Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  GŁUPI JAKUB. Komedia w 3 aktach

  GŁUPI JAKUB. Komedia w 3 aktach, utwór dram. T. Rittnera, wyst. w Krakowie 1910, wyd. w Warszawie 1930. Ma trzy wersje: jednoaktową, napisaną po polsku 1903, pt. Lipy pachną (nie publ. za życia autora, wyd. Poz. 1962), której wydarzenia rozgrywają się w środowisku mieszcz.; trzyaktową napisaną po...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWY DO POZŁOTY, powieść satyr. J. Lama

  GŁOWY DO POZŁOTY, powieść satyr. J. Lama, wyd. we Lwowie 1873. Napisana w formie wspomnień bohatera, Edmunda Moularda, syna pary guwernerów Francuza i Szkotki. Czuje się on Polakiem, a po śmierci rodziców wychowuje się w szlach. dworze swego opiekuna, Klonowskiego, uczy się w przyzakonnym gimnazjum, a...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWIŃSKI MICHAŁ

  GŁOWIŃSKI MICHAŁ, ur. 4 XI 1934 w Pruszkowie, teoretyk i historyk literatury, krytyk. Po studiach polonist. na UW (1951-55) rozpoczął pracę nauk. pod kierunkiem K. Budzyka. Od 1958 w IBL PAN, habilitowany 1967, prof. od 1976; czł. komitetu red. „Pamiętnika Lit." (od 1969). Zainteresowania badawcze G...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWACKI Janusz

  GŁOWACKI Janusz, ur. 13 IX 1938 w Poznaniu prozaik felietonista, dramatopisarz. Studiował filologię pol. na UW (1956-61), od 1964 współpracował z tyg. „Kultura" jako autor felietonów (wyd. częściowo w zbiorach W nocy gorzej widać 1972, Powrót hrabiego Monte Christo 1975), w których dał się poznać jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOSY ZNAD ODRY, kwartalnik

  GŁOSY ZNAD ODRY, kwartalnik popularnonaukowy, wyd. w Opolu 1918, nast. w Mikołowie 1919-24 u K. Miarki, organ Tow. Oświaty im. Św. Jacka, red. przez ks. E. Szramka (oficjalnie od 1920), od 1922 (nr 3) przez P. Ranka. Czasopismo przeznaczone dla ludu, realizujące zadania patriotyczno-wychowawcze. G. z O...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOSY W CIEMNOŚCI, powieść J. Stryjkowskiego

  GŁOSY W CIEMNOŚCI, powieść J. Stryjkowskiego, powst. ok. 1946, wyd. w Warszawie 1956. Przynosi bogaty, pełen plastyki obraz chasydzkiego miasteczka w Galicji wsch. (Stryj), stanowiąc skrupulatny przekaz specyficznej kultury i obyczajowości konserwatywnego środowiska żyd. zanikającego w pocz. XX w., w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /2 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOS ZIEMI

  GŁOS ZIEMI, tygodnik kult.-społ„ organ SL okręgu mazur., wyd. w Olsztynie 1945—48 pod red. F. Murawy, publicysty i poety. Z G.Z. współpracowali m. in.: J. Burski, B. Wilamow-ski, E. Sukertowa-Biedrawina, L. Zieliński, M. Zientara-Male-wska, H. Skurpski. Pierwsze po wojnie pol. pismo na Warmii i Mazurach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOSKOWSKI MACIEJ

  GŁOSKOWSKI MACIEJ, ur. 1590 prawdop. w Sowinie (Wielkopolska), zm. ok. 1658, matematyk, kartograf, poeta. Domownik Leszczyńskich, podkomorzy kaliski, kształcony w Lejdzie działacz reformacyjny, należał do braci czeskich. Zaprzyjaźniony z J. A. Komenskim, wykładał okresowo w gimn. w > Lesznie. Obok...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOS WOLNY wolność ubezpieczający

  GŁOS WOLNY wolność ubezpieczający, traktat polit. spornego autorstwa, przypisywany tradycyjnie S. Leszczyńskiemu (przekł. franc. wchodzi w skład autoryzowanego wyd. zbiór, pism Leszczyńskiego z 1763), wyd. bezim. trzykrotnie b.m. i z fikcyjną datą 1733 (zapewne data powstania); jedna z wymienionych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /3 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOS UMARŁYCH

  GŁOS UMARŁYCH, wiersz (22 sekstyny) A. Naruszewicza, powst. i wyd. (w Gdańsku) 1778 w związku z dyskusją nad kodeksem A. Zamoyskiego. Ujęty w formę właściwej liryce inwokacyjnej (—» liryka) retorycznej przemowy, której adresatem jest autor-dziejopis, w końcowej partii - Stanisław August, rolę zaś...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /1 399

  praca w formacie txt

Do góry