Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ Z ŻARNOWCA

  GRZEGORZ Z ŻARNOWCA, ur. ok. 1528 zapewne w Żarnowcu pod Miechowem, zm. 1601 zapewne we Włoszczowej (Kieleckie), pisarz i polemista reformacyjny. Pochodził prawdop. z rodziny mieszcz. o nazwisku Koszar. Nie wiadomo, gdzie i jakie studia ukończył, posiadał jednak rozległą wiedzę teol., uznawaną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ Z SANOKA

  GRZEGORZ Z SANOKA, ur. 1406 w wiosce nad Sanem, zm. 1477 w Rohatynie pod Lwowem, arcybiskup lwowski, mówca, poeta, jeden z pierwszych w Polsce szerzycieli renesansowego światopoglądu i sposobu życia. Kształcił się w Niemczech, Krakowie i we Włoszech, skąd przywiózł rkps dzieła G. Boccaccia Genealogia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI Stanisław

  GÓRSKI Stanisław, ur. 8 IX 1497 (1499 lub 1489) w Górze Kościelnej pod Płockiem, zm. 12 III 1572 w Krakowie, historyk, zbieracz źródeł. Pochodził z drobnej szlachty. Poza krótkim pobytem w Akad. Krak. (1518) był samoukiem. Zrazu notariusz publ. oraz pisarz w kancelarii mniejszej kor. P. Tomickiego, po...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI Konstanty Marian, pseud. Spectator

  GÓRSKI Konstanty Marian, pseud. Spectator, ur. 1862 w Woli Pękoszewskiej pod Skierniewicami, zm. 5 III 1909 w Krakowie, poeta, krytyk, historyk literatury i sztuki. Studiował historię literatury i sztuki na uniw. w Berlinie (poglądy estetyczne G. kształtowały się pod wpływem J. Burckhardta), 1888...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI Konrad

  GÓRSKI Konrad, ur. 22 IV 1895 w Wągrach pod Brzezinami (Łódzkie), historyk i teoretyk literatury, edytor. Po studiach polonist. na UW i slawist. w Pradze pracował do 1934 (z przerwami) jako nauczyciel w gimnazjach warsz.; 1934 był krótko red. kwartalnika kat. „Verbum". W 1929 habilitowany na UW, 1934-39...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI JAKUB

  GÓRSKI JAKUB, ur. ok. 1525 w ziemi liwskiej (Mazowsze), zm. 17 VI 1585 w Krakowie, humanista, retor, logik, filolog; ksiądz. Pochodził z drobnej szlachty, po studiach w Akad. Krak. (1542-51) był jej docentem od 1554, prof. i 1574-83 ośmiokrotnym rektorem. W 1558-60 ogłosił 3 podręczniki z zakresu teorii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRNICKI Łukasz

  GÓRNICKI Łukasz, ur. 1527 w Oświęcimiu, zm. 22 VII 1603 w Lipnikach pod Tykocinem, pisarz polit., poeta, tłumacz. Syn ubogich mieszczan z Bochni, Marcina Góry i Anny z Gąsiorków. Opiekował się nim wuj, Stanisław > Gąsiorek, zw. Kleryką, który 1538 sprowadził siostrzeńca do Krakowa, dbał o jego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRĄ NASI! Komedia w 5 aktach

  GÓRĄ NASI! Komedia w 5 aktach, komedia K. Zalewskiego, wyst. w Krakowie 1884, wyd. tamże 1885, dedykowana A. Hoffmann. Gł. wątkiem fabularnym są wybory prezydenta rady miejskiej. Kandyduje bankier, Pomper, jego przeciwnikiem jest były zesłaniec Kuryatowicz, wysunięty wbrew swym chęciom przez zakochaną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓŁKOWSKI (Szczepan) Józef

  GÓŁKOWSKI (Szczepan) Józef, ur. 25 XII 1787 w Klęczkowie pod Chełmnem, zm. 22 VIII 1871 w Chełmnie, pomorski drukarz, księgarz i wydawca. W 1849 założył w Chełmnie pierwszą na Pomorzu Gd. drukarnię pol., w której ukazywały się zasłużone dla tego terenu czasopisma: 1849-50 —» „Szkółka (Szkoła)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOŹDZIKIEWICZ TEODOR

  GOŹDZIKIEWICZ TEODOR, ur. 16 IV 1903 w Dąbrowie Wielkiej (Sieradzkie), prozaik, autor książek dla młodzieży. W 1924-27 nauczyciel wiejski w pow. łowickim; współpracował z organizacjami kult. i społ.-polit. młodzieży wiejskiej. W czasie okupacji niem. czynny w tajnym nauczaniu. Po wyzwoleniu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 940

  praca w formacie txt

Do góry