Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  EPIGONIZM

  EPIGONIZM, bierne naśladownictwo i kontynuacja osiągnięć lit. przeszłości i skonwencjonalizowanych wzorów artyst. (—» konwencja lit.) w warunkach, gdy zostały one zakwestionowane, a nawet przezwyciężone przez przedstawicieli nowych tendencji twórczych. Występuje zwykle na początku i u schyłku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFORA, epistrofa

  EPIFORA, epistrofa, powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na końcu kolejnych segmentów wypowiedzi: grup składniowych, zdań, wersów, strof, co narzuca im zazwyczaj budowę paralelną (—»paralelizm); odwrócony odpowiednik —» anafory. Np.:

  On idzie przez życie

  Jak podły kochanek

  Przez wszystkie puste...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIDEMIA. Dramat w 4 aktach

  EPIDEMIA. Dramat w 4 aktach, utwór dram. J. Narzymskiego, prwdr. w „Tygodniku Ilustr." 1871, wyst. w Krakowie 1871, wyd. os. w Warszawie 1875. Typowa dla dramaturgii popowstaniowej mieszcz. komedia z tezą. Akcja osnuta na tle galie, „gorączki złota" ukazuje społ. niebezpieczeństwo szerzącego się zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPICEDIUM, epicedion

  EPICEDIUM, epicedion, poemat żałobny, tworzony z okazji śmierci lub pogrzebu. W przeciwieństwie do > trenu, kontynującego tradycję pieśni kultowej, e. antyczne nosiły charakter lit., co uwidocznia się w retorycznym schemacie (wstęp, pochwała zmarłego czyli laudatio, opłakiwanie czyli comploratio i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /4 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENKLITYKA

  ENKLITYKA, wyraz pozbawiony samodzielnego > akcentu (aton) i tworzący jeden zestrój akcentowy z wyrazem poprzedzającym; e. są najczęściej zaimki i partykuły, np. w zestro-jach: 'powiedz mi, 'cieszę się-, 'daj no, 'warto by-, zob. też proklityka.

  Aleksandra Okopień-Sławińska

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTUZJASTKI

  ENTUZJASTKI, grono kobiet związanych z demokr. konspiracją polit., które 1842—49 prowadziły tajną działalność kurierską (między zaborem ros. i prus.), kult.-oświat. i propagandową na rzecz akcji zbrojnej wśród ludności wiejskiej i rzemieślniczej, organizowały pomoc więźniom, zesłańcom i ich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMINOWICZ LUDWIK

  EMINOWICZ LUDWIK, ur. 3 VIII 1880 w Krakowie, zm. 5 XII 1946 w Przesiece, poeta. Studiował filologię na UJ, nast. pracował jako nauczyciel gimn. w Jaśle a 1913-14 we Lwowie. Po 1918 mieszkał w Warszawie (pracował w Min. Pracy i Opieki Społecznej). Po 1945 osiedlił się na D. Śląsku. Wiersze ogłaszał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMBLEMAT, kompozycja plastyczno-literacka

  EMBLEMAT, kompozycja plastyczno-literacka, gatunek powst. w XVI w., rozwijający się bujnie w w. XVII, trwający jeszcze, choć stopniowo tracący znaczenie w w. XVIII. Za twórcę nowożytnego e. w Europie uznawany jest A. Alciatus, prawnik mediolański i poeta, autor dzieła Emblematum liber (1531)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMANCYPANTKI

  EMANCYPANTKI, powieść B. Prusa, prwdr. pt. Emancypantka w „Kurierze Codz." 1890, wyd. os. t. 1-4 w Warszawie 1894, wyd. 2 zmien, tamże 1903. Powieść pisana z odcinka na odcinek, rozrastała się w miarę powstawania. Luźna kompozycja utworu zdradza zmiany w koncepcji pisarza. Akcja rozgrywa się w l...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /3 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELSNER JÓZEF

  ELSNER JÓZEF, ur. 1 VI 1769 w Grodkowie (Śląsk Opol.), zm. 18 IV 1854 w Elsnerowie pod Warszawą, organizator życia muz., kompozytor, pedagog, teoretyk muzyki i wiersza. Wychowany w kręgu kultury niern, osiadłszy 1799 w Warszawie (przybył tu z W. Bogusławskim, z którym współpracował już we Lwowie)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 171

  praca w formacie txt

Do góry