Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  GAERTNER Henryk

  GAERTNER Henryk, ur. 8 VII 1892 w Krakowie, zm. 23 III 1935 we Lwowie, językoznawca. Po studiach filol. i psychol. na UJ pracował 1915-19 jako nauczyciel gimn. w Krakowie. Habilitowany 1922 z literatury staropol. i 1925 z języka pol., 1919-25 prof. KUL, od 1926 prof. UJK, rozwijał w Lublinie i we Lwowie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GADOMSKI JAN

  GADOMSKI JAN, ur. 16 V 1859 w Warszawie, zm. 10 X 1906 tamże, publicysta, dramatopisarz. Studiował w Instytucie Górniczym w Petersburgu, gdzie 1878 został aresztowany za działalność konspiracyjną, po powrocie do kraju studiował na wydz. filoz. i prawnym UJ. Pierwsze artykuły zamieszczał w krak...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABE DORA

  GABE DORA, ur. 28 VIII 1888 w Charmanłyk (obecnie Dybowik), zm. 17 II 1983, bułg. poetka, tłumaczka poezji polskiej. W dorobku G. (debiutowała 1908) oprócz twórczości dla dzieci gł. miejsce zajęła liryka osobista i refleksyjna. W przekł. pol. ukazał się wybór poezji G. Poczekaj słońce (1972, oprać...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUTURYZM

  FUTURYZM, awangardowy kierunek lit.-artyst. o skrajnej orientacji antytradycjonalistycznej (—» awangarda), występujący z hasłami tworzenia nowych form sztuki i nowego stylu życia, zgodnego z rytmem przemian XX-wiecznej cywilizacji. W dziejach f. wyodrębnia się zwykle trzy etapy: 1) narodziny kierunku i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /10 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FURMANIK STANISŁAW

  FURMANIK STANISŁAW, ur. 20 VI 1896 w Saratowie, zm. 12 V 1972 w Warszawie, teoretyk literatury, krytyk i tłumacz. W 1917-22 studiował na UW, naśt. nauczyciel gimn., 1930-36 wykładowca Wyższej Szkoły Dziennikarskiej, od 1949 na UAM, od 1957 wykładał jako docent. Badacz struktury i dziejów wiersza pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDE LUDWIK

  FRYDE LUDWIK, ur. 6 IV 1912 w Łodzi, zm. wiosną 1942 w Zdzięciole (Białoruś), krytyk literacki. W 1929-34 studiował filologię pol. na UW, m. in. pod kierunkiem J. Ujejskiego. Przew. rady nauk. Koła Polonistów UW, rozszedł się z kolegami na tle różnic ideowych i uformował 1935-37 własny zespół...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYCZ MODRZEWSKI ANDRZEJ, A. Fricius Modrevius

  FRYCZ MODRZEWSKI ANDRZEJ, A. Fricius Modrevius, ur. ok. 1503 w Wolborzu (Sieradzkie), zm. jesienią 1572 tamże (pochowany we wsi Małecz), najznakomitszy pisarz polit. epoki odrodzenia, reformator społ., moralista, teolog. Pochodził z niezamożnej rodziny szlach., sprawującej dziedziczny urząd wójtów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /6 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FROWINUS, być może zniekształcona forma nazw. Frohwein

  FROWINUS, być może zniekształcona forma nazw. Frohwein, ur. w końcu XIII w. w Nowym Sączu, zm. 1347-51, poeta. Pochodził z niem. rodziny mieszczańskiej; prawdop. 1322-24 studiował prawo za granicą. Karierę kośc. zawdzięczał bpowi krak. Nankerowi. Żywot prowadził ruchliwy: przebywał w Krakowie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FROMBORK i literatura

  FROMBORK, miasto w woj. elbląskim, nad Zalewem Wiślanym. Prawdop. od 1278 siedziba diecezji warmińskiej. Prawa miejskie 1310. W 1466-1772 F. wchodził w skład księstwa warm. - był to okres jego świetnego rozwoju. W XVI w. w kapitule warm. zasiadali m. in. J. Dantyszek, M. Ferber, T. Giese, S. Hozjusz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRITZ, Frycz, JAN MIKOŁAJ, pseud. Fr. Nadmeński

  FRITZ, Frycz, JAN MIKOŁAJ, pseud. Fr. Nadmeński, ur. 4 VIII 1809 we Frankfurcie nad Menem, zm. 18 II 1870 we Wrocławiu, nauczyciel języka pol., tłumacz. Z pochodzenia Niemiec, język pol. opanował w czasie pobytu w Królestwie Pol. i w Krakowie. Od 1848 we Wrocławiu, jako nauczyciel języka pol. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt

Do góry