Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  EXLIBRIS, czasopismo

  EXLIBRIS, czasopismo poświęcone bibliofilstwu i wiedzy o książce, wyd. nieregularnie 1917-29 (7 roczników), początkowo we Lwowie (zał. przez F. Biesiadeckiego), od 1922 w Krakowie, jako organ Tow. Miłośników Książki; tematyka hist.-lit. pojawia się z objęciem redakcji przez K. Piekarskiego (1925)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EURYTMIA

  EURYTMIA, sztuka harmonijnego, rytmicznego kształtowania mowy; w wypadku > wiersza rozumiana zazwyczaj jako tworzenie W pełni regularnych układów rytmicznych (> rytm), cenionych przede wszystkim z racji ich wyszukania i melodyjności

  Aleksandra Okopień-Sławińska

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EYSYMONT MARCIN

  EYSYMONT MARCIN, ur. 13 XI 1735 w Rachmanowie (Wołyń), zm. 2 V 1814 w Łukowie, poeta. Pijar, 1759-62 studiował w Rzymie i Paryżu. Polskie i łac. wiersze panegiryczne (m. in. w formie alegorycznej sielanki), rel. i żartobliwe drukował od 1764 osobno oraz w „Monitorze" (1779) i „Zabawach Przyjemnych i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA, miesięcznik społ.-lit

  EUROPA, miesięcznik społ.-lit., wyd. w Warszawie 1929-30 (łącznie 13 nrów); zał. i red. przez S. Baczyńskiego, miał być kontynuacją tyg. > „Wiek XX". Pismo o orientacji demokr., zbliżone było do PPS. Zajmowało się zagadnieniami organizacji i upowszechnienia kultury i oświaty, funkcjami społ...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUFONIA

  EUFONIA, sztuka celowego i harmonijnego kształtowania brzmieniowej warstwy wypowiedzi, w szczególności kultywowana w poezji lirycznej, a także wysoko ceniona w antycznej retoryce. Objawia Się w głoskowej organizacji mowy (> instrumentacja głoskowa), w uprzywilejowaniu samogłosek i spółgłosek...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUFEMIZM

  EUFEMIZM, wyraz lub zwrot zastępujący słowo, które z jakichś względów nie może być bezpośrednio użyte w wypowiedzi. Posługiwanie się wyrażeniami eufemistycznymi wywodzi się z właściwej pierwotnym kulturom wiary w magiczną moc słowa, którego wypowiedzenie mogłoby spowodować pojawienie się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ Z SAMBORA, Czuj, Samborczyk

  GRZEGORZ Z SAMBORA, Czuj, Samborczyk, ur. ok. 1523, zm. 26 II 1573 w Krakowie, poeta polsko-łaciński. Nauczyciel m. in. w Czersku, Przemyślu, Lwowie, Poznaniu (Akademia Lubrańskiego), nast. długoletni wykładowca poetyki, a później teologii w Akad. Krakowskiej. Zaprzyjaźniony z B. Herbestem. Autor...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ PAWEŁ Z BRZEZIN

  GRZEGORZ PAWEŁ Z BRZEZIN, ur. ok. 1526 w Brzezinach pod Łęczycą, zm. ok. 1591 w Pińczowie, teolog i polemista ariański. Pochodził z rodziny mieszcz.; po ukończeniu Akad. Krak. z tyt. magistra (1547), był rektorem szkoły parafialnej w Poznaniu, skąd został usunięty za szerzenie idei...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORCZYKOWIE, małżeństwo poetów lud.

  GRZEGORCZYKOWIE, małżeństwo poetów lud. z Kieleckiego: ROZALIA, ur. 28 IX 1896 w Szczukowskich Górkach, WOJCIECH G.-Poniewierka, ur. 18 XI 1893 we wsi Krajno-Wymyślona, cieśla. Pobrali się 1922 na emigracji zarobkowej w Meklemburgii. Od 1936 mieszkają w Krajnie-Zagórzu II; podczas okupacji niem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORCZYK PIOTR

  GRZEGORCZYK PIOTR, ur. 17 XI 1894 w Grybowie (Beskid Sądecki), zm. 20 V 1968 w Krakowie, bibliograf i biograf. Studiował na UW 1921-25 pod kierunkiem B. Gubrynowicza. Od 1926 sekretarz red. i 1933-37 red. czasopisma  > „Ruch Lit.", po wznowieniu (1960) czł. komitetu redakcyjnego. Prowadził cenną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /1 398

  praca w formacie txt

Do góry