Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ESTREICHEROWIE i Bibliografia polska

  ESTREICHEROWIE, rodzina krak. uczonych, twórców fundamentalnej Bibliografii polskiej: KAROL JÓZEF TEOFIL (1827-1908), bibliograf, bibliotekarz, historyk literatury i teatru, publicysta; syn Alojzego Rafała, botanika - prof. UJ, zięć A. Grabowskiego; 1843-48 studiował na UJ (wydział filoz. i prawny), 1848-62...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /11 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTKOWSKI EWARYST

  ESTKOWSKI EWARYST, ur. 26 X 1820 w Drzązgowie (Poznańskie), zm. 15 VIII 1856 w niem. uzdrowisku Soden, pedagog, działacz oświatowy. Nauczyciel szkół wiejskich 1839-44, nast. student Uniw. Wrocł., 1846-54 działał w Poznaniu. W 1845 współred. „Pisma dla Nauczycieli Ludu i Ludu Pol.", 1849-50 redagował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTETYKA, czyli Umnictwo piękne

  ESTETYKA, czyli Umnictwo piękne, nie ukończ, dzieło K. Libelta, wyd. t.1 w Poznaniu 1849 (jako t. 2 Filozofii i krytyki), t.1-2 w Petersburgu 1854, pierwszy pol. system estetyki filoz., oparty gł. na heglizmie i jego kontynuacjach (A. Rugę i F.T. Vischer). Usiłując przeciwstawić się tendencjom...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESEJ, essay

  ESEJ, essay, szkic lit., gatunek piśmiennictwa zbliżony do —» publicystyki, łączący problematykę intelektualną - społ., fi-loz., moralną, nauk. lub lit. (—» krytyka lit.) z elementami kunsztu lit. (niekiedy nawet fikcji fabularnej); nazwa i podstawowe zasady poetyki e. wywodzą się od M. de...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /4 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERZEPKI BOLESŁAW

  ERZEPKI BOLESŁAW, ur. 5 VII 1852 w Pawłowicach (Wielkopolska), zm. 27 III 1932 w Poznaniu, filolog, edytor, bibliotekarz. Studiował we Wrocławiu, m. in. u R. Roeppela i W. Nehringa, z którym się przyjaźnił. Był czł. i 1875-79 prezesem > Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego. W 1885-1917 konserwator...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EROS I PSYCHE

  EROS I PSYCHE, dramat Jerzego Żuławskiego, wyd. we Lwowie 1904, wyst. t. r. - równocześnie w Krakowie i Lwowie. Przedstawia w 7 udramatyzowanych obrazach scenicznej „powieści" walkę duszy - dobra, usymbolizowanego w postaci Psyche, z materią - złem, wyobrażonym w postaci Blaksa. Akcja utworu, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERNESTI JAN

  ERNESTI JAN, ur. 23 VII 1632 w Kisielicach pod Suszem (Prusy Książęce), zm. 10 XII 1709 we Wrocławiu, autor słowników i podręczników do nauki języka pol., tłumacz. Kształcił się w gimn. w Elblągu i w Toruniu, od 1657 na uniw. w Wittenberdze, studiów jednak nie ukończył. W 1662-70 nauczyciel w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPOS, epopeja

  EPOS, epopeja, najstarszy wierszowany gatunek epicki (—> epika), którego tematem są losy zbiorowości (grupy społ., plemienia, narodul i jej reprezentatywnych przedstawicieli, zwykle jednostek o cechach heroicznych, ukazane w dłuższej perspektywie czasowej, niekiedy w zwrotnych momentach dziejowych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /7 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPOKA PIECÓW

  EPOKA PIECÓW, cykl opowiadań A. Rudnickiego złożony z tomów Szekspir (1948) i Ucieczka z Jasnej Polany (1949), które zawierały utwory pisane 1939-48 i ogł. w czasopismach: 1941 Iwo w. „Nowych Widnokręgach" i w znacznej większości w „Kuźnicy" (1945—48). Zostały one zebrane w powiększonym zbiorze Żywe i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /2 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPOKA, czasopismo społ.-kult

  EPOKA, czasopismo społ.-kult, wyd. w Warszawie 1932-33 jako tygodnik (red. i wydawca J. Wasowski) oraz 1936-39 (red. H. Lukrec), najpierw jako dwutygodnik, później 3 razy w miesiącu. E. programowo dystansowała się od ugrupowań partyjnych i określała się jako niezależny posterunek myśli humanitarnej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt

Do góry