Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  GĄSIOREK Stanisław, Stanisław z Bochnie, Stanisław Kleryka

  GĄSIOREK Stanisław, Stanisław z Bochnie, Stanisław Kleryka, ur. ok. 1493 w Bochni, zm. w pocz. 1562 w Krakowie, poeta. Mieszczanin, wuj i protektor Ł. Górnickiego, 1530-ok. 1547 kapelan Zygmunta Starego, 1537 proboszcz w Małagoszczy, 1543-54 prepozyt w Wieliczce, od 1546 proboszcz kościoła Św. Szczepana...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIENICA STANISŁAW BYRCYN

  GĄSIENICA STANISŁAW BYRCYN, ur. 4 I 1911 w Zakopanem, podhalański poeta lud. i gawędziarz. Syn słynnego przewodnika i ratownika górskiego, Stanisława. Uczęszczał do szkoły lud., od wczesnych lat musiał zarobkować, wreszcie osiadł na własnym gospodarstwie i bacówce. Autor wierszy gwarowych, druk. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZETA WIEJSKA DLA GÓRNEGO ŚLĄSKA

  GAZETA WIEJSKA DLA GÓRNEGO ŚLĄSKA, tygodnik, wychodzący w Opolu od stycznia 1849 do września 1850, wyd. i red. przez B. Bogedaina. Założony w okresie rewol. wystąpień Wiosny Ludów, pomyślany był jako środek zapobiegania radykalizacji mas ludowych. Przy tym spełniał jednak rolę pozytywną, choć...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZETA TORUŃSKA

  GAZETA TORUŃSKA, dziennik polit. i społ.-kult., wyd. w Toruniu 1867-1921 (od 1894 mutacja pt. „Gazeta Codz."), kontynuacja chełmińskiego —> „Nadwiślanina". Pierwsze na Pomorzu Gd. polskie pismo codzienne, zał. z inicjatywy i z pomocą finansową działaczy pomorskich; L. Czarlińskiego, I. Łyskowskiego i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZETA ŚWIĄTECZNA

  GAZETA ŚWIĄTECZNA, tygodnik dla ludu wiejskiego, wyd. w Warszawie 1881-1939. Założycielem, wydawcą i red. do 1908 był K. Prószyński (Promyk), 1908-25 jego syn Tadeusz, potem żona Wanda, córka J. Gulbinowa i syn Konrad Marcin. G.Ś. była pismem oświatowym. W szerokim zakresie uwzględniała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZETA POLSKA

  GAZETA POLSKA, dziennik informacyjno-połityczny, wyd. w Warszawie 1826 (1 XII)-1907. W 1827-29, za redakcji K. Bronikowskiego (dział lit. redagował przez czas pewien M. Podczaszyński), odegrała! doniosłą rolę w walce romantyków z klasykami jako gł. trybuna wojującego romantyzmu, dzięki przede...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /2 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZETA PODHALAŃSKA

  GAZETA PODHALAŃSKA, tygodnik społ.-kult. poświęcony sprawom Podhala, Spiszą i Orawy, wyd. w Nowym Targu 1913-35, nakładem Podtatrzańskiej Spółki Wydawn.; wyd. 1946-47 jako dwutygodnik. Kierunek pismu nadali inicjator J. Bednarski, pierwszy działacz spisko-orawski, oraz F. Gwiżdż, red. odpowiedzialny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZETA OPOLSKA

  GAZETA OPOLSKA, czasopismo polit.-społ., wyd. w Opolu 1890-1923; początkowo ukazywało się 2 razy w tyg., od 1911 -3 razy, od 1913-4, a w okresie wzmożonych walk o Śląsk (1919) - codziennie. Red. przez B. Koraszewskiego, który założył pismo przy udziale S. Bełzy. Program G.O., ograniczony początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /2 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZETA OLSZTYŃSKA

  GAZETA OLSZTYŃSKA, czasopismo polit.-społ., wyd. w Olsztynie 1886-1939, początkowo jako tyg., 1891-1900 2 razy w tygodniu, 1901-20 3 razy, a nast. codziennie; redagowane do 1891 przez założyciela, J. Liszewskiego, nast. przez rodzinę Pieniężnych: 1891-1905 Seweryna (st.), 1905-14 Władysława, 1914-18...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZETA MAZURSKA

  GAZETA MAZURSKA, czasopismo, wyd. w Działdowie 1922-33, drukowane w Warszawie, z inicjatywy Zrzeszenia Ewangelików Polaków (od 1929 także Tow. Przyjaciół Mazur w Działdowie); dwutyg., od 1925 tygodnik. Początkowo redagowane było przez pastora F. Gloeha, od 1923 przez E. Sukertową-Biedrawinę. G.M...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 096

  praca w formacie txt

Do góry