Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  GOSLAR JULIAN MACIEJ

  GOSLAR JULIAN MACIEJ, ur. 24 II 1820 we Lwowie (?), zm. 3 II 1852 w Wiedniu, działacz rewol.-demokr., poeta. Syn drobnego urzędnika, od lat szkolnych (wydalony z gimn. w Tarnowie 1839) prowadził agitację rewol. w Galicji (1845-46 w łączności z E. Dembowskim). Trzykrotnie uwięziony (1846,1849,1851)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI Iwan Konstantinowicz

  GÓRSKI Iwan Konstantinowicz, ur. 30 V 1921 w Ułła (Białoruś), ros. slawista, badacz literatury polskiej. Ukończył slawistykę na uniw. w Moskwie (1954), habilitował się 1967, pracuje w Instytucie Słowianoznawstwa i Bałkanistyki AN ZSRR. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół literatury pol. XIX w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRKA Laurenty

  GÓRKA Laurenty, ur. w 1671 we Lwowie, zm. 10 IV 1737 w Wiatce, pisarz ukr., biskup. Uczeń kolegium mohylańskie-go, nast. tamże prefekt i prof. poetyki. Piastował szereg cerkiewnych godności w Kijowie, Astrachaniu, Riazaniu i Wiatce, gdzie założył seminarium. Autor podręcznika poetyki Idea artis poeseos...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRECKI ANTONI

  GÓRECKI ANTONI, ur. 1787 w Wilnie, zm. 18 IX 1861 w Paryżu, poeta. Studiował 1802-06 w Wilnie, gdzie debiutował 1804 w „Tygodniku Wil."; 1809-13 walczył w armii Księstwa Warsz., po czym gospodarował w majątku własnym w pobliżu Wilna (1816-18 jeździł do Czech, Francji i Włoch), biorąc udział w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /2 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORCZYŃSKI BOLESŁAW

  GORCZYŃSKI BOLESŁAW, ur. 26 II 1880 w Bramkach pod Błoniem, zm. 6 IX1944 w Warszawie, dyrektor teatrów, dramatopisarz, tłumacz. Studiował prawo na ros. UW oraz m. in. teatrologię w Monachium. W czasach studenckich pracował w Kole Miłośn. Sceny Warsz. Tow. Artystycznego (1904 brał udział w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /2 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORCZYŃSKI ADAM

  GORCZYŃSKI ADAM, ur. 1805 w Tarnowie, zm. 24 V 1876 w Brzeźnicy (Krakowskie), prozaik, poeta, dramatopisarz, malarz. Po studiach we Lwowie i Wiedniu łączył gospodarowanie w dobrach swoich w Krakowskiem z obfitą (zwł. 1835-45) twórczością lit. oraz malarską (gł. pejzaże) i działalnością kult. (m...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORCZYN JAN ALEKSANDER

  GORCZYN JAN ALEKSANDER, ur. ok. 1618 w Krakowie, zm. po 1694 tamże, drukarz, poeta, sztycharz, pisarz muzyczny. Pochodził z rodziny mieszcz., syn poety Piotra Ulanowskiego, który przybrał nazwisko G. Studiował w Akad. Krak., prowadził księgarnię i prawdop. drukarnię w Krakowie. Autor modlitewnika...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORCZYCZEWSKI JAN Onufry

  GORCZYCZEWSKI JAN Onufry, ur. 9 VI 1751 w Lidzbarku Welskim, zm. 8 X 1823 w Poznaniu, pedagog, tłumacz, poeta. Ksiądz (do 1773 jezuita), nauczyciel szkół wielkopol., zasłużył się jako rektor gimn. kaliskiego 1803-08 (1785-1803 prorektor) i pozn. 1808-12; od 1805 był czł. TPN. Tłumaczył Wergiliusza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOMULICKI WIKTOR, pseud. Fantazy i in.

  GOMULICKI WIKTOR, pseud. Fantazy i in., ur. 17 X 1848 w Ostrołęce, zm. 14 II 1919 w Warszawie, ojciec Juliusza Wiktora, poeta, powieściopisarz, eseista, badacz przeszłości Warszawy, kolekcjoner. Dzieciństwo, upamiętnione później w powieści dla młodzieży —> Wspomnienia niebieskiego mundurka (1906)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /4 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOMULICKI JULIUSZ WIKTOR

  GOMULICKI JULIUSZ WIKTOR, ur. 17 X 1909 w Warszawie, syn Wiktora, historyk literatury, edytor, eseista, bibliofil, varsavianista. W 1928-32 studiował prawo na UW, 1935-39 czł. redakcji Encyklopedii  "Ultima Thule", 1938-39 pisma „Ateneum". W czasie okupacji niem. studiował na tajnym UW (psychologia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /3 702

  praca w formacie txt

Do góry