Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  GAWIŃSKI JAN

  GAWIŃSKI JAN, ur. między 1622 a 1626 prawdop. w Wilamowicach (księstwo oświęcimskie), zm. ok. 1684, poeta. Pochodzenie szlach. niepewne, być może mieszczanin; kształcił się w kolegium akad. w Białej Podlaskiej ok. 1637-42. Dworzanin bpa Karola Ferdynanda Wazy, po 1648 urzędnik grodzki w Krakowie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWIŃSKI ANTONI

   

  GAWIŃSKI ANTONI, ur. 28 1 1876 w Warszawie, zm. 29 VII 1954 we wsi Laskowo-Głuche pod Wołominem, malarz, grafik, powieściopisarz, krytyk artystyczny. Studiował u W. Gersona oraz w Szkole Rysunkowej w Warszawie, w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie i w Monachium. Współpracował z wydawnictwem M. Arcta w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWĘDA SZLACHECKA

  GAWĘDA SZLACHECKA (zw. też niekiedy w XIX w. kontuszową), odmiana gatunku —> gawędy, występująca jedynie w literaturze pol., popularna szczególnie ok. poł. XIX w. Wyrosła z podłoża kultury sarmackiej (—> sarmatyzm), w której słowo mówione odgrywało rolę nieporównywalnie większą od pisanego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /4 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWĘDA

  GAWĘDA, utwór epicki, prozaiczny lub wierszowany, będący opowiadaniem świadka lub uczestnika wydarzenia, ustylizo-wany na wypowiedź swobodną i bezładną, obfitującą w dygresje i epizody. W literaturze pol. gatunek ukształtowany na gruncie tradycyjnej kultury szlach., wyrósł z opowieści ustnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWEŁEK Franciszek

  GAWEŁEK Franciszek, ur. 4 II 1884 w Radłowie pod Brzeskiem (Krakowskie), zm. 8 IX 1919 w Częstochowie, etnograf. Po studiach na UJ nauczyciel gimn. w Krakowie, 1919 powołany na prof. UJ. Badacz folkloru okolic rodzinnych, współpracownik wydawnictw ludoznawczych, współzałożyciel Muzeum Etnogr. w Krakowie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWDZICKI, Gaudzicki, FELIKS

  GAWDZICKI, Gaudzicki, FELIKS, ur. ok. 1750, zm. 1836, działacz polit., poeta. Utwory poetyckie G. zamieszczone w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych" 1774-76 (przeważnie panegiryki i sielanki) i częśc. w druczku Bajeczki (1797) uchodzą za udatniejsze artystycznie realizacje w nurcie rokoka, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWATOWIC, Gawat, Gawath, JAKUB

  GAWATOWIC, Gawat, Gawath, JAKUB, ur. 17 III 1598 we Lwowie, zm. 17 VI 1679, pisarz rei., polemista, tłumacz. Syn ubogich mieszczan; dzięki protektorce, K. Sieniawskiej z Brzeżan, studiował w Akad. Krak.; bakałarz wydz. sztuk wyzwolonych 1615. Zaproszony przez hetm. S. Żółkiewskiego, został nauczycielem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAWALEWICZ MARIAN, pseud. Konstanty Borejko

  GAWALEWICZ MARIAN, pseud. Konstanty Borejko, ur. 21 X 1852 we Lwowie, zm. 26 V 1910 tamże, dramaturg, powieściopisarz, publicysta. Debiutował 1868 w czasopismach lwow. jako poeta i nowelista. Studiował w Instytucie Technicznym i na wydz. filoz. UJ. W 1876 przeniósł się do Warszawy, gdzie stale...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATUNEK LITERACKI

  GATUNEK LITERACKI, uszczegółowiona forma strukturalna utworów lit.; jej istnienie i charakter określa - mimo wpisania w kontur rodzaju lit. - rzeczywistość hist.-społ. i kulturowa, decydująca o istotnej dla danej formy sferze uszczególnienia i o jej obliczu indywidualnym. Zasadnicza różnica natury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /4 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASZYŃSKI KONSTANTY

  GASZYŃSKI KONSTANTY, ur. 10 III 1809 w Małej Wsi pod Czerskiem, zm. 8 X 1866 w Aix-en-Provence, poeta, prozaik, tłumacz. Jako uczeń Liceum warsz. i student prawa UW przyjaźnił się z Z. Krasińskim i bywał w salonie jego ojca (w żartobliwym poemacie Jaksjada, powst. 1827, ogł. 1910, wykpił K.J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /2 240

  praca w formacie txt

Do góry