Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  EHRENBERG GUSTAW

  EHRENBERG GUSTAW, ur. 14 II 1818 w Warszawie, zm. 28 IX 1895 w Krakowie, działacz polit., poeta. Syn naturalny cesarza ros. Aleksandra I i pol. arystokratki, studiował 1833-36 literaturę i filozofię na UJ. Jako emisariusz Stow. Ludu Pol. w Warszawie trzykrotnie aresztowany, skazany został na karę śmierci...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /2 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDYTORSTWO

  EDYTORSTWO, ogłaszanie dzieł drukiem: 1) całokształt działalności wydawcy - przedsiębiorcy indywidualnego, instytucji państw, lub uspołecznionej-obejmujący realizację określonej polityki wydawn. (m. in. badanie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych, współpraca ze środowiskiem autorskim...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /9 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDUKACJA BRONKI

  EDUKACJA BRONKI, komedia w 3 aktach S. Krzywoszew-skiego, wyst. w Warszawie 1906, wyd. tamże 1907. Utwór przedstawia „karierę" ubogiej i lekkomyślnej dziewczyny, pracownicy magazynu, która, wyrwana ze swego środowiska, trafia na deski teatrzyku i obraca się wśród przedstawicieli tzw. wyższych sfer...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ECK WALENTY

  ECK WALENTY, ur. ok. 1494 w Lindau (Niemcy), zm. 1556 (przed 28 IX) w Bardiowie (Węgry), wędrowny humanista, wierszopis i uczony, związany z Akad. Krak. i wczesnorene-sansowym środowiskiem lit.-nauk. Krakowa. W mieście tym studiował (1511-17), przebywał 1518, 1520-21 i być może 1537-39, okresami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ECHO LITERACKO-ARTYSTYCZNE

  ECHO LITERACKO-ARTYSTYCZNE, czasopismo, wyd. w Warszawie 1912-15 (miesięcznik, odX 1913 dwutyg.), pod red. A. Sikorskiego. W początkowym okresie E.L.- A. miało charakter eklektyczny, od 1914, kiedy do red. weszli W. Wiediger i L. Pikuła (Piwiński), preferowało najmłodszych twórców. Obok studiów i szkiców...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ECHO, dziennik społ.-polit. i lit.

  ECHO, dziennik społ.-polit. i lit., wyd. w Warszawie 1877-83 pod red. Z. Sarneckiego (do 1882), a nast. drukarza i wydawcy P. Noskowskiego; dział lit., uwzględniający zgodnie z zainteresowaniami redaktora również szeroko teatralia, skupiał liczne grono pisarzy i publicystów; współpracowali z pismem m...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ECHO, tygodniowy dodatek lit. do „Gazety Warsz.

  ECHO, tygodniowy dodatek lit. do „Gazety Warsz." 4 IV-27 VI 1841 (13 nrów), kontynuacja „Tęczy" (IV 1838-III 1839) i „Wieńca" (IV 1839-III1841), red. przez E. Chojeckiego (stąd tyt.: E.Cho). Ogłaszał drobne utwory wierszem i prozą oraz rozprawy o literaturze i sztuce pisarzy krajowych: Chojeckiego, T...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ECHA LEŚNE, nowela S. Żeromskiego

  ECHA LEŚNE, nowela S. Żeromskiego, prwdr. w Kalendarzu robotniczym na rok 1905 (1904), wyd. os. w Krakowie 1905 pod pseud. Maurycy Zych, z chromotypią J. Malczewskiego i zdobieniami J. Bukowskiego. W utworze, związanym z tradycją powstania styczniowego, jawi się ono jako wspomnienie sprzed kilkunastu lat...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /2 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DŹWIGNIA

  DŹWIGNIA, miesięcznik artyst.-lit., wyd. w Warszawie od marca 1927 do lipca 1928, red. początkowo przez M. Szczukę, a po jego zgonie (lipiec 1927) przez T. Żarnowerównę i W. Wandurskiego. Czasopismo związane z KPP (którą reprezentował w zespole red. J. Hempel), zmierzało do skupienia ludzi sztuki na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DŹWIGARY

  DŹWIGARY, konspiracyjny miesięcznik lit.-społ., wyd. przez tajną organizację nacjonalist. „Miecz i Pług" od grudnia 1943 do kwietnia 1944 w Warszawie, jako kontynuacja miesięcznika —» „Kuźnia", pod red. R. Mularczyka (pseud. Bratny). W skład zespołu pisma, a zarazem grupy lit., która w początkach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 066

  praca w formacie txt

Do góry