Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  GAŁAJ JULIAN

  GAŁAJ JULIAN, ur. 19 Xl 1908 w Mystkowicach pod Łowiczem, powieściopisarz i dziennikarz. Pochodzenia chłopskiego, od 1931 czł. KPP, 1932 aresztowany za działalność polit., po zwolnieniu z więzienia wrócił do rodzinnej wśi, ale nadal utrzymywał kontakt z ruchem lewicowym, za co wytoczono mu proces...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLUS JÓZEF

  GALLUS JÓZEF, ur. 27 XI 1860 w Chorzowie, zm. 26 II1945 w Bytomiu, śląski drukarz i pisarz. W młodości górnik, po wypadku w kopalni (1879) pracował jako drukarz w „Gazecie Górnośląskiej" i 1883-1932 w wydawnictwach> „Katolika". Publikował (także w prasie opol. i pozn.) liczne relacje z podróży...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLI Edward Marian, pseud. Edward Marian

  GALLI Edward Marian, pseud. Edward Marian, ur. 8 IX 1816 w Żytomierzu, zm. 14 IV 1893 tamże, lekarz, działacz społ. i kult., poeta i prozaik. Ukończył Liceum Krzemienieckie i 1839 studia med. w Wilnie; praktykował w Żytomierzu. Był udziałowcem i red. wydawnictw Stow. Księgarsko-Wydawni-czego (> Groza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLE HENRYK

  GALLE HENRYK, ur. 16 IV 1872 w Warszawie, zm. 26 II 1948 w Olszance pod Skierniewicami, historyk literatury, krytyk, wydawca, pedagog. W 1896 ukończył ros. UW ze stopniem kandydata nauk hist.-filol.; pracował później jako nauczyciel gimn., wykładowca Uniw. Latającego, a po 1905 Tow. Kursów Naukowych, był...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALL ANONIM, Anonim zw. Gallem

  GALL ANONIM, Anonim zw. Gallem, żył na przełomie XI i XII w., nie znany z imienia autor najstarszej kroniki pol., w języku łac.; zapewne benedyktyn pochodzenia francuskiego. Przydomek Gallus, czyli Francuz, pochodzi od M. Kromera. G.A. przebywając na dworze Bolesława Krzywoustego spisał prawdop...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /2 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALICA ANDRZEJ, pseud. A. Wirchoń

  GALICA ANDRZEJ, pseud. A. Wirchoń, ur. 27 XI 1873 w Białym Dunajcu (Podhale), zm. 6 VI 1945 w Majdanie pod Piotrkowem, dramatopisarz, działacz polit.; generał brygady. Pochodził z rodziny góralskiej. Po studiach politechnicznych pracował od 1903 jako inżynier w Krakowie, Skawinie i Wiedniu. Działał w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALATOWSKI Joannicy (Joanicjusz)

  GALATOWSKI Joannicy (Joanicjusz), zm. 2 I 1688 w Czernihowie, ukr.-pol. pisarz rei., kaznodzieja, polemista. Wychowanek kolegium kijowsko-mohylańskiego, później jego prof. i rektor (1658/59), od 1669 archimandryta klasztoru Jeleckiego w Czernihowie. Autor obszernego zbioru kazań Klucz razumienija (1659) wraz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALASIEWICZ JAN KANTY

  GALASIEWICZ JAN KANTY, pierwotne nazwisko Galos, ur. 1 IX 1849 w Przegini Duchownej pod Krakowem, zm. 16 III 1911 w Warszawie, aktor, dramatopisarz. Pochodził z rodziny chłopskiej. Od 1869 występował w objazdowym zespole M. Sztengla, 1870-71 w Poznaniu, od 1874 w Krakowie, 1880-90 w Warsz. Teatrach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJDZICA Jura (Jerzy)

  GAJDZICA Jura (Jerzy), ur. 19 XII 1777 w Małej Cisowni-cy pod Ustroniem, zm. 16 II 1840 tamże, pamiętnikarz lud., bibliofil. Gospodarował na roli, dorywczo pracował jako woźnica; z wyjazdów przywoził książki, które opatrywał prymitywnym ekslibrisem i pieczątką; zgromadził zasobną bibliotekę, gł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJCY Tadeusz, pseud. Karol Topornicki, Roman Oścień

  GAJCY Tadeusz, pseud. Karol Topornicki, Roman Oścień, ur. 8 II 1922 w Warszawie, zm. 16 VIII 1944 tamże, poeta, prozaik, dramatopisarz, krytyk literacki. Ukończył gimn. i liceum ks. Marianów na Bielanach. Od 1941 studiował filologię pol. na podziemnym UW. Czł. organizacji Konfederacja Narodu, 1942...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /3 902

  praca w formacie txt

Do góry