Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  GRZECHY DZIECIŃSTWA

  GRZECHY DZIECIŃSTWA, opowiadanie B. Prusa, prwdr. w „Kurierze Warsz." 1883, wyd. w Szkicach i obrazkach, t. 2, Warszawa 1885. Utwór ma budowę szkicu powieściowego złożonego z 3 części. Narrator i bohater opowiadania, Kazio, syn rządcy (postać o pewnych elementach autobiogr.), przeżywa pierwszą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /1 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYPA SZALEJE W NAPRAWIE

  GRYPA SZALEJE W NAPRAWIE, powieść J. Kurka, wyd. w Warszawie 1934 (na karcie tyt. 1935). Skomponowana epizodycznie, w formie luźnych scen-impresji związanych wspólnotą miejsca i czasu, rysuje autentyczną wieś podgórską w latach wielkiego kryzysu, wegetującą w gosp. i kult. stagnacji, ogarniętą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYF KASZUBSKI. Pismo dla ludu pomorskiego

  GRYF KASZUBSKI. Pismo dla ludu pomorskiego, miesięcznik lit.-folkloryst. i społ.-kult., wyd. w Kartuzach od października 1931 do września 1932 pod red. komitetu w składzie: A. Majkowski, W. Pniewski, S. Brzęczkowski, A. Labuda (do nru 5). W przeciwieństwie do inteligenckiego > „Gryfa", z którym było...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYF. Pismo dla spraw kaszubskich

  GRYF. Pismo dla spraw kaszubskich, miesięcznik lit.-folklo-ryst. i społ.-kult., wyd. 1908-34 (z przerwami) w 4 seriach; S. I wyd. 1908-12 pod red. A. Majkowskiego (założyciel i wydawca pisma), do 1911 w Kościerzynie, 1912 w Gdańsku, gdzie faktycznym red. był F. Kręcki. G. występował wówczas jako organ...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /3 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYBOWSKA (Gribowskaja, Hrybowśka) ALEKSANDRA

  GRYBOWSKA (Gribowskaja, Hrybowśka) ALEKSANDRA, ur. 28 V 1929 w Światyniu, ukr. historyk literatury pol.; specjalizuje się w zakresie pol.-wsch.słow. stosunków literackich. Studia filol. ukończyła 1953 na Uniw. Lwow., doktorat uzyskała tamże 1959 na podstawie rozprawy Eliza Ożeszko i russkaja...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUSZECKI ARTUR, pseud. Certus, Jerzy Swoboda, Józef Glada, Prut i in.

  GRUSZECKI ARTUR, pseud. Certus, Jerzy Swoboda, Józef Glada, Prut i in., ur. 24 VIII 1852 w Samborze, zm. 16 IV 1929 w Warszawie, ojciec Anieli, powieściopisarz, publicysta. Studiował prawo we Lwowie, a historię, literaturę i archeologię w Krakowie. Od 1878 przebywał w Warszawie współpracując z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /3 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUSZECKA ANIELA, zamężna Nitschowa, pseud. Jan Powalski

  GRUSZECKA ANIELA, zamężna Nitschowa, pseud. Jan Powalski, ur. 18 V 1884 w Warszawie ,zm. 18 IV 1976w Krakowie, córka Artura, powieściopisarka, krytyk literacki. Studiowała nauki ścisłe na UJ i Sorbonie, 1912 debiutowała powieścią wspomnieniową z dzieciństwa W słońcu, 1913 wyszła za mąż za K...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /1 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUSZCZYŃSKI JAN

  GRUSZCZYŃSKI JAN, zm. po r. 1571, pisarz, rymopis, dworzanin Jana Zygmunta Zapolyi. Pochodził z Lipna na Kielec-czyźnie, z rodziny pozostającej w bliskich stosunkach z M. Rejem, potem przebywał w Siedmiogrodzie, skąd wrócił do Polski prawdop. przed 1571. Brat jego wydał pośmiertnie jedyne znane...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA LITERACKA

  GRUPA LITERACKA, zespół pisarzy - zwykle młodych - stawiających przed sobą wspólne zadania artystyczno-ideowe, kształtujących swoją twórczością pewną mniej więcej jednolitą konwencję lit., opowiadających się zespołowo za określonymi tradycjami (i przeciw innym), pragnących zaznaczyć swą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUDZIŃSKI STANISŁAW, pseud. Kazimierz Grzymała

  GRUDZIŃSKI STANISŁAW, pseud. Kazimierz Grzymała, ur. 27 IV 1852 w Wodzianikach (Ukraina), zm. 3 VI 1884 w Warszawie, dzienikarz, poeta, powieściopisarz. Studiował w Kijowie i Krakowie, l. 1870-77 spędził we Lwowie, nast. przeniósł się do Warszawy, gdzie debiutował komedią Groch na ścianę (1870);...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /1 712

  praca w formacie txt

Do góry