Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  GIL FRANCISZEK

  GIL FRANCISZEK, ur. 4 XII 1917 we wsi Kielnarowa (Rzeszowskie), zm. 12 IX 1960 w Szczecinie, reporter, eseista. Studiował prawo i orientalistykę na UJK; publikował art. w „Kuźni Młodych" (tu debiut 1933) i > „Sygnałach" (tu głośny reportaż Świadectwo dojrzałości i pozwolenie na broń, piętnujący...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĘBIK WŁADYSŁAW, pseud. Andrzej Borowik, August Krzywigęba

  GĘBIK WŁADYSŁAW, pseud. Andrzej Borowik, August Krzywigęba, ur. 14 VI 1900 w Szczyrzycu pod Limanową, działacz oświat.-kult., pedagog, literat. Pochodzi z rodziny chłopskiej. Studia ukończył na UJ i w Poznaniu. Nauczyciel w Katowicach, współorganizator pol. gimn. w Bytomiu (1933) oraz w Kwidzynie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĘBICKI, Gembicki, JAKUB

  GĘBICKI, Gembicki, JAKUB, ur. 1569 w Radziejowie (Kujawy), zm. 13 V 1633 w Dębnicy (na pn. od Gniezna), poeta. Po studiach w Niemczech kaznodzieja przy zborze reformowanym w Dębnicy, 1607 konsenior. Napisał Hymny z Starego i Nowego Testamentu wyd. 1619 przy Psalmach Dawidowych M. Rybińskiego. W cyklu tym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĘBARSKI STEFAN, pseud. Wieniawa

  GĘBARSKI STEFAN, pseud. Wieniawa, ur. 1864 w Żórawiu pod Piotrkowem, zm. 11 V 1920 w Warszawie, powieściopisarz i działacz oświatowy. Pracował jako nauczyciel, od 1891 prowadził dział lit. w >,,Przyjacielu Dzieci". W swoich powieściach był propagatorem i pionierem tematyki krajoznawczej (Dwa dni...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESTA ROMANORUM, Historie rzymskie

  GESTA ROMANORUM, Historie rzymskie, łac. zbiór ok. 300 —> przykładów, sporządzony w 1 poł. XIV w. prawdop. w Anglii, wyd. w Kolonii 1472; przepisywany w całej Europie, m. in. i w Polsce, gdzie znany był już w w. XV; wyd. w wyborze ok. 40 opowiadań, tłum. prawdop. przez Jana z Koszyczek i J. Sandeckiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /2 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERSS, Giersz, MARCIN

  GERSS, Giersz, MARCIN, ur. 23 X 1808 w Kowalkach pod Gołdapią, zm. 25 III 1895 w Giżycku, pisarz, publicysta, działacz mazurski. W 1828—48 był nauczycielem i w tych latach działał jako germanizator, uważając naukę języka niem, za jedyną drogę do postępu społ. i kult. dla ludu mazur.;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEROULD DANIEL

  GEROULD DANIEL, ur. 28 III 1928 w Cambridge (Massachusetts), amer. tłumacz i badacz literatury pol., krytyk lit. i dramatopisarz. Studiował literaturę na uniw. w Chicago (do 1949, doktorat 1959), uzupełniał studia w Harvard Univ. i w Paryżu. Pracował na kilku uniw., 1968-70 był wykładowcą literatury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORGIJEVIĆ KREŚIMIR

  GEORGIJEVIĆ KREŚIMIR, ur. 5 I 1907 w miasteczku Nowa Gradiska, zm. 14 X 1975 w Belgradzie, chorw. slawista, badacz i tłumacz literatury polskiej. Po studiach w Zagrzebiu studiował slawistykę w Warszawie (1930-31) i w Pradze (1933-34), gdzie uzyskał doktorat na podstawie rozsz. później pracy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMAN JULIUSZ

  GERMAN JULIUSZ, ur. 17 V 1880 w Jarosławiu, zm. 21 III 1953 w Katowicach, powieściopisarz, dramaturg, pisarz dla dzieci, poeta. Studiował na uniw. we Lwowie i Wiedniu. W 1911-14 red. „Gazety Lwowskiej". Podczas I wojny świat, w Legionach, w okresie 20-lecia i okupacji niem. mieszkał w Warszawie, po 1945 w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENOLOGIA

  GENOLOGIA, nauka o —» rodzajach lit. i —» gatunkach lit., jedna z dziedzin —» teorii literatury. Nazwa zaproponowana przez P. Van Tieghema (1920), przyjęła się w Polsce po II wojnie światowej. G. pokrywała cały obszar —» poetyki, począwszy od Arystotelesa. Od renesansu po późny klasycyzm stanowiła w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /3 531

  praca w formacie txt

Do góry