Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  FILLEBORN Seweryn

  FILLEBORN Seweryn, ur. 8 IX 1815 w Warszawie, zm. 5 VIII 1850 tamże, poeta. Był jednym z założycieli —» Cyganerii warsz. i red. jej drganu —» „Nadwiślanin"; „Cygańskie" obyczaje F., dziwactwa, manifestacyjnie demonstrowany niedostatek i alkoholizm przeszły do legendy. Przeniknięta melancholią...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWICZ Kornel

  FILIPOWICZ Kornel, ur. 27 X 1913 w Tarnopolu, powieściopisarz i nowelista. Od 1933 studiował biologię na UJ, działacz ZNMS i MOPR (1934-38). Współredaktor mies. „Nasz Wyraz" (1936-39). Uczestnik wojny obronnej 1939, po ucieczce z niewoli 1940-43 pracował w kamieniołomach w Zagnańsku pod Kielcami, od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /3 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKCJA LITERACKA

  FIKCJA LITERACKA, właściwość świata przedstawionego dzieła, polegająca na tym, że jest on tworem „wymyślonym" przez autora, nie pozwalającym się weryfikować przez zestawienie z rzeczywistością zewn. wobec dzieła, jest konstrukcją wyobrażeń wyrosłych ze znaczeń słów i zdań tekstu lit...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /2 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIJAŁKOWSKI, Fiałkowski, MARCIN

  FIJAŁKOWSKI, Fiałkowski, MARCIN, zm. 1820, pierwszy prof. literatury uniw. krakowskiego (—» Uniwersytet Jagielloński). Nauczyciel Szkół Nowodworskich, od 1787 wykładowca, 1790-1802 prof. Szkoły Gł. Kor., w rozprawce O geniuszu, guście, wymowie i tłumaczeniu (1790), polemizującej z Zaku-sem nad zaciekami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIK IGNACY

  FIK IGNACY, ur. 4 IV 1904 w Przeciszowie pod Wadowicami, zm. 16 XI 1942 pod Krakowem (obecnie dzielnica Krzesławice - miejsce i data niepewne), krytyk lit., poeta, publicysta, działacz polityczny. W 1923-27 studiował filologię pol. i filozofię na UJ i krótko UJK, nast. pracował jako nauczyciel gimn., m...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /4 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIGURY RETORYCZNE

  FIGURY RETORYCZNE, szczególne sposoby celowego kształtowania wypowiedzi, wyróżnione i sklasyfikowane przez antyczną —»retorykę, gramatykę i poetykę jako właściwe sztuce oratorskiej i poet., a więc niedostępne zwykłej, pospolitej mowie. Nadawać miały wysłowieniu walory estet. (np. ozdob-ność...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /3 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIGLIKI

  FIGLIKI, zbiór 236 epigramów M. Reja, druk. wraz. ze > Źwierzyńcem w Krakowie 1562 (wyd. rozsz. Kr. 1574). W olbrzymiej większości Rej przerobił, tj. zwięźle streścił facecje łac. (> facecja) G,F. Poggia Braccioliniego, H. Bebeła, J. Gasta i J. Hulsbuscha, obok nich jednak wprowadził pewną liczbę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIERLA ADOLF

  FIERLA ADOLF, ur. 1611908 w Orłowej (Śląsk Ciesz.), zm. 8 IX 1967 w Londynie, śl. poeta i prozaik. Syn górnika, studiował na uniw. w Krakowie i Pradze. Przedstawiciel regionalizmu cieszyńsko-beskidzkiego, pisał naturalist., a zarazem przesycone sentymentalizmem obrazki z życia górników w Zagłębiu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIEGUTH ROLF

  FIEGUTH ROLF, ur. 2 XI 1941 w Berlinie, niem. slawista, tłumacz literatury pol. (RFN). Ukończył studia slawist. na Uniw. im. Humboldta w Berlinie. Wykładowca literatur słow. na uniw. w Konstancji. Autor prac m. in. o problematyce klasycyzmu warsz. (Patos klasycystycznie przytłumiający. O,,Barbarze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIEDLER ROBERT

  FIEDLER ROBERT, ur. 18 III 1810 w Czerninie pod Wrocławiem, zm. 3 V 1877 w Międzyborzu, śl. pisarz rei., gwaroznaw-ca. Pochodził z rodziny niem., działał jednak na rzecz utrzymania języka pol. w szkolnictwie i kaznodziejstwie kośc., gł. jako pastor ewang.augsb. w Międzyborzu (od 1839). Sięgając do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /1 311

  praca w formacie txt

Do góry