Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  GRODZICKI STANISŁAW

  GRODZICKI STANISŁAW, ur. 1541 w Poznaniu, zm. 4 III 1613 tamże, pisarz rei., kaznodzieja; jezuita. Pochodził z rodziny szlach.-mieszcz.; studiował w Akad. Lubińskiego, potem we Frankfurcie nad Odrą, Wittenberdze, Krakowie, Rzymie, gdzie otrzymał doktorat z teologii. Rektor kolegiów, prof. teologii w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROCHOWSKI STANISŁAW

  GROCHOWSKI STANISŁAW, ur. ok. 1524 na Mazowszu, zm. 30 I 1612 w Krakowie, poeta, tłumacz. Pochodził z ubogiej rodziny szlach.; kształcił się u jezuitów w Pułtusku, od 1573 ksiądz. Przyjaźnił się z P. Skargą. Obfitą twórczość G. wypełniają epitafia, nagrobki, treny, genetliaca, wiersze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROCHOWIAK STANISŁAW

  GROCHOWIAK STANISŁAW, ur. 24 I 1934 w Lesznie Wiel-kopol., zm. 2 IX 1976 w Warszawie, poeta, prozaik, dramatopisarz, publicysta. W 1951 rozpoczął studia polonist. na uniw. w Poznaniu (przerwane po kilku miesiącach), t.r. debiutował jako poeta w prasie, 1953-55 wchodził w skład redakcji „WTK" we...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /5 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRIM EMANUEL, pseud. ŚLĄZAK

  GRIM EMANUEL, pseud. ŚLĄZAK, ur. 111883 w Karwinie, zm. 18 X1950 w Cieszynie, śl. poeta, dramatopisarz i publicysta; ksiądz. Syn górnika, wychowanek i katecheta gimn. pol. w Cieszynie, długoletni proboszcz w Istebnej; kontynuował działalność nar. J. Londzina, po którym objął przewodnictwo Zw...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRENDYSZYŃSKI KAZIMIERZ

  GRENDYSZYŃSKI KAZIMIERZ, ur. 1866 w Lipnie pod Płockiem, zm. 25 I 1906 w Warszawie, księgarz, wydawca. Praktykował od 1887 w Księgarni Pol. E. Piltza w Petersburgu, którą nast. kierował, a 1893 przejął na własność. Do 1903 wydał kilkadziesiąt dzieł nauk. i lit., jak: Żywoty sławnych Polaków (t...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRENADIER FILOZOF, właśc. Granadier filozof. Powieść prawdziwa z dziennika podróży r. 1799

  GRENADIER FILOZOF, właśc. Granadier filozof. Powieść prawdziwa z dziennika podróży r. 1799, powieść C. Godebskiego, osnuta na kanwie wędrówki rannego autora z kpt. Michalewskim do Francji po upadku Mantui, wyd. w Warszawie 1805. Postacią tyt. jest grenadier franc. przemocą oderwany od rodziny i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREGOROWICZ JAN KANTY, pseud. Janek z Bielca

  GREGOROWICZ JAN KANTY, pseud. Janek z Bielca, ur. 17 X 1818 w Warszawie, zm. 16 IX 1890 tamże, pisarz dla ludu, dziennikarz. Przeniósłszy się ok. 1850 z majątku ziemskiego do Warszawy, nawiązał współpracę z czasopismami. W 1851-60 redagował „Gazetę Rolniczą, Przemysłową i Handlową" (dod. do „Gazety...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREGOR JÓZEF

  GREGOR JÓZEF, ur. 6 III 1857 w Witosławicach pod Koźlem, zm. 6 IV 1926 w Tworkowie, śl. gwaroznawca, działacz i pisarz. W czasie studiów teol. we Wrocławiu czł. > Towarzystwa Lit.-Słow., 1880 współzałożyciel Tow. Górnoślązaków, dla którego napisał hymn Długo Śląsk nasz ukochany (wyd. w Śpiewniku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREBLOWIE, Groblowie

  GREBLOWIE, Groblowie, rodzina księgarzy i drukarzy krak. w XVIII w. IGNACY (ok. 1741-90), założyciel księgarni (ok. 1771) i drukarni (dziedziczny przywilej król. 1781), od 1777 , .bibliopola JKM'' (przez pewien czas „i Akad. Krak."), przybył do Krakowa ze Śląska (wpisany w księgi miejskie 1764); w l...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAŻYNA. Powieść litewska

  GRAŻYNA. Powieść litewska, powieść poetycka A. Mickiewicza, powst. 1822 w Kownie i Wilnie (być może częśc. w Szczor-sach, gdzie poeta gromadził materiały hist.), prwdr. w t. 2 Poezji, Wilno 1823; zachowaną w autografie (podobiznę wyd. J. Krzyżanowski 1950) red. I pt. Korybut, książę Nowogródka...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /2 583

  praca w formacie txt

Do góry