Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  GOETEL FERDYNAND

  GOETEL FERDYNAND, ur. 15 V1890 w Suche j Beskidzkiej, zm. 24 XI 1960 w Londynie, prozaik, dramatopisarz i publicysta. W 1908-12 studiował architekturę na politechnice w Wiedniu. Od 1912 w Warszawie, po wybuchu wojny jako poddany austr. deportowany do Turkiestanu. Podczas rewolucji 1917 wchodził w skład Rady...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /2 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODZINA MYŚLI, poemat J. Słowackiego

  GODZINA MYŚLI, poemat J. Słowackiego, powst, na przełomie 1832 i 1833 w Genewie, prwdr. w t. 3 Poezji, Paryż 1833. Nazwany przez autora w liście do matki „poematem serca, w którym jest całe moje dzieciństwo", zawiera w warstwie fabularnej elementy łatwe do odczytania jako autobiogr. (Krzemieniec i Wilno...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODY ŻYCIA. Opowieść, powieść A. Dygasińskiego

  GODY ŻYCIA. Opowieść, powieść A. Dygasińskiego, prwdr. w „Kurierze Warsz." i „Gazecie Lwow." 1901 pt. Mysikrólik, czyli Gody życia, wyd. os. w Warszawie 1902, wyd. 2 1910, ozdobne, z ilustir. A. Gawińskiego. Utwór zajmuje w spuściźnie Dygasińskiego specjalne miejsce ze względu na odrębną strukturę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODLEWSKI STEFAN

  GODLEWSKI STEFAN, ur. 5 VIII 1894 w Warszawie, zm. 6 IX 1942 w Oświęcimiu, poeta i prozaik, tłumacz. Od 1914 uprawiał twórczość lit. osnutą wokół dawnych i nowszych dziejów Warszawy: kunsztownie stylizowaną, klasycyzującą lirykę (gł. sonety) i fantastyczno-nastrojową nowelistykę. Ogłosił tom...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODLEWSKA LUDWIKA, pseud. Exterus

  GODLEWSKA LUDWIKA, pseud. Exterus, ur. 11 X 1863 w Niegłosach pod Płockiem, zm. 28 I 1901 w Sokołowsku (wówczas Górbersdorf) na Śląsku, powieściopisarka. Większą część życia spędziła za granicą, lecząc przewlekłą chorobę płuc. Debiutowała 1895 w „Słowie" nowelą Pan Apolinary...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODEBSKI (FRANCISZEK) KSAWERY

  GODEBSKI (FRANCISZEK) KSAWERY, ur. 1801 w Frankenthal (Nadrenia), zm. 17 V 1869 we Lwowie, syn Cypriana, dramatopisarz, poeta, redaktor, bibliotekarz. Wychowanek warsz. pijarów i Liceum Krzemienieckiego, zaprzyjaźniony z J. Brykczyńskim, F.S. Dmochowskim, F. Grzymałą, I. Humnickim, B. Kicińskim, D...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODEBSKI CYPRIAN

  GODEBSKI CYPRIAN, ur. 1765 na Polesiu Wołyńskim, zm. 19 IV 1809 pod Raszynem, poeta, prozaik. Syn niezamożnego szlachcica, wychowanek kolegium pijarskiego, z którego wyniósł żywy kult antyku, był jednym z przywódców konspiracji wołyńskiej po III rozbiorze. Zagrożony uwięzieniem, zbiegł 1797 do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /2 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEZNO i literatura

  GNIEZNO, miasto w woj. poznańskim, na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Ślady osady prasłow. z ok. 600 p.n.e. U schyłku VIII w. obronny zespół osadniczy. Stolica pierwszych książąt piastowskich (siedziba Mieszka I i Bolesława Chrobrego), prawa miejskie przed 1243. Wzmianka o G. w dokumencie Dagome iudex z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /5 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNATOWSKI JAN, pseud. Jan Łada

  GNATOWSKI JAN, pseud. Jan Łada, ur. 22 VII 1855 w Skarżynówce (Podole), zm. 9 X1925 w Warszawie, publicysta, pisarz. Studiował m. in. na UJ (1877-80) pod kierunkiem S. Tarnowskiego; 1882-84 w Warszawie prowadził dział lit. w „Niwie", współpracował z „Wiekiem", „Ateneum" i „Biblioteką Warsz."; 1887...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWY WAWELSKIE

  GŁOWY WAWELSKIE, seria wyd. w Warszawie od 1962 przez wydawnictwo Czytelnik; wyd. w formacie kieszonkowym, obejmuje wybitniejsze powieści i opowiadania pol. pisarzy współczesnych. Ukazują się w niej wznowienia utworów o sprawdzonej recepcji, wysoko ocenianych przez krytykę i ogół czytelników. Do 1980 w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt

Do góry