Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  DZWONEK, Pismo dla ludu

  DZWONEK, Pismo dla ludu, czasopismo wyd. we Lwowie 1859-74 (3 razy w mies.) niemal przez cały czas nakł. E. Winiarza. Redaktorzy: B. Bielawski (1859-60), J. Starkel (od 1860) przy współpracy Walerego Łozińskiego, B. Kalicki (od 1862), Władysław Łoziński (od 1866), S. Nowiński (od 1870), nast. K. Okaz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZWON LITERACKI. Pismo zbiorowe

  DZWON LITERACKI. Pismo zbiorowe, almanach, związany z —» Cechem Głupców, wyd. w Warszawie nieregularnie przez A. Wilkońskiego (oddz. 1 t. 1-4 1845-47 i oddz. II t. 1 1848), nast. (oddz. II t. 2 1853) K.W. Wójcickiego; zespół red. stanowili (wg P. Wilkońskiej) m. in. J.B. Dziekoński, J. Kenig, T...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIURDZIOWIE

  DZIURDZIOWIE, powieść społ. E. Orzeszkowej, prwdr. w „Ateneum" 1885, wyd. w Tanim zbiorowym wydaniu powieści, t. 38, Warszawa 1888, ilustr. M.E. Andriollego. Tematu dostarczyła autentyczna rozprawa sądowa. Powieść ilustruje tezę, że stan cywilizacji i kultury zależy od poziomu oświaty. Ukazany jest...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEWCZĘTA Z NOWOLIPEK

  DZIEWCZĘTA Z NOWOLIPEK, powieść P. Gojawiczyńskiej, prwdr. w „Gazecie Pol." 1934-35, wyd. os. w Warszawie 1935. Sięgając do wspomnień z dzieciństwa i młodości, autorka ukazała życie dziewcząt, przyjaciółek z podwórka i ze szkoły - Franki, Janki i Bronki Mossakowskich, Cechny i Amelki Raczyńskich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEWCZĘ Z SĄCZA. Rzecz mieszczańska z czasu wojny szwedzkiej roku 1655 wierszem

  DZIEWCZĘ Z SĄCZA. Rzecz mieszczańska z czasu wojny szwedzkiej roku 1655 wierszem, poemat M. Romanowskiego, powst. 1858-59, wyd. we Lwowie 1861. Fabuła, oparta na bezim. relacji w „Przyjacielu Ludu" 1837, osnuta jest wokół insurekcji mieszczan sądeckich przeciw Szwedom 1655; wywołać ją miała młoda...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIERŻKÓWNA NATALIA, pseud. Jerzy Orwicz

  DZIERŻKÓWNA NATALIA, pseud. Jerzy Orwicz, ur. 1861 w Kotiużanach (Podole), zm. 30 XII 1931 w Warszawie, powieściopisarka, poetka, malarka, działaczka społeczna. Studiowała w Szkole Sztuk Pięknych w Odessie. W1888-94 brała udział w pracy konspiracyjnej, m. in. w Wydawaniu nielegalnego pisemka „Ogniwo"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIERŻEK KRZYSZTOF

  DZIERŻEK KRZYSZTOF, zm. po 1610, tłumacz z języków wsch., wielokrotny poseł do Turcji i Moskwy z ramienia królów Stefana Batorego i Zygmunta III. Przypisuje mu się autorstwo broszury polit. Liga z zawadą Koła poselskiego (1596), wyd. pod pseud. Christophinus Daminaeus Peregrinus Polonus. Dziełko zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIERZKOWSKI JÓZEF

  DZIERZKOWSKI JÓZEF, ur. 11 1 1807 w Ksawerowie (Wołyń), zm. 13 11865 we Lwowie, powieściopisarz, dziennikarz. Wcześnie osierocony przez ojca, podupadłego ziemianina, wychowywał się u stryja (i imiennika), znanego lwow. adwokata i bibliofila; gimn. nie ukończył, kulturę lit. zdobył samokształceniem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /2 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIENNIKI, notatnik S. Żeromskiego

  DZIENNIKI, notatnik S. Żeromskiego, w formie zapisek dziennych o charakterze osobistym, prowadzony między 18 a 27 rokiem życia, w okresie od 19 V 1882 do 11 X 1891; prwdr. Warszawa 1953-56,1.1-3, oprać. S. Adamczewski, W. Borowy, J. Kądziela. Z całości złożonej z 21 tomików, po burzliwych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIENNIK PODRÓŻY DO TATRÓW

  DZIENNIK PODRÓŻY DO TATRÓW, utwór prozą S. Goszczyńskiego, powst. 1832 jako lit. owoc pobytu na Podhalu i wypraw w Tatry, fragm. ogł. w czasopismach od 1834, wyd. w Petersburgu 1853. Zrodzony z charakterystycznych dla romantyzmu zainteresowań - artysty, urzeczonego dzikim krajobrazem i malowniczym życiem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /413

  praca w formacie txt

Do góry