Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  FLORYAN władysław

  FLORYAN władysław, ur. 16 X 1907 w Sieniawie pod Jarosławiem, historyk literatury, edytor. W 1927-33 studiował filologię pol. na UJK, gł. pod kierunkiem E. Kucharskiego, 1933-34 przebywał w Rzymie i Florencji, 1939 lektor języka pol. na uniw. w Rzymie; 1940 mianowany docentem uniw. we Lwowie, w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLIS, to jest Spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi

  FLIS, to jest Spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi, poemat S.F. Klonowica, wyd. w Krakowie 1595. Opis podróży flisaków, a więc temat epicki, został tu ujęty w formę wierszową właściwą pieśni lirycznej - strofę saficką; podobne sprzeczności wykazuje utwór w warstwie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLIRT Z MELPOMENĄ

  FLIRT Z MELPOMENĄ, cykl felietonowych recenzji teatr. T. Boya-Żeleńskiego, zawierający sprawozdania z teatrów krak. i warsz.; druk. 1920-22 w „Czasie" i 1923-31 w „Kurierze Porannym", wyd. 1920-32 w Warszawie w 10 t., z podtyt. Wieczór pierwszy, Wieczór drugi, itd. Całość stanowi bogate źródło...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLESZAROWA-MUSKAT Stanisława

  FLESZAROWA-MUSKAT Stanisława, ur. 21 I 1919 w Siennowie pod Przeworskiem, powieściopisarka, autorka dramatów i słuchowisk radiowych. Studiowała prawo na Uniw. Pozn.; w okresie okupacji niem. wywieziona na roboty do Rzeszy. Od 1945 w Trójmieście, 1950-53 kierownik lit. Teatru „Wybrzeże", 1953-55 kierownik...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLASZEN LUDWIK

  FLASZEN LUDWIK, ur. 4 VI 1930 w Krakowie, krytyk lit., eseista. W 1948-52 studiował filologię pol. na UJ, m. in. pod kierunkiem K. Wyki. Czł. redakcji tyg. „Życie Literackie" (1951-53 i 1955-56), kierownik lit. Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie (1953-54), współzałożyciel (1959) i kierownik lit...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FISZ, Fisch, Fiss, ZENON, pseud. Tadeusz Padalica

  FISZ, Fisch, Fiss, ZENON,, pseud. Tadeusz Padalica, ur. 10 VII 1820 w Kluczkach (Białoruś), zm. 1870 w Prusach (Ukraina), publicysta, prozaik. Samouk bez formalnego wykształcenia, zaczął pisać pod wpływem poetów szkoły —> ukraińskiej oraz M. Grabowskiego. Ogłosił powieść (Noc Tarasowa, „Athaeneum"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FISCHER ADAM

  FISCHER ADAM, ur. 7 VI 1889, zm. 22 XII 1943, etnograf i folklorysta. Studiował we Lwowie, od 1930 prof. UJK. W 1908-24 pracował w Ossolineum. Od 1910 przez 331. pełnił funkcję sekretarza Tow. Ludoznawczego oraz redaktora —> „Ludu"; wydawca serii Prace Etnograficzne (1934-36). Ogłosił kilka prac monogr...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIRCYK W ZALOTACH. Komedia we 3 aktach

  FIRCYK W ZALOTACH. Komedia we 3 aktach, komedia F. Zabłockiego, wyst. (16 VI) i wyd. w Warszawie 1781, dedykowana Stanisławowi Augustowi. Zabłocki przekształcił i rozwinął słabą sztukę franc. J. A. Romagnesiego Le petit-maitre amoureux, wyst. 1734 w paryskim Theatre Italien, tworząc oryginalne, udatne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /2 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOMACI

  FILOMACI (z gr.: miłośnicy nauki), tajne stowarzyszenie studentów (i absolwentów) Uniw. Wil. 1817-23; jeden z charakterystycznych dla 1 ćwierci XIX w. patriot. związków młodzieży, budzi szczególne zainteresowanie ze względu na udział Mickiewicza i rolę doświadczeń filomackich w jego rozwoju twórczym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /7 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOLOGIA

  FILOLOGIA, w znaczeniu tradycyjnym nauka o języku i jego zabytkach, w tym również o —» literaturze. Ukształtowała się w staroż. Grecji, a jej charakter i zakres ulegały w ciągu stuleci dużym zmianom. Pierwotnie (u sofistów, Platona, Arystotelesa) oznaczała zamiłowanie do słowa i jego wytworów, do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /5 166

  praca w formacie txt

Do góry