Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  EPIZOD

  EPIZOD, zdarzenie, sytuacja lub scena w utworze fabularnym - epickim lub dram. - luźno związane z całym przebiegiem akcji głównej, w której ramach pozostaje, i zasadniczo nie włączone w układ przyczynowo-skutkowy czy celowościowy > fabuły. Stanowi podstawową jednostkę kompozycyjną w prostych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPITET

  EPITET, wyraz pełniący w tekście funkcję określającą wobec rzeczownika, najczęściej odniesiony doń przymiotnik, np. zielone wzgórze (e. przymiotnikowy), imiesłów bierny lub czynny, np. pokonany wojownik, wirujący krąg (e. imiesłowowy), rzadziej zaś zestawiony z nim in. rzeczownik, występujący w tej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /3 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPITALAMIUM, pieśń weselna

  EPITALAMIUM, pieśń weselna sławiąca nowożeńców. Wywodzi się z liryki starogr. (Safona) i rzym. (Katullus). W literaturze staropol. forma poezji okolicznościowej, stosowana w —> panegirykach, rozpowszechniona wśród poetów pol.-łac. od XV w. Z okazji np. małżeństwa Zygmunta I z Barbarą Zapolya...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPITAFIUM, nagrobek

  EPITAFIUM, nagrobek, napis nagrobny lub epigramatyczny utwór żałobny (—» epigramat), utrzymany w stylu napisu nagrobnego. W staroż. Grecji mowa ku czci poległych za ojczyznę, a także napis (jak słynne e. Simonidesa w Termopilach: „Przechodniu, powiedz Sparcie..."). Struktura e. wymagała zaznaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISTOLOGRAFIA

  EPISTOLOGRAFIA: 1) sztuka pisania —> listów, normatywna lub zwyczajowo przyjęta teoria obejmująca zasady komponowania i stylizowania listów, należąca do kultury lit. danej epoki. Ukształtowana w starożytności, obowiązywała rygorystycznie do XVIII w., chociaż już wcześniej wybitni epistolografowie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPILOG

  EPILOG, końcowa partia utworu epickiego lub dram. informująca o dalszych dziejach postaci po zamknięciu zdarzeń właściwej —» fabuły (np. w Grażynie Mickiewicza, w Panu Wołodyjowskim Sienkiewicza); w niektórych formach dramatu, zwł. antycznego, końcowa wypowiedź skierowana do publiczności...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPINICJUM, epinicjon, epinikion

  EPINICJUM, epinicjon, epinikion, pieśń triumfalna na cześć zwycięzcy czy zwycięstwa. Wywodzi się ze starogr. liryki chóralnej, w której stanowiła odmianę —» ody; e. uprawiali Simonides z Keos i Pindar (na cześć zwycięzców igrzysk). W Polsce XVI-XVII w. gatunek poezji okolicznościowej, bliski...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKA

  EPIKA, jeden z trzech podstawowych —» rodzajów lit., obejmujący wierszowane i prozaiczne gatunki narracyjne (—» narracja), których świat przedstawiony, ukształtowany najczęściej w sposób fabularny (—» fabuła), prezentowany jest pośrednio, przez —» narratora, zajmującego wobec przedstawionych treści...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /7 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIGRAMAT, epigram

  EPIGRAMAT, epigram, krótki i zwięzły utwór poet.; wywodzi się ze starogr. napisów wierszowanych na dziełach sztuki, budowlach, przedmiotach użytkowych i nagrobkach, spotykanych od VI w.p.n.e., składanych —» dystychem elegijnym, heksametrem, później metrum jambicznym i trocheicznym. Rozwinięty z tej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /12 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFRAZA, hyperbaton

  EPIFRAZA, hyperbaton, uzupełnienie pewnej spoistej konstrukcji zdaniowej o jeszcze jeden, dodatkowy i niespodziewany element, przez co składniowy porządek całej wypowiedzi nabiera charakteru inwersyjnego ( —» inwersja); e. sprzyja uwydatnianiu efektów zaskoczenia, semantycznego kontrastu i —» pointy;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /590

  praca w formacie txt

Do góry