Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  DZIEDUSZYCKI WŁODZIMIERZ, hrabia

  DZIEDUSZYCKI WŁODZIMIERZ, hrabia, ur. 22 VI 1825 w Jaryszowie (Podole), zm. 18 IX 1899 w Poturzycy (wsch. Galicja), przyrodnik, działacz gosp. i kult., kolekcjoner, mecenas. Zgromadzoną przez ojca, Józefa Kalasantego, w Poturzycy cenną bibliotekę przeniósł 1857 do Lwowa, znacznie wzbogacił dziełami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘ STAREGO MIASTA. Obrazek narysowany z natury

  DZIECIĘ STAREGO MIASTA. Obrazek narysowany z natury, powieść J.I. Kraszewskiego, powst. w pocz. 1863, wyd. w Poznaniu w tymże roku. Pierwszy z serii „obrazków współcz." wyd. pod pseud. Bolesławita, odzwierciedla wczesną fazę stosunku autora do wydarzeń 1860-63, nacechowaną entuzjazmem i pełną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECI, powieść B. Prusa

  DZIECI, powieść B. Prusa, prwdr. w „Tygodniku Ilustr." 1908 (cz. 3 pt. Świt w „Epoce" 1907), wyd. os. w Warszawie 1909. Utwór poświęcony rewolucji' 1905-07. Autor przedstawił schyłkowy okres rewolucji i towarzyszące przegranej rozprzężenie. Kazimierz Świrski, 18-letni uczeń, organizuje tajny związek...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIARNOWSKA JANINA

  DZIARNOWSKA JANINA, ur. 25 XI 1903 w Juzowce na Ukrainie, powieściopisarka, tłumaczka, działaczka polit. i kulturalna. W 1919 rozpoczęła studia pedag. w Wolnej Wszechnicy Polskiej. Czł. KPP, 1932-49 działała w Warsz. Spółdz. Mieszkaniowej, zwł. w RTPD (1932; 1946-49) i stow. „Szklane Domy" (1934), w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁYŃSKI (ADAM) TYTUS, hrabia

  DZIAŁYŃSKI (ADAM) TYTUS, hrabia, ur. 24 XII 1796 w Poznaniu, zm. 11/12 IV 1861 tamże, założyciel biblioteki, mecenas, wydawca. Studiował na uniw. w Berlinie i Paryżu i politechnice w Pradze; dochody z magnackiej fortuny obracał gł. na cele społ., mecenat, a przede wszystkim na gromadzenie mn. w. od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁDOWO i literatura

  DZIAŁDOWO, miasto w woj. ciechanowskim. Rozwinęło się z osady powst. w pocz. XIV w.; od 1454 należało do Polski, 1793-1920 do Prus. W 1549 osiedliła się tu grupa braci czes.; w poł. XVI w. przebywał P.P, Vergerius, wł. działacz reforma-cyjny, z ziemią działdowską związany był pamiętnikarz M...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIADY

  DZIADY, cykl dram. wierszem A. Mickiewicza; obejmuje Dz. wczesne, zw. kowieńsko-wileńskimi, powst. w Kownie i Wilnie 1820-23 - tj. cz. II i IV (prwdr. w t. 2 Poezji, Wil. 1823) i nie ukończ, cz. I (prwdr. pośm. w t. 3 Pism, Par. 1860) - oraz cz. III, zw. Dz. drezdeńskimi, powst. prawie w całości w Dreźnie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /14 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYWIZJON 303

  DYWIZJON 303, reportaż literacki A. Fiedlera o działaniach lotników pol. w dramatycznych tygodniach bitwy powietrznej o W. Brytanię 1940, wyd. w Londynie 1942. W tymże roku D.303 był już reprodukowany i kolportowany w kraju w postaci odbitek fotograficznych z wydania londyńskiego, 1943 ukazały się w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYTYRAMB

  DYTYRAMB, w antycznej liryce gr. pieśń pochwalna ku czci Dionizosa (jednym z jego przydomków był Dithyrambos), śpiewana w czasie świąt dionizyjskich przez chór z towarzyszeniem instrumentu muzycznego i tańca wokół ołtarza. Udoskonalenie formy artyst. tego gatunku przypisuje się Pindaro-wi. D...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSTYCH

  DYSTYCH, dwuwiersz będący bądź odrębną całością, bądź składnikiem wiersza stychicznego, bądź też najkrótszą formą —» strofy. Wyrazistość stroficzną uzyskiwać może dzięki zróżnicowaniu formatu wersu pierwszego i drugiego (np. d. elegijny złożony z —»heksametru i —»pentametru), parzystemu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /664

  praca w formacie txt

Do góry