Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  EŁK, Łek i literatura

  EŁK, Lek, miasto we wsch. części Mazur, w woj. suwalskim. W 1466-1657 E. należał do Prus Książęcych, od 1657 do Brandenburgii, od 1945 do Polski. Pow. łecki, skolonizowany przez Mazowszan, był w XVI-XX w. silnym ośrodkiem polskości. Założycielem pol. gimnazjum w E. 1546 był J. Sandecki-Malecki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELIPSA, wyrzutnia

  ELIPSA, wyrzutnia, pominięcie jakiegoś składnika zdania, który na ogół daje się zrekonstruować na podstawie kontekstu lub sytuacji towarzyszącej wypowiedzi. Konstrukcja eliptyczna jest niekompletna składniowo, ale zamknięta znaczeniowo, co różni ją od aposjopezy; często występuje w postaci...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELGOT JAN, Jan z Lgoty

  ELGOT JAN, Jan z Lgoty, ur. w końcu XIV w. w Lgocie pod Oleśnicą na Śląsku, zm. 24 VIII 1452 w Krakowie, prawnik, mówca. Uczeń, a nast. prof. i rektor (1427 i 1437/38) Akad. Krak.; znawca prawa kanonicznego, latynista, ceniony orator, prawdop. współdziałał w reorganizacji wydz. artium w kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEGIA, utwór poetycki

  ELEGIA, utwór poetycki, wg poetyk klas. (Arystoteles, Horacy) wywodzący się ze starogr. pieśni żałobnej, pokrewny gatunkom funeralnym, jak —> epicedium, czy —> tren, ulegający w swym rozwoju różnym przemianom strukturalnym. Pierwotnym i zasadniczym wyznacznikiem gatunkowym e. było metrum dystychu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /6 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELBLĄG i literatura

  ELBLĄG, miasto woj., nad rzeką E., w pobliżu jej ujścia do Zalewu Wiślanego. Gród prus., znany anglosaskiemu podróżnikowi z IX w. Wulfstanowi, w XIII-XV w. w rękach Krzyżaków, 1246 otrzymał prawa miejskie, stając się wkrótce czł. Hanzy. W 1466 wszedł w skład Rzplitej, z szerokimi uprawnieniami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /7 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPRESJONIZM, prąd lit.

  EKSPRESJONIZM, prąd lit., jeden z nurtów w modernist. i pomodernist. literaturze światowej, powst. w Niemczech wk. XIX w., zrazu jako nieuświadomiona w swej odrębności i nie sformułowana programowo, lecz wyraźnie zarysowana tendencja, która dopiero w poć?. drugiego dziesięciolecia XX W. została...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /12 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPOZYCJA

  EKSPOZYCJA, sytuacja zarysowana w punkcie wyjścia —» fabuły epickiej lub dram., zapoznająca wstępnie czytelnika (lub widza) z gł. postaciami, konfliktami lub problemami utworu; scena wprowadzająca w akcję, prezentująca jej stan zerowy.

  Janusz Sławiński

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSKLAMACJA, wykrzyknienie

  EKSKLAMACJA, wykrzyknienie, wtrącone zdanie wykrzyknikowe dające bezpośredni wyraz emocjonalnemu zaangażowaniu mówiącego. Np.:

  Siwy ten sęp z okiem jędzy Utonął teraz już w dziejów odmęcie;

  Ale są życia, co z tej samej przędzy Winą się, dla nich ten rym i przeklęcie!

  Niech swoją przyszłość w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EJSMOND JULIAN

  EJSMOND JULIAN, ur. 26 II 1892 w Warszawie, zm. 29 VI 1930 w Zakopanem, poeta, prozaik, bajkopisarz, tłumacz. Syn artysty malarza Franciszka, wnuk J. Wieniawskiego (Jordana). Studia polonist., rozpoczęte na UJ, ukończył w Warszawie 1914. Nast., po wstąpieniu do wojska, został wysłany do szkoły wojsk, w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EHRENFEUCHT Feliks

  EHRENFEUCHT Feliks, ur. 20 Xl 1847 w Warszawie, zm. 19 X 1896, krytyk, publicysta, powieściopisarz, dramaturg. Ukończył wydz. prawa Szkoły Głównej. Działalność lit. rozpoczął 1871 w „Przeglądzie Tygodniowym". Czynny we wczesnym okresie pozytywizmu, brał udział w akcji odczytowej O prawdzie w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /953

  praca w formacie txt

Do góry