Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  GENEZIŚ Z DUCHA. Modlitwa, poemat prozą J. Słowackiego

  GENEZIŚ Z DUCHA. Modlitwa, poemat prozą J. Słowackiego, powst. 1844 (red. I) - 1846 (red. II), wyd. pośm. we Lwowie 1871. Utwór, który ma stanowić manifestację wiary widzącej, czyli wiedzy jako wspólnego osiągnięcia rozumu i intuicji (odkrywa ona ukryty porządek i zasadę poznanego przez rozum świata)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /5 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERAŁ BARCZ, powieść J. Kadena-Bandrowskiego

  GENERAŁ BARCZ, powieść J. Kadena-Bandrowskiego, druk. w „Kurierze Pol." 1922 (nr 248-360) i 1923 (nr 2-63), wyd. w Warszawie 1923 (wyd. 2 zmień. Lw. 1930). Utwór, będący lit. kroniką wydarzeń polit. w Polsce na przedwiośniu niepodległości (październik 1918 - jesień 1919), ukazuje w migawkowych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /4 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEALOGIA TERAŹNIEJSZOŚCI, rozprawa A. Świętochowskiego

  GENEALOGIA TERAŹNIEJSZOŚCI, rozprawa A. Świętochowskiego, prwdr. w „Prosto z mostu" 1935, wyd. os. w Warszawie 1936, zwrócona przeciwko tym tradycjom hist., które ciążą na wolnym państwie polskim. Jest to przede wszystkim dziedzictwo dawnej Polski niepodległej, w której życiu dominowała szlachta...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /1 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEBETHNER I WOLFF

  GEBETHNER I WOLFF, firma wydawniczo-księgarska w XIX-XX w., zał. 1857 w Warszawie przez Gustawa G. i Roberta W.; później firmą kierowali: 1902-10 Robert W., jego syn Józef August oraz Jan Robert G., syn Gustawa, 1910-18 Józef August W., 1918-28 Gustaw Kazimierz W., syn Roberta, i Jan Stanisław G., syn Jana...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /4 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDZIEKOLWIEK ZIEMIA, cykl poet. T. Borowskiego

  GDZIEKOLWIEK ZIEMIA, cykl poet. T. Borowskiego, wyd. bezimiennie jako druk konspiracyjny w Warszawie w grudniu 1942 (165 egz.). Debiut pisarski, utrzymany w duchu —» katastrofizmu, mającego swe źródła nie tylko w doświadczeniach okresu wojny i okupacji, ale i wspomnieniach poety z dzieciństwa. Cykl G. z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDYNIA i literatura

  GDYNIA, miasto w woj. gdańskim, port morski nad Zatoką Gdańską. Pierwotna słow. osada rybacka, najstarsza wzmianka hist. z 1253 (dokument bpa kujawskiego Wolimira potwierdzający przynależność G. do parafii w Oksywiu). W1308-1466 G. była pod panowaniem Krzyżaków, 1466-1772 należała .do Polski, jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /8 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDAŃSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE

  GDAŃSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE, zał. 1558, początkowo 4-letnia szkoła średnia, od 1580 z dwiema klasami przeduniwersyteckimi (classes supremae), powstała w wyniku uzyskania przez miasto swobód rei., gł. staraniem burmistrza K. Ferbera, zorganizowana przez zasłużonego dla szkolnictwa różnowierczego na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /3 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDACJUSZ, Gdaciusz, Adam

  GDACJUSZ, Gdaciusz, Adam, ur. 1609 lub 1610 w Kluczborku, zm. 7 VI 1688 tamże, śl. pisarz i kaznodzieja. Pochodził z ubogiej rodziny mieszcz.; 1633 uczeń Toruńskiego Gimn. Akad.; 1633-42 nauczyciel szkół protest., m. in. na Spiszu, w Elblągu i Wilnie. Długoletni (1647-88) senior zboru luterańskiego w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDAŃSK i literatura

  GDAŃSK, miasto woj., port morski nad Zatoką Gdańską, u ujścia Wisły Martwej. Powstał w IX lub na pocz. X w. W źródłach pisanych po raz pierwszy pojawia się pod r. 997 jako urbs Gyddanzyc w Żywocie św. Wojciecha. Siedziba książąt gdańsko-pomorskich. W okresie rozbicia dzielnicowego znaczna...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /22 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIOROWSKI WACŁAW, pseud. Wiesław Sclavus i in.

  GĄSIOROWSKI WACŁAW, pseud. Wiesław Sclavus i in., ur. 27 VI 1869 w Warszawie, zm. 30 X 1939 w Konstancinie pod Warszawą, powieściopisarz, publicysta, działacz społeczny. Ukończył kurs farmaceutyczny i buchalteryjny. Początkowo pracował w Warszawie jako urzędnik, później jako dziennikarz. Był...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /2 952

  praca w formacie txt

Do góry