krakowie 1566. Utwór, dedykowany Zygmuntowi Augustowi, powstał pod opieką i być może przy udziale króla. Przekształcił tu Górnicki obraz zebrań towarzyskich na dworze w Urbino na „wieczory...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /2 450

  praca w formacie txt

Do góry