Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TEBY (1)

  Grecka nazwa starożytnego miasta w górnym Egipcie, nazwanego przez Homera „stuli ramnym" (z każdej bramy mogło jakoby jednocześnie wyjeżdżać 200 wozów bojowych!), w pobliżu dzisiejszego Karnaku i Luksoru (zob.), w różnych czasach stolica kraju, centrum kultu Arnona; zob. Dolina Królów; Kolos(y...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosimir Dodano /19.04.2012 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEBY (2)

  Gr. Thśbai, w starożytności gł. miasto Beocji; ok. 1400 silny gród, Kadmea, z którym wiązano wiele mitów: por. Dionizos; Kadmos; F.dyp; Sfinks 2; Siedem (Siedmiu przeciw Tebom); Tejrezjasz; Antygona; Epigoni; Niobe. Miasto zwane przez Homera siedmiobramnym.

  W IV w. pne. przeżywało krótki okres hegemonii nad...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosimir Dodano /19.04.2012 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TE DEUM

  Łac., hymn dziękczynny, nazwany od pierwszych słów: TeDeum laudamus, 'Ciebie Boga chwalimy'; w VI w. śpiewany podczas jutrzni i chwalby, od IX w. na uroczystościach papieskich, obecnie, w wielokrotnie zmienianym kształcie, odmawiany w brewiarzu, na zakończenie większych uroczystości i podczas nabożeństw...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosimir Dodano /19.04.2012 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEJREZJASZ

  Tyrezjasz, gr. Teiresias od teirea 'znak z nieba', mit. gr. sławny niewidomy wieszczek lebański, którego przepowiednie grały wielką rolę w losach Edypa i jego potomków. Gdy zobaczył niechcący kąpiącą się Pallas Atenę, gniewna bogini odebrała mu wzrok, jednak na prośbę jego matki, nimfy Chariklo...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosimir Dodano /19.04.2012 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEATYNI

  Zakon oparty na regule św. Augustyna, zał. w Rzymie w 1524 przez św. Kajetana di Thiene i Jana Piotra CarafFę, biskupa w Chieti, dla podnoszenia moralnego i umysłowego poziomu kleru; w Polsce od 1664; z łac. Teatinus 'mieszkaniec Chieti' od Teate 'dawna nazwa Chieti we Włoszech'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosimir Dodano /19.04.2012 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAUMATURG

  Teol. cudotwórca. Nazywano tak m.in. Apolloniosa z Tyany w Kapadocji, ok. 50 ne., filozofa pitagorejsko-neoplatońskiego; św. Bernarda z CIairvaux, „taumaturga Zachodu"; św. Franciszka z Asyżu; Grzegorza, biskupa Neo-Cezarei w Kapadocji, zm. ok. 270; Plotyna i kilku innych neoplatończyków; Szymona...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosimir Dodano /19.04.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAUROBOLIUM

  Staroż. rytuał pochodzenia wsch., oczyszczenie we krwi byka ofiarnego w misteriach Kybele, Attisa i Mitry; stojącego w jamie mystę a. kapłana spryskiwano krwią zarzynanego nad jamą byka, co miało powodować oczyszczenie z grzechów bądź odrodzenie się duszy w nowym ciele.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosimir Dodano /19.04.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAURYDA

  Gr. Tauris, staroż. nazwa Krymu; od plemienia Taurów.

  Pałac Taurydzki zob. Leningrad.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosimir Dodano /19.04.2012 Znaków /95

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEAGENES I CHARYKLEJA

  Młoda para, która zakochała się w sobie wzajem od pierwszego wejrzenia, zaprzysięgła wierność i czystość do chwili połączenia się legalnym węzłem zaślubin, para głównych bohaterów powieści gr. Historie etiopskie, gr. Aithiopika romansopisarza z Syrii z III w. ne., Heliodora z Emesy. Piękna...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosimir Dodano /19.04.2012 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEATR

  Z łac. theatrum od gr. theatron; zob. Bunraku; Chór 1; Comedie-Franęaise; Commedia delFarte; Covent Garden; Dionizos (Dionizje; Teatr Dionizosa); Dramat; Drury Lane; Emploi; Epidauros; (The) Globe; Guignol (Thćatre); Hotel (de Bourgogne); Kabuki; Każdy; Kinkiet; Komedia; Koturny; Lalka; Maska; Meiningeńczycy;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosimir Dodano /19.04.2012 Znaków /6 901

  praca w formacie txt

Do góry