Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  FORNALSKA MARCJANNA

  FORNALSKA MARCJANNA, ur. 3 I 1870 w Łopienniku pod Krasnymstawem, zm. 25 XII 1963 w Warszawie, pamiętnikarka iudowa. Pochodziła z rodziny chłopskiej, była samoukiem; w l. 1915-19 przebywała w Rosji i ponownie 1922-44 w ZSRR. Czynna uczestniczka pol. i ros. ruchu robota, (czł. SDKPiL, KPP, WKP(b), PPR...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORNALCZYK FELIKS

  FORNALCZYK FELIKS, ur. 30 V 1928 w Łysej Górze pod Siewierzem (Katowickie), krytyk lit., działacz kulturalny. Studiował filologię pol. na UJ i UAM. Jako dziennikarz radiowy czynny pocz. w Krakowie, 1952-59 w Szczecinie, od 1961 w Poznaniu. Współred. czasopism szczec. i pozn., m. in. „Nurtu" (od 1960); red...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMIZM

  FORMIZM, awangardowy kierunek artyst. rozwijany 1917-22 przez grupę plastyków i poetów Formiści Polscy (pierwotna nazwa Ekspresjoniści Polscy), założoną w Krakowie przez A. i Z. Pronaszków i T. Czyżewskiego, do których niebawem przyłączyli się L. Chwistek, K. Winkler, S.I. Witkiewicz i in. W składzie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /2 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOŁTYN, Fołtyn, FRANCISZEK

  FOŁTYN, Fołtyn, FRANCISZEK, zm. 28 IX 1896 w Wadowicach, drukarz, księgarz i wydawca. Od 1861 prowadził działalność wydawn. w Wadowicach, 1869 nabył istniejącą tu od 1825 drukarnię i księgarnię. Konkurując z ciesz, wydawnictwem —» Feitzingerów, specjalizował się w popularnej literaturze dla...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLKLORYSTYKA

  FOLKLORYSTYKA, dyscyplina nauk. zajmująca się > ustną twórczością ludową, tzn. częścią > folkloru obejmującą rozmaite gatunki twórczości lit. ludu, znane bądź z przekazów tradycyjnych (ustnych), bądź utrwalonych w piśmie. Powiązana ściśle z nauką o literaturze i językoznawstwem, a także z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /12 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLKLOR DZIECIĘCY

  FOLKLOR DZIECIĘCY, dziedzina > folkloru, na którą składają się krótkie, rymowane wypowiedzi będące Skróconym przysłowiem lub w formie przysłowia, sentencje, zawołania towarzyszące lub formuły stanowiące tekst zabawy ruchowej; część ich powstała w sytuacji zabawiania niemowląt i małych dzieci...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /7 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLKLOR

  FOLKLOR, przedmiot badań —» folklorystyki; termin (ang. folklore) wprowadzony przez W.J. Thomsa (1846), który wyodrębnił tradycyjną kulturę duchową ludu i połączył w jedną dyscyplinę nauk. dotychczasowe badania nad wiedzą ludu, jego sposobem życia, jego zabobonami, wierzeniami, obrzędami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /11 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLKIERSKI WŁADYSŁAW

  FOLKIERSKI WŁADYSŁAW, ur. 6II1889 w Paryżu, zm. 3 VI 1961 w Londynie, historyk literatury, romanista. Wychowanek i 1920-39 prof. UJ; czł. PAU (od 1928). Działacz SN, po 1939 na emigracji, kontynuował działalność polityczną. Prof. filologii romańskiej na uniw. w Bristolu i wykładowca literatury pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLEJEWSKI ZBIGNIEW

  FOLEJEWSKI ZBIGNIEW, ur. 18 X 1910 w Wilnie, historyk literatury i językoznawca, slawista. W 1929-34 studiował filologię pol. i historię na USB. Od 1937 w Szwecji, rozwinął działalność w dziedzinie pol.-szwedz. zbliżenia nauk. i kult., (m. in. jako red. rocznika filol. Svio-Polonica 1939—47)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLUKOWSKI STEFAN

  FLUKOWSKI STEFAN, ur. 18 VIII 1902 w Warszawie, zm. 8 V 1972 w Świnoujściu, poeta, prozaik, dramatopisarz, tłumacz. Po studiach prawn. na UW związał się 1927 z grupą poet. skupioną wokół czas. -> „Kwadryga" (czł. redakcji 1927-31), nast. współpracował z czas.,,Droga", „Pion", „Tyg. Ilustrowany"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /3 386

  praca w formacie txt

Do góry